U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

  • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
  • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
  • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
  • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de Lokale Controle-Eenheden van het FAVV.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Internationaal betalingsverkeer

Sinds de ineenstorting van de olieprijzen (in januari 2015 nog 110 USD/barrel; in januari 2016 minder dan 30 USD/barrel!), kampt Angola met een zeer ernstig tekort aan buitenlandse deviezen. Sinds medio 2015 hanteert de Angolese Nationale Bank dan ook een politiek van "prioritaire internationale betalingen" die geldt voor specifiek brandstof (refined petroleum products), farmaceutische producten en bepaalde levensmiddelen (staples).

In het beste geval worden betalingen in buitenlandse deviezen (EUR, USD...) voor uit het buitenland geleverde goederen al na meerdere maanden toegestaan. Zelfs al beschikt de Angolese klant over voldoende financiële middelen (in Angolese Kwanza), zal die slechts heel moeilijk toegang krijgen tot buitenlandse deviezen omdat alle internationale betalingsverkeer toch via de Angolese Nationale Bank verloopt.

FIT Johannesburg raadt onze exporteurs dan ook aan om, tot nader order, zeer omzichtig om te springen met bestellingen uit Angola.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Angola