U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in de Verenigde Staten

Algemene toestand

De Verenigde Staten volharden in de bestrijding van het coronavirus. Voor President Biden is de aanpak van de coronacrisis nog steeds een voortdurende prioriteit. Inmiddels zijn 790 miljoen vaccins toegediend en 67,2% procent van de bevolking is volledig ingeënt. In de VS worden ook boostershots aan de bevolking aangeboden. 

Op de websites van de ‘Centers for Disease Control and Prevention' en ‘The Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (CRC)’ vindt u een overzicht van het aantal coronabesmettingen per staat. De New York Times geeft een overzicht van de veranderingen per staat

De New York Times geeft gratis online toegang tot Coronavirus Live Updates over de toestand in de Verenigde Staten, de coronavirusrestricties en mondmaskerplicht per staat.

Voorzorgsmaatregelen

Een vaccinatie vereiste komt meer en meer voor maar gezien het aantal besmettingen, hospitalisaties en overlijdens sterk verschilt van staat tot staat, heeft zo goed als elke individuele staat zijn eigen voorzorgsmaatregelen en zijn eigen voordelen om mensen extra te motiveren om zich te laten vaccineren.

Op federaal niveau zijn er verplichtingen beslist die gelden voor alle staten. Personen actief in de gezondheidssector en bij de National Guard, in actieve dienst of op de reservelijst, moeten zich volledig laten vaccineren. Werknemers van de federale overheid moeten verplicht gevaccineerd zijn. Niet naleven van de federale vaccinatievoorwaarden is een overtreding en een daad van wangedrag en kan leiden tot een straf.

Op het federale niveau worden ook de regels vastgelegd voor het (binnenkomend) internationale reizigersverkeer, zoals inreisbeperkingen of -verbod voor personen uit bepaalde landen.

Inreisverbod

Het reisverbod naar de VS vanuit Europa, ingegaan op 13 maart 2020, werd op 8 november 2021 ingetrokken. Vanaf 12 juni 2022 is een negatieve COVID-19 test niet meer vereist om naar de VS te vliegen. Als u geen Amerikaanse staatsburger of permanente inwoner bent, moet u wel kunnen aantonen dat u volledig bent ingeënt tegen COVID-19.

Goedgekeurde en geaccepteerde vaccinaties door de FDA en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) om de VS binnen te komen zijn Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Serum Institute of India, Sinopharm (Beijing), and Sinovac. De laatste dosis moet 2 weken voor aankomst in de VS zijn toegediend. Personen die voor hun werk naar de VS moeten reizen hoeven geen National Interest Exemption (NIE) meer aan te vragen.

Vooraleer u plannen maakt om naar de VS te reizen, raadpleegt u best het reisadvies van de Belgische Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, alsook de informatie over COVID-19 en reizen naar de VS van de Amerikaanse ambassade in Brussel.

Aanbevelingen ivm reizen naar de VS voor volledig gevaccineerde en ongevaccineerde personen, kunt u terugvinden op de website van Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Werkvisumverbod

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een presidentieel decreet (Presidentiële Proclamatie 10014) van zijn voorganger Donald Trump ingetrokken. Dit decreet maakte het voor buitenlanders moeilijker om in de Verenigde Staten te komen werken. Het trof houders van de zogeheten ‘green card’, een verblijfsvergunning waaraan ook het recht om te werken is verbonden. A Proclamation on Revoking Proclamation 10014 | The White House (24/2/2021).

Presidentiële Proclamatie 10052, waarbij de toegang van bepaalde niet-immigranten tijdelijk werd opgeschort, is op 31 maart 2021 verstreken. President Biden heeft deze presidentiële proclamatie momenteel nog niet vernieuwd of vervangen.

Voor een laatste stand van zaken kunnen aanvragers van visa voor de VS best de website van de VS-ambassade in Brussel raadplegen.

Economie

Economische impact

COVID-19 maakte een abrupt einde aan een van de langste expansiecycli in de geschiedenis van de Amerikaanse economie. Buiten de “digitale” sectoren en sommige vrijetijdsproducten werden menige bedrijfstakken hard geraakt door de lockdowns en andere restricties.

De werkloosheidsgraad schoot van 3,5% in februari 2020 naar 14,8% in april, wat overeenkwam met een verlies van 25 miljoen jobs. 

Over heel 2020 daalde het bruto binnenlands product (bbp) de graadmeter van de economie, met 3,5 %, de eerste krimp sinds 2009 en de grootste krimp sinds 1946.

Toch heeft de economie zich veerkrachtiger getoond dan velen aanvankelijk vreesden. In het derde kwartaal van 2021 werd een bbp-groei opgetekend van 2,0%. De werkloosheidsgraad was in oktober 2021 teruggedrongen tot 4,6% - toch nog altijd bijna 1,0% procentpunt hoger dan voor de pandemie, in februari 2020. Het aantal werklozen stond op 7,4 miljoen, nog steeds 1,7 miljoen hoger dan in februari 2020. De "back-to-normal"-index geeft aan dat de economie in de VS op 95% van het niveau van begin maart functioneert.

Handelsbelemmeringen

Onder de vorige president Trump waren de VS al handelsbarrières aan het opwerpen lang voor er van het nieuwe coronavirus sprake was. Vooral China lag daarbij in het vizier. Met dat land werd (en wordt) een heuse handelsoorlog uitgevochten met - aan weerszijden - invoertariefverhogingen op tal van producten. En ook richting de EU - in eerste instantie vooral getroffen door hogere tarieven op staal en aluminium - werden vanuit de Trump-administratie geregeld bijkomende giftige dreigingen uitgesproken.

Wat het handelsbeleid met China betreft, heeft de nieuwe Biden-regering niet veel veranderd ten opzichte van het beleid van Trump. De invoertarieven op Chinese goederen blijven van kracht, evenals de ‘Phase One’ handelsovereenkomst met China. Die ‘Phase One’ handelsovereenkomst bestaat uit twee delen: (1) het vereist een structurele hervorming van de economie en van het handelsregime in China, en (2) het verplicht China om in de komende jaren aanzienlijke extra aankopen te doen van goederen en diensten uit de VS. De Verenigde Staten beweren dat dit beleid zal leiden tot een eerlijkere en evenwichtigere concurrentie tussen beide landen, waarbij sommige Amerikaanse bedrijven, die benadeeld worden door de Chinese invoertarieven, voordeel zullen halen.

Daarnaast wordt de transatlantische relatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie steeds beter. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en president Biden zijn overeengekomen om besprekingen te beginnen over een wereldwijde regeling voor duurzaam staal en aluminium, waarbij het conflict wordt gepauzeerd en de tarieven worden verlaagd. 

De wereldwijde supply chains die door de globalisering waren ontstaan, zijn grondig verstoord en zullen tijd nodig hebben om te herstellen, of correcter: hertekenen. Want bedrijven - en nationale regeringen - zullen allicht minder afhankelijk willen zijn van een aantal verre buitenlanden, zeker voor de bevoorrading van “kritische" goederen, met medische technologie, beschermingsmaterialen en medicijnen op kop. 

In dat laatste domein werd er trouwens een echte, “klassieke” handelsbarrière ingesteld door de VS. Steunend op de Defense Production Act - bedoeld voor oorlogstijden - besliste president Trump in de eerste weken van april 2020 dat cruciale schaarse medische goederen zoals beschermende maskers, handschoenen, injectiespuiten en dergelijke niet meer uitgevoerd mochten worden. Dit verbod is op 1 juli 2021 vervallen. Er gelden nu geen uitvoerbeperkingen meer voor deze producten.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Het eerste stimuluspakket voor bedrijven en burgers dat toenmalig president Trump in maart 2020 ondertekende, de CARES Act, was goed voor een totaal bedrag van 2,2 biljoen USD. Een belangrijk deel daarvan ging naar overbruggingskredieten voor ondernemingen die door corona hun inkomsten zagen slinken of verdwijnen, een ander deel dat rechtstreeks onder de Amerikaanse huishoudens werd verdeeld en naar een verhoging van de werkloosheidsuitkeringen.

Later op het jaar volgden nog bijkomende pakketten, bijkomende miljarden dollar.

Een beknopt overzicht van de steunmaatregelen kan u terugvinden in het nieuwsitem “Overzicht steunmaatregelen coronacrisis VS (update)". 

Ook in 2021, onder de nieuwe president Joe Biden, wordt nog volop overheidsgeld in de economie gepompt, middels een gigantisch stimuluspakket van 1,9 biljoen USD, het "American Rescue Plan" dat Biden in maart ondertekende.

Daarnaast voorziet Biden ook een reusachtig "American Jobs Plan" (2,3 biljoen USD voor infrastructuurwerken) en een "American Families Plan" (1,8 biljoen USD voor armoedebestrijding en beter en toegankelijker onderwijs en gezondheidszorg). Het “American Jobs Plan” heeft in augustus 2021 goedkeuring gekregen van het Congres. Er is nog geen overeenstemming bereikt over het "American Families Plan". Daar lijken de Republikeinen zich hard op te stellen en fors te willen knippen in de voorgestelde maatregelen en bedragen.

Economische vooruitzichten

De Amerikaanse economie spurtte in de eerste drie maanden van 2021 vooruit dankzij de snelle voortgang van het COVID-vaccinatieprogramma, het dalende aantal besmettingen, en een gigantisch stimuluspakket van 1,9 biljoen USD, het "American Rescue Plan" dat president Joe Biden in maart ondertekende.

Het bruto binnenlands product (bbp), de officiële graadmeter van de economie, steeg in het eerste kwartaal met 6,4% en 2,0% in het derde op jaarbasis. En die groei zou nog sterker zijn geweest als knelpunten in de logistieke keten en tekorten aan belangrijke materialen de productie niet hadden afgeremd.

Economen voorspellen een nog snellere groei in het laatste en vierde kwartaal van 2021 als de bottlenecks in de bevoorrading verdwijnen, de coronabesmettingen blijven dalen en de restricties die de pandemie oplegde, wegvallen.

Ter vergelijking: in het laatste kwartaal van 2020 groeiden de VS aan een wat bescheidener tempo van 4,3%, toen een recordstijging van coronagevallen de herneming van de groei belemmerde. Over het hele jaar 2020 was er door de coronadreun een krimp van 3,5%.

Met het aantrekken van de economie steeg ook de inflatie in 2021, aan een tempo van maar liefst 6,2% op jaarbasis in oktober. Dit is de sterkste stijging sinds 1990. De inflatie neemt niet af, zoals veel economen tegen eind 2021 hadden verwacht. President Biden erkent de stijgende kosten van levensonderhoud en verklaart dat het terugdraaien van deze trend voor hem een topprioriteit is.

Het Internationaal Muntfonds (IMF) ziet in z'n jongste ramingen de VS-economie over heel 2021 een bbp-groei van 6,0% neerzetten, gevolgd door 5,2% in 2022. 

Lees ook: Economische vooruitzichten voor de VS

Nuttige Links

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

11 juni 2022