U bent hier

Zakendoen in Luxemburg

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).

Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De Adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen. Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs. Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.

Als KMO kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Specifiek voor Luxemburg

Luxemburg behoort tot de 30 kleinste landen ter wereld en is dus een vrij kleine afzetmarkt. Maar het land heeft heel wat andere troeven. Maar vergewis u ervan dat, hoewel Luxemburg een buurland is, u de zaken toch heel anders moet aanpakken dan in eigen land of een van de andere buurlanden.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Handelsactiviteiten met goederen van oorsprong uit de EU zijn in Luxemburg onderworpen aan vereenvoudigde douaneoperaties en moeten niet bij de douane worden aangegeven. Deze worden beschouwd als intracommunautaire goederen en vallen onder de intracommunautaire btw- en Intrastat-voorschriften en -aangiftes. Deze vereisen echter wel dat bedrijven een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) aanvragen (*).

Meer weten

Via een tussenpersoon

Gezien de geografische nabijheid kan u de Luxemburgse markt makkelijk rechtstreeks vanuit Vlaanderen benaderen. U kan hiervoor zowel beroep doen op een Belgische als een Luxemburgse verkoper. Het voordeel van het werken met een lokale verkoper is dat hij/zij natuurlijk beter vertrouwd is met de plaatselijke zakelijke gebruiken en het economische weefsel.

Luxemburg heeft een zeer hoge internetpenetratie en Luxemburgers kopen steeds meer online. Dit creëert zeker opportuniteiten voor bedrijven die actief zijn in het b2b-segment.

U kan ook kiezen om de markt te bewerken met een handelsagent of via franchise werken.

De handelsagent is een belangrijke speler in de distributienetwerken voor goederen en diensten in Luxemburg. Als de oprichting van een filiaal of vertegenwoordiging door werknemers, te duur en riskant uitvalt, is een handelsagent een goed alternatief. Het handelsagentuur is sinds de wet van 3 juni 1994 (*) aan regels onderworpen en handelsagenten zijn sindsdien gelijkgesteld met handelaren en moeten een vestigingsvergunning krijgen van het ministerie van Economische Zaken om hun activiteiten te kunnen uitoefenen.

(*) http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-1994-58-fr-pdf.pdf 

Een franchise is een vorm van onafhankelijk ondernemen op basis van een overeenkomst of licentie tussen een franchisegever en een franchisenemer.

Het bestaat meestal uit het rechtmatig gebruik van een handelsmerk, merknaam of bedrijfsmodel door een derde partij (de franchisenemer). De franchisenemer moet een financiële vergoeding betalen aan de eigenaar van het merk of bedrijfsmodel (de franchisegever). In het algemeen betaalt de franchisenemer een vergoeding tussen 2% en 10% van zijn omzet in ruil voor hulp van de franchisegever. Deze hulp kan verschillende vormen aannemen.

Meer info via Guichet.lu - https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/forme-ju....

Er zijn ook nog andere tussenpersonen mogelijk: een distributeur, een makelaar of een consultant.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Het opstarten van een eigen bedrijf in Luxemburg is een andere optie. Daardoor krijgt uw bedrijf een lokale uitstraling en kan de markt met eigen lokale werknemers bewerkt worden. De meest voorkomende rechtsvorm is de S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée - Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

Om uw onderneming in Luxemburg te vestigen hebt u wel een domicilieadres nodig en de vastgoedprijzen voor zowel huren als kopen liggen in Luxemburg veel hoger als in de buurlanden.

Het Point of Single Contact (PSC) biedt u uitgebreide informatie over onder andere het starten van een bedrijf, vergunningen, wet- en regelgeving en personeel aannemen - Guichet.lu en MyGuichet.lu: https://guichet.public.lu/en/entreprises.html.

Onder Forms & Online services (https://guichet.public.lu/en/formulaires.html) staan alle beschikbare formulieren en elektronische procedures per thema (zoals starten, personeel, belastingen en financiën). Onderdeel van het portaal is MyGuichet (https://guichet.public.lu/en/myguichet.html) een beveiligd, interactief platform waarmee u eenvoudig administratieve procedures online kunt doorlopen. Hiervoor moet u wel beschikken over één van de Luxtrust certificaten (https://www.luxtrust.lu/en/page/201).

Meer weten

Hoe vindt en screent u uw partner of klant?

Op de website van Editus, vindt u alle informatie over Luxemburgse bedrijven, sociétés en professionelen: https://www.editus.lu/fr/luxembourg-1v

Via de ‘Partnering Opportunities Database’ helpt het Enterprise Europe Network Vlaanderen u bij uw prospectie naar geschikte kandidaten. Deze databank bevat internationale zakenvoorstellen van ondernemers die op zoek zijn naar handelspartners of nieuwe afzetmarkten - www.enterpriseeuropevlaanderen.be/samenwerken-in-europa/een-zakelijke-of...

Of verken de Luxemburgse markt op een handelsbeurs. Op vak- en handelsbeurzen kunt u netwerken en u tegelijkertijd oriënteren op de Luxemburgse markt. Welke beurs een bezoek waard is, hangt af van uw bedrijf en sector. U kunt ook zelf op zoek gaan naar interessante beurzen. De Engelstalige website LUXEXPO The Box biedt een overzicht van alle evenementen in het beursgebouw van Luxemburg. Daarnaast heeft de Luxemburgse KvK een onlineagenda in het Frans.

Start-ups en innovatieve bedrijven die een partnerschap zoeken kunnen via ‘innovation.public.lu‘ - ‘Collaborate - Finding partners’ een lijst raadplegen met potentiële zakenpartners - www.innovation.public.lu/en/cooperer/trouver-partenaires/index.php.

Meer weten

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's?

Bedrijven die op internationaal niveau actief zijn, kunnen hun import/export-transacties veiligstellen door gebruik te maken van documentair krediet (ook wel ‘credoc’ genoemd).

Dankzij deze techniek garandeert de uitgevende bank:

 • aan de exporteur dat hij de goederen zal betalen op vertoon van documenten waaruit blijkt dat ze zijn verzonden;
 • aan de importeur dat de betaling pas plaatsvindt nadat de goederen daadwerkelijk zijn verzonden overeenkomstig de contractuele voorwaarden.

Hoe dit precies in zijn werk gaat, kan u nalezen op de website van Guichet.lu - https://guichet.public.lu/fr/entreprises/gestion-juridique-comptabilite/... 

Hoe het zit met betalingstermijnen en rente bij te late betaling, kan u nalezen op de website van Guichet.lu - https://guichet.public.lu/fr/entreprises/gestion-juridique-comptabilite/... 

Als er toch problemen of conflicten zijn, kan u terecht bij de ‘Service national du Médiateur de la Consommation’, een neutrale en onafhankelijke instantie die consumenten en handelaars een vrijwillige en vertrouwelijke procedure ter beschikking stelt om eventuele problemen op te lossen. Ze kan de dialoog tussen de partijen vergemakkelijken en hen helpen bij het gezamenlijk zoeken naar een minnelijke schikking. Als de partijen geen minnelijke overeenkomst bereiken, kan de dienst een oplossing voorstellen, die de partijen vrijelijk kunnen accepteren of afwijzen.

Deze dienst staat op de lijst van bevoegde instanties die door het ministerie van Economische Zaken is opgesteld.

Meer weten:

Tips bij het zakendoen

 • Er zijn drie gangbare talen in Luxemburg: Frans, Duits en Letzeburgs. Deze laatste is sinds 1985 de officiële taal van het land. Frans blijft wel de officiële taal in de wetgeving, het bestuur en de rechtspraak. In de handel wordt voornamelijk de Duitse taal gebruikt en ook veel kranten en tijdschriften zijn in het Duits geschreven.
 • Veel Luxemburgers spreken vloeiend Engels, toch is het handig om dit even te checken alvorens u de trip naar Luxemburg maakt. Geen Engels? Probeer dan uw presentatie of introductie voor te bereiden in het Frans of het Duits. Dit wordt, net zoals het tonen van interesse in het land en enkele woorden in het Letzeburgs leren, zeer op prijs gesteld.
 • De eerste ontmoeting met een eventuele zakenpartner is zeer formeel. Begroet uw potentiële zakenpartners met een korte handdruk en spreek ze aan met 'Monsieur' of 'Madame'. Net als de Fransen stellen de Luxemburgers het niet op prijs als ze getutoyeerd worden. Tijdens een eerste ontmoeting worden meestal visitekaartjes uitgewisseld. Het is aan te raden om deze in het Frans en het Duits te laten drukken. Ook uw eerste communicatie kan u best direct laten vertalen in het Duits of het Frans
 • Punctueel zijn is heel belangrijk als u zaken wilt doen met Luxemburgers. Dreigt u te laat te komen op uw afspraak? Bel en verontschuldig uzelf. Doet u dit niet, dan wordt u al snel bestempeld als onbetrouwbaar.
 • Luxemburgers zijn vriendelijk maar gereserveerd. Wees direct, maar doe dit op een diplomatische en subtiele manier. Luxemburgers houden doorgaans hun privéleven en hun zakelijke activiteiten strikt gescheiden.
 • Bent u op zoek naar een snelle deal? Dan is Luxemburg niet de juiste plek. Luxemburgers nemen ruim de tijd om de korte- en de langetermijneffecten van een besluit grondig te bestuderen. Ze zijn erg voorzichtig en analytisch, wat het proces behoorlijk lang kan maken. Traditioneel worden de belangrijke beslissingen genomen door de top van de hiërarchie.
 • Bij zakelijke bijeenkomsten worden geen relatiegeschenken uitgewisseld. Als uw zakenpartner u thuis uitnodigt voor een diner kan u wel een kleine attentie meenemen. Denk hierbij aan een fles wijn of bos bloemen. Het is niet ongebruikelijk om de volgende dag een handgeschreven bedankbriefje of kaart naar uw zakenpartner te sturen. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Digitale communicatiekanalen

In Luxemburg worden alle mogelijke digitale communicatiekanalen gebruikt. Het aantal internet- en sociale netwerkgebruikers, en het aantal mobiele connecties neemt nog elk jaar toe. De Luxemburgse overheid sloeg al een hele tijd geleden de weg naar digitalisering in.

Digital Luxembourg, dat al in 2014 door de minister-president werd gelanceerd, is een multidisciplinair overheidsinitiatief, onder toezicht van een toegewijd team van het ministerie van Staatsmedia, Telecommunicatie en Digitaal Beleid (SMC), dat samenwerkt met publieke, private en academische spelers om de digitalisering in te zetten voor een positieve transformatie. Om dit doel te bereiken, benadert het de digitalisering op holistische wijze, waarbij het zich richt op het versterken en toekomstbestendig maken van vijf belangrijke gebieden: vaardigheden, beleid, infrastructuur, ecosysteem en overheid. Door de digitaliseringsstrategie van de Luxemburgse overheid uit te voeren, maakt Digital Luxembourg nieuwe projecten mogelijk, ondersteunt het bestaande projecten en verhoogt het de zichtbaarheid van de nationale inspanningen - (https://digital-luxembourg.public.lu/).

Speciaal voor bedrijven is er ‘Fit 4 digital’, een initiatief dat erin bestaat om de digitalisering van de Luxemburgse bedrijven te ondersteunen (of het nu gaat om het verhogen van de zichtbaarheid, het ontwikkelen van nieuwe distributiekanalen, het verbeteren van klantrelaties of het optimaliseren van interne processen, ...).

Om bedrijven te helpen bij de overstap naar digitalisering, heeft de Luxemburgse regering de ondersteuningsprogramma's Fit 4 Digital en Fit 4 Digital Packages gelanceerd.

Ook de e-commerce neemt nog elk jaar toe in Luxemburg. Al in 2017 richtte de Luxemburgse overheid ‘LetzShop.lu’ op, een nationaal e-commerceplatform om de stedelijke handel te stimuleren. LetzShop.lu is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, waarbij de economische belangengroep (GIE) verantwoordelijk is voor het opzetten en beheren van het e-commerceplatform. 

LetzShop.lu biedt stedelijke winkels de mogelijkheid om hun producten te presenteren in een onlinewinkel en ze rechtstreeks via internet te verkopen. Volgens de officiële website is Letz’shop "de virtuele showcase voor de Luxemburgse detailhandel". Het initiatief is bedoeld voor kleine retailers in Luxemburg die nog niet online verkopen.

Gebruik van sociale media

In Luxemburg wordt bij bedrijven meer en meer gebruik gemaakt van sociale media voor marketingdoeleinden. Luxemburg telt ook een aantal digital marketing agencies om bedrijven te helpen bij het gebruik van sociale media.

Het aantal internetgebruikers nam in 2021 al toe met 1,5% sinds 2020. Ook het aantal mobiele connecties (+2%) en sociale mediagebruikers (+7,9%) neem jaar na jaar toe.

Op de totale Luxemburgse bevolking die actief gebruik maakt van sociale media (65%), wordt Snapchat het meest gebruikt, gevolgd door Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter en Pinterest.

Parallel aan het stijgend aantal LinkedIn- en Facebookgebruikers, stijgt ook het aantal bedrijven dat een LinkedIn- en/of Facebookpagina heeft.

Twitter wordt het meest gebruikt door politici, overheden en sporters, gevolgd door de multinationals. Kleinere bedrijven zullen eerder een Facebook pagina hebben en grote tot middelgrote bedrijven een LinkedIn-pagina.

Meer weten

Duurzaam internationaal ondernemen

Doet u zaken in Luxemburg? Dan heeft u te maken met richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is gebaseerd op een vrijwillige verandering in duurzaam verantwoord gedrag jegens andere economische spelers, het milieu en de samenleving in het algemeen.

MVO is de toepassing van principes voor duurzame ontwikkeling door bedrijven en heeft tot doel een verbinding tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en de samenleving.

Voor bedrijven betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen sociale en milieukwesties integreren in hun dagelijkse beheer en interacties met derden.

Vereisten

Om op lange termijn levensvatbaar te zijn, moet een MVO-aanpak:

 • gesteund worden door de bepaling van de CEO van het bedrijf of het management en geïntegreerd worden in de bedrijfsvoering;
 • de waarden van het bedrijf opnemen;
 • de steun krijgen van het personeel van het bedrijf;
 • regelmatig intern en extern gecommuniceerd worden;
 • openstaan voor de werknemers en de verschillende contacten van het bedrijf om te reageren op de behoeften die zij uitdrukken.

Niveau 1 - Naleving van regelgeving

Allereerst moet een bedrijf de regelgeving naleven die van kracht is in het land waar het actief is, met name met betrekking tot milieubescherming, gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten of buren.
Over dit niveau wordt niet onderhandeld en het is een conditio sine qua non voor de investering van de onderneming in MVO.

Niveau 2 - Naleving van optionele normen

Het bedrijf kan er dan voor kiezen om verder te gaan dan de wettelijke verplichtingen door het naleven van niet-verplichte normen die in veel gevallen door het bedrijf zelf zijn geïmplementeerd.
Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanbieden van kinderopvangdiensten voor haar werknemers of het respecteren van milieunormen.

Niveau 3 - Filantropische benadering

Een bedrijf kan meer inspanningen leveren om het welzijn van hun werknemers te verbeteren door filantropische betrokkenheid.
Op dit niveau zou het bedrijf bijvoorbeeld bedrijfssponsoring kunnen ontwikkelen of de vrijwilligersactiviteiten van hun werknemers kunnen ondersteunen.

Meer weten

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Luxemburg