U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Goederen exporteren naar Angola is vaak een aanslepend bureaucratisch proces. Theoretisch gezien neemt de exportprocedure naar Angola een goede negen dagen in beslag. De praktijk is jammer genoeg anders: gruwelverhalen over ellenlange wachttijden door gebrek aan deviezen en overdonderde havens zijn niet overdreven. Leveringen kunnen soms maanden vastzitten voor ze vrijgegeven worden.

Een vuistregel om toe te passen bij het exporteren naar Angola is dan ook dat u het best een agent, distribiteur of andere lokale partner vindt die kennis heeft van de lokale markt en douanepraktijken en de invoerformaliteit zoveel mogelijk aan hem overlaat.

Bij invoer moeten alle documenten in het Portugees worden opgesteld. Zijn internationale overeenkomsten van toepassing op het document, dan mag dat ook in een andere taal zijn opgesteld met als voorwaarde dat een Portugese vertaling bijgeleverd wordt. De volgende documenten moeten bij invoer in Angola bijgeleverd zijn:

 • L/C instructies (indien van toepassing)
 • Handelsfactuur
 • Proforma factuur (indien van toepassing)
 • Paklijst
 • Certificaat van oorsprong (indien van toepassing)
 • Vrachtbrief (B/L of AWB)
 • Verzekeringscertificaat (indien van toepassing)

Sommige producten moeten een PSI (pre-shipment inspection) ondergaan in het land van herkomst voor zij naar Angola kunnen worden uitgevoerd. In België kan u terecht voor goederencontrole voor export naar Angola bij de volgende geaccrediteerde bedrijven:

SGS
Cotecna
Bureau Veritas

Alhoewel een PSI niet langer verplicht is voor de meeste goederen, is het ten sterkste aan te raden om deze toch te laten uitvoeren om een vlotte douanecontrole te garanderen.

Producteisen

Normen en certificering

De producteisen worden voor Angola vastgelegd door het Angolan Institute of Standardization and Quality (IANORQ). Alhoewel er nog geen nationaal vastgelegde standaarden zijn, werkt IANORQ sinds 2016 aan een National Normalization Plan die de normen voor verschillende sectoren moet aanscherpen. De voorwaarden opgesteld door IANORQ worden gecontroleerd door het relevante ministerie. Goederen die ministeriële toelating vereisen zijn de volgende:

 • Farmaceutische producten voor menselijk gebruik (Ministerie van Volksgezondheid)
 • Giftige stoffen en farmaceutische stoffen met inbegrip van dierlijke vaccins (Ministerie van Landbouw, Industrie en Volksgezondheid) 
 • Producten van land- en tuinbouw alsook kratten en andere pakketten die deze producten bevatten (Ministerie van Landbouw
 • Postzegels (Ministerie van Post en Telecommunicatie) 
 • Wapens, explosieven, vuurwerk en munitie (Ministerie van Binnenlandse Zaken) 

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de Lokale Controle-Eenheden van het FAVV.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Internationaal betalingsverkeer

Sinds de ineenstorting van de olieprijzen (in januari 2015 nog 110 USD/barrel; in januari 2016 minder dan 30 USD/barrel!), kampt Angola met een zeer ernstig tekort aan buitenlandse deviezen. Sinds medio 2015 hanteert de Angolese Nationale Bank dan ook een politiek van "prioritaire internationale betalingen" die geldt voor specifiek brandstof (refined petroleum products), farmaceutische producten en bepaalde levensmiddelen (staples).

In het beste geval worden betalingen in buitenlandse deviezen (EUR, USD...) voor uit het buitenland geleverde goederen al na meerdere maanden toegestaan. Zelfs al beschikt de Angolese klant over voldoende financiële middelen (in Angolese Kwanza), zal die slechts heel moeilijk toegang krijgen tot buitenlandse deviezen omdat alle internationale betalingsverkeer toch via de Angolese Nationale Bank verloopt.

FIT Johannesburg raadt onze exporteurs dan ook aan om, tot nader order, zeer omzichtig om te springen met bestellingen uit Angola.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Angola