U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in de Verenigde Staten

Algemene toestand

President Biden boekt vooruitgang in de strijd tegen de coronapandemie. De president ontvouwt ook ambitieuze plannen om de economie aan te vuren en jobs te creëren.

Het vaccineren in de VS gaat in een snel tempo. Begin mei 2021 heeft 45 procent van de bevolking al een eerste prik gekregen. 32 procent (100 miljoen Amerikanen) is volledig gevaccineerd. Besmettingen met COVID-19 zijn sterk afgenomen. Toch is er nog geen reden tot overdreven optimisme, want de vaccinatiebereidheid onder de bevolking neemt af.

Op de websites van de ‘Centers for Disease Control and Prevention' en ‘The Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (CRC)’ vindt u een overzicht van het aantal coronabesmettingen per staat. De New York Times geeft een overzicht van de veranderingen per staat

De New York Times geeft gratis online toegang tot Coronavirus Live Updates over de toestand in de Verenigde Staten en de coronavirusrestricties en mondmaskerplicht per staat.

Voorzorgsmaatregelen

Aangezien de aantallen besmettingen, hospitalisaties en overlijdens sterk verschillen van staat tot staat in de VS, heeft zo goed als elke individuele staat eigen voorzorgsmaatregelen genomen. 

Het federale niveau legt in deze materie geen VS-wijde verplichtingen op. Wel worden op dat federale niveau de regels vastgelegd voor het (binnenkomend) internationale reizigersverkeer, zoals inreisbeperkingen of -verboden voor personen uit  bepaalde landen.

Inreisverbod

België hoort momenteel nog bij de landen waarvan de inwoners – met uitzondering van een aantal categorieën – de VS niet binnen mogen. Hoe lang dat nog zo blijft, is een vraagteken.

Vooraleer u plannen maakt om naar de VS te reizen, raadpleegt u best het reisadvies van de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, alsook de informatie over COVID-19 en reizen naar de VS van de Amerikaanse ambassade in Brussel.

De VS verbieden momenteel nog steeds de toegang voor alle buitenlanders (met een beperkt aantal uitzonderingen) die in de 14 dagen vóór hun bezoek aan de VS in één van de volgende landen verbleven (ook in transit):

  • China (uitgezonderd Hong Kong, Macau en Taiwan)
  • Iran
  • De 26 Schengenlanden, waaronder België
  • Verenigd Koninkrijk en Ierland
  • Brazilië
  • Zuid-Afrika
  • India

Dit inreisverbod is voor onbepaalde tijd van kracht.

Er zijn uitzonderingen voor Amerikaanse staatsburgers, ingezetenen van de Verenigde Staten die een permanente geldige verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten hebben (‘green card holder’) en hun directe familieleden, diplomaten of stafleden van internationale organisaties.

Verder zijn er ook vrijstellingen voor academici, studenten, journalisten en mensen die vitale steun verlenen aan kritieke infrastructuur in de VS, die in aanmerking kunnen komen voor redenen van nationaal belang.

Op 8 april 2021 werden bijkomende nieuwe vrijstellingen toegevoegd voor o.a. immigranten- en verloofdenvisa, bepaalde uitwisselingsbezoekers, vliegtuigpersoneel, etc. Voor de volledige lijst, zie de website van het State Department.

Behoort u tot één van de uitzonderingsgroepen, dan kan u een aanvraag indienen voor een ‘National Interest Exception for a Current Visa Holder' en kan u een visum of ESTA aanvragen via de Amerikaanse ambassade in Brussel. U dient een e-mail te sturen aan BrusselsVisa@state.gov (in het Engels) voorzien van bewijsstukken en een toelichting op uw aanvraag. In deze toelichting dient u duidelijk te maken waarom u Amerika wilt bezoeken en waarom u wordt uitgezonderd van het algemene reisverbod. Zonder goedkeuring kan u niet naar de VS reizen.

Naast het inreisverbod geldt vanaf 26 januari 2021 dat alle reizigers (2 jaar en ouder), inclusief Amerikaanse staatsburgers en inwoners, een negatieve COVID-19-test moeten voorleggen. De tijd tussen het moment van afname van de test en het vertrek naar de VS, mag maximaal 72 uur zijn. Meer informatie over deze nieuwe maatregel vindt u hier

Elke passagier moet aan de luchtvaartmaatschappij een attest afgeven (hier beschikbaar) waarin staat dat men een negatief testresultaat heeft ontvangen of toestemming heeft gekregen om te reizen.

Quarantaine is niet verplicht voor wie volledig gevaccineerd is bij aankomst in de VS. Zie volgende link voor meer info.

Aanbevelingen ivm reizen naar de VS voor volledig gevaccineerde en ongevaccineerde personen, kunt u terugvinden op de website van Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Werkvisumverbod

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een presidentieel decreet (Presidentiële Proclamatie 10014) van zijn voorganger Donald Trump ingetrokken dat het voor buitenlanders moeilijker maakte om in de Verenigde Staten te komen werken. Dit decreet trof houders van de zogeheten ‘green card’, een verblijfsvergunning waaraan ook het recht om te werken is verbonden.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24... (24/2/2021)

Presidentiële Proclamatie 10052, waarbij de toegang van bepaalde H-1B-, H-2B-, J- en L- niet-immigranten tijdelijk werd opgeschort, is op 31 maart 2021 verstreken.
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/update-on-pre.... President Biden heeft deze presidentiële proclamatie momenteel (1/4/2021) nog niet vernieuwd of vervangen.

Voor een laatste stand van zaken kunnen aanvragers van visa voor de VS best de website van de VS-ambassade in Brussel raadplegen.

Economie

Economische impact

COVID-19 maakte een abrupt einde aan een van de langste expansiecycli in de geschiedenis van de Amerikaanse economie. Buiten de “digitale” sectoren en sommige vrijetijdsproducten werden slechts weinig bedrijfstakken niet hard geraakt door de lockdowns en andere restricties.

De werkloosheidsgraad schoot van 3,5% in februari 2020 naar 14,7% in april, wat overeenkwam met een verlies van 25 miljoen jobs. 

Over heel 2020 daalde het bruto binnenlands product (bbp) de graadmeter van de economie, met 3,5 %, de eerste krimp sinds 2009 en de grootste krimp sinds 1946.

Toch heeft de economie zich veerkrachtiger getoond dan velen aanvankelijk vreesden. In het eerste kwartaal van 2021 werd een bbp-groei opgetekend van 6,4%. De werkloosheidsgraad was in maart 2021 teruggedrongen tot 6,0% - toch nog altijd 2,5 procentpunt hoger dan voor de pandemie, in februari 2020. Het aantal werklozen stond op 9,7 miljoen, nog steeds 4 miljoen hoger dan in februari 2020.

Handelsbelemmeringen

Onder de vorige president Trump waren de VS al handelsbarrières aan het opwerpen lang voor er van het nieuwe coronavirus sprake was. Vooral China lag daarbij in het vizier. Met dat land werd (en wordt) een heuse handelsoorlog uitgevochten met - aan weerszijden - invoertariefverhogingen op tal van producten. En ook richting de EU - in eerste instantie vooral getroffen door hogere tarieven op staal en aluminium - werden vanuit de Trump-administratie geregeld bijkomende giftige dreigingen uitgesproken.

In coronatijden verdwenen die handelsoorlogen wat naar de achtergrond - al is de animositeit jegens China wel groot gebleven, extra gevoed doordat de oorsprong van de COVID-19-crisis in dat land lag en er vragen zijn over de transparantie (of het gebrek eraan) van de Chinese autoriteiten, over laattijdige, onvolledige, onjuiste informatie naar andere landen toe over de aard en de ernst van de aanvankelijke virusuitbraak in Wuhan.

Maar ook los van die eerdere barrières, rezen er wel bijkomende torenhoge belemmeringen voor de internationale handel. De inreisbeperkingen die de VS, zoals zoveel andere landen, hebben ingesteld om de “invoer" van coronabesmettingen tegen te houden, zijn er daar maar één van. Midden april 2020 kondigde president Trump daarnaast ook nog immigratiebeperkingen aan, naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat jobs niet door buitenlanders ingepikt zouden worden nu zoveel VS-burgers zonder werk zijn gevallen. Al wezen tegenstanders erop dat zulke beperkingen averechts kunnen werken en dat een aantal sectoren, waaronder de landbouw, niet zonder een aanvoer van buitenlandse werknemers kunnen.

De wereldwijde supply chains die door de globalisering waren ontstaan, zijn grondig verstoord en zullen tijd nodig hebben om hersteld te worden, of juister: hertekend. Want bedrijven - en nationale regeringen - zullen allicht minder afhankelijk willen zijn van een aantal verre buitenlanden, zeker voor de bevoorrading van “kritische" goederen, met medische technologie, beschermingsmaterialen en medicijnen op kop. 

In dat laatste domein werd er trouwens een echte, “klassieke” handelsbarrière ingesteld door de VS. Steunend op de Defense Production Act - bedoeld voor oorlogstijden - besliste president Trump in de eerste weken van april 2020 dat cruciale schaarse medische goederen als beschermende maskers, handschoenen, injectiespuiten en dergelijke niet meer uitgevoerd mochten worden. Dat verbod, aanvankelijk geldig tot in augustus, werd nadien enkele keren hernieuwd, en geldt nu alvast tot 30 juni 2021. Zulke voor export bestemde goederen worden nu gestopt door de Customs & Border Protection (CBP), waarna het Federal Emergency Management Agency (FEMA) een controle uitvoert, en de goederen enkel laat vertrekken indien er geen binnenlandse nood aan is.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Het eerste stimuluspakket voor bedrijven en burgers dat toenmalig president Trump in maart 2020 ondertekende, de CARES Act, was goed voor een totaal bedrag van 2,2 biljoen USD. Een belangrijk deel daarvan ging naar overbruggingskredieten voor ondernemingen die door corona hun inkomsten zagen slinken of verdwijnen, een ander deel naar checks die rechtstreeks naar de Amerikaanse huishoudens werden gestuurd, en naar een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen.

Later op het jaar volgden nog bijkomende pakketten, bijkomende miljarden dollar.

Een beknopt overzicht van de steunmaatregelen kan u terugvinden in het nieuwsitem “Overzicht steunmaatregelen coronacrisis VS (update)"

Ook in 2021, onder de nieuwe president Joe Biden, wordt nog volop overheidsgeld in de economie gepompt, middels een gigantisch stimuluspakket van 1,9 biljoen USD, het "American Rescue Plan" dat Biden in maart jongsleden ondertekende.

Daarnaast voorziet Biden ook een reusachtig "American Jobs Plan" (2,3 biljoen USD voor infrastructuurwerken) en een "American Families Plan" (1,8 biljoen USD voor armoedebestrijding en beter en toegankelijker onderwijs en gezondheidszorg), maar over die laatste twee plannen moet nog een akkoord worden gevonden in het Congres. En daar lijken de Republikeinen zich hard op te stellen en fors te willen knippen in de voorgestelde maatregelen en bedragen.

Economische vooruitzichten

De Amerikaanse economie spurtte in de eerste drie maanden van 2021 vooruit dankzij de snelle voortgang van het COVID-vaccinatieprogramma, het dalende aantal besmettingen, en een gigantisch stimuluspakket van 1,9 biljoen USD, het "American Rescue Plan" dat president Joe Biden in maart ondertekende.

Het bruto binnenlands product (bbp), de officiële graadmeter van de economie, steeg in het eerste kwartaal met 6,4% op jaarbasis. En die groei zou nog sterker zijn geweest als knelpunten in de logistieke keten en tekorten aan belangrijke materialen de productie niet hadden afgeremd.

Economen voorspellen een nog snellere groei in de komende maanden als de bottlenecks in de bevoorrading verdwijnen, de coronabesmettingen blijven dalen en de restricties die de pandemie oplegde, wegvallen.

Ter vergelijking: in het laatste kwartaal van 2020 groeiden de VS aan een wat bescheidener tempo van 4,3%, toen een recordstijging van coronagevallen de herneming van de groei belemmerde. Over het hele jaar 2020 was er door de coronadreun een krimp van 3,5%.

Met het aantrekken van de economie steeg ook de inflatie in het eerste kwartaal, aan een tempo van maar liefst 3,5% op jaarbasis. Maar de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, maakt er zich voorlopig niet veel zorgen over: ze stelt dat de stijging tijdelijk is en grotendeels een weerspiegeling is van de terugkeer van de economie naar “normaal”.
 
Zodra aan alle opgekropte vraag is voldaan, zo voorspelt de Fed, zal de inflatie weer afnemen tot 2% of minder.
 
Als het corona-virus onder controle blijft, en de tekorten aan computerchips en andere goederen voldoende teruggedrongen kunnen worden, zou de economie in de rest van het jaar vrij snel moeten groeien, vooral als bedrijven de miljoenen mensen die door de pandemie nog steeds zonder werk zitten, opnieuw aannemen. In zo’n scenario zal het bbp in het tweede kwartaal naar verwachting met 8,2% groeien op jaarbasis.

Het Internationaal Muntfonds (IMF) ziet in z'n jongste ramingen de VS-economie over heel 2021 een bbp-groei van 6,4% neerzetten, gevolgd door 4,4% in 2022. 

Lees ook: Economische vooruitzichten voor de VS

Nuttige Links

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

7 mei 2021