U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

 • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
 • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
 • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Verplichte registratie van importeurs

Het Ministry of Finance Decree No. 453/KMK.04/2002 voorziet in een algemene registratieplicht voor importeurs. Deze registratie dient om de betaling van de rechten bij invoer te verzekeren.

Importeurs kunnen hun registratie elektronisch aanvragen op de website van de Indonesische douane: http://www.sars.gov.za/

Het Customs Importer Registration Team stuurt na registratie via email het Customs Registration Certificate (SPR – Surat Pemberitahuan Registrasi) waarop ook het ‘algemene’ Import Identificatie Nummer (Angka Pengenal Importir (Unum) - API(U)) wordt vermeld. Bij inklaring moet een bewijs van registratie kunnen worden voorgelegd.

In principe kunnen alleen Indonesische bedrijven zich als importeur laten registreren. Buitenlandse investeerders kunnen zich enkel laten registreren voor producten en uitrustingsgoederen die zij voor productiedoeleinden importeren.

Minister of Trade Regulation Nr 2759/2012 – geldig sinds 1 april 2013.

Door deze nieuwe regelgeving kunnen bedrijven producten van verschillende categorieën invoeren, mits de invoerder een `special relationship` met de buitenlandse leverancier kan aantonen. Dit kan aan de hand van een distributeursovereenkomst waarbij men diverse bureaucratische processen in het land van origine (legalisatie door Ambassade van Indonesië) moet doorlopen die kostelijk en van lange duur kunnen zijn.

Er gelden onder meer invoerbeperkingen voor primaire landbouwproducten, voedingsmiddelen, dranken, explosieven, medicijnen, cosmetica, insecticiden, plastiek, farmaceutische producten en melkproducten. Voor sommige producten zoals suiker, vlees en vleesproducten zijn ook quota’s ingesteld die niet noodzakelijk gepubliceerd worden.

Sinds juni 2007 bestaan er invoerbeperkingen voor bepaalde textielproducten. De importeur moet een invoervergunning aanvragen en de goederen blijven onderhevig aan inspectie in het land van vertrek.

Verboden goederen

Voor de volgende producten geldt een invoerverbod:

 • verschillende soorten afval/schroot en lompen/vodden;
 • derivaten vallend onder HS-code 2908.10.000;
 • gebruikte vrachtauto's (sinds 1 januari 2004);
 • producten die de ozonlaag aantasten, zoals cfk's, bepaalde airco’s voor auto's, diverse soorten koel- en vriesapparaten, sommige blusapparaten en verkoopautomaten;
 • alle goederen afkomstig uit Israël (herkomst én oorsprong).
 • Kip en kippenproducten (staat niet op de lijst van ‘toegelaten’ producten MOT 50/2011 en is dus verboden)

Sinds 1 januari 2010 werd de invoer van gebruikte machines verboden.

Voor machines die in Indonesië niet beschikbaar zijn, kan wel een uitzondering worden gevraagd. De maatregel werd getroffen om de lokale industrie te beschermen en de afhankelijkheid van import te verminderen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen.

 • Een halal certificaat is vereist voor alle vlees- en zuivelproducten (behalve varkensvlees).
 • Een gezondheidscertificaat en een 'certificate of free sale' zijn nodig voor alle voedingsmiddelen.
 • Een fytosanitair certificaat is vereist voor invoer van planten, zaden, aardappelen, fruit en bepaalde diersoorten.
 • Een certificaat van niet bestraling (non-radiation ) is vereist bij de invoer van bepaalde zuivelproducten uit de EU.
 • Een analysecertificaat opgesteld door de exporterende fabrikant is nodig voor de invoer van farmaceutische en alcoholhoudende producten.
 • Een Clean report of findings is nodig bij de invoer van afvalproducten, gebruikte machines, gereedschappen, kapitaalgoederen en textiel. Het inspectierapport wordt na goedkeuring in het exporterende land afgegeven (preshipment inspectie).    

Normen en certificering

Het National Standardization Agency of Indonesia (BSN) staat in voor de ontwikkeling van de Indonesische normen – Indonesian National Standards (Standar Nasional Indonesia - SNI). Deze overheidsinstelling is de opvolger van de vroegere Standardization Council of Indonesia (Dewan Standardisasi Nasional - DSN).

National Standardisation Agency of Indonesia

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV lantai 3-4, Jl.
Gatot Subroto, Senayan, ID-Jakarta 10270
T: +622 15 74 70 43
website: www.bsn.or.id/ met beperkte Engelstalige versie

Productnormen

Een hele reeks producten mag alleen in Indonesië worden ingevoerd als zij vooraf bij het bevoegde Indonesische ministerie geregistreerd werden. Het gaat onder andere om voedingsmiddelen, veevoederadditieven, cosmetica, farmaceutische en medische producten, insecticiden en kleding- en textielproducten, elektronica.

Deze registratie moet via de agent of distributeur/importeur worden aangevraagd. Afhankelijk van het geval moet bij de registratieaanvraag één van de volgende documenten worden overgelegd: een analysecertificaat, een certificaat van samenstelling, een certificaat van vrije verkoop (‘free sale certificate’) of een gezondheidscertificaat.

Kwaliteitsinspectie

Sedert 1 februari 2009 is een preshipment inspectie van kracht voor ‘bepaalde importgoederen. Het gaat om kleding, schoeisel, elektronica, kinderspeelgoed, voedingsmiddelen, dranken en 500 andere productlijnen. Deze goederen moeten een preshipment inspectie in het exporterende land ondergaan.

Het is normaal gezien de importeur die de opdracht tot inspectie vóór inscheping geeft waarna de verkoper contact neemt met een inspectiebureau in zijn land. In principe zijn de kosten voor de importeur (vooraf te betalen aan het inspectiebureau) maar het is aangewezen om hierover in het contract duidelijke afspraken te maken. Het ‘Clean Report of Findings’ (CRF – inspectiecertificaat) geldt enkel voor de zending waarop zij betrekking heeft en moet dus iedere keer opnieuw worden aangevraagd.

Alle grote inspectiebureau’s (SGS, Cotecna, BIVAC, …) kunnen met de inspectie belast worden of men kan contact nemen met het Indonesische inspectiebureau PT Surveyor Indonesia. http://www.ptsi.co.id/en

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

IPR-bescherming

De “South-East Asia IPR SME Helpdesk”, een project gesteund door de Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in de landen van Zuidoost-Azië via gratis informatieverstrekking en diensten (gratis eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, handleidingen, e-learning modules, case studies, events en webinars). De South-East Asia IPR SME Helpdesk werkt vanuit Ho Chi Minh City in Vietnam, meer bepaald voor de landen Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam.

Meer info: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Indonesië