U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in de Verenigde Staten

Algemene toestand

Momenteel zijn de zwaarst getroffen staten Californië, Florida en Texas. De staat New York staat ook nog altijd in deze lijst maar de stijging is hier al fors gedaald. Op de website van de ‘Centers for Disease Control and Prevention' vindt u een overzicht van het aantal gevallen per staat. Ook de New York Times geeft een overzicht van de veranderingen per staat

Het Witte Huis raadde de Amerikaanse bevolking aan om grote bijeenkomsten te vermijden, om van thuis te werken en voldoende afstand van elkaar te bewaren tot eind april. Deze maatregel werd niet opnieuw verlengd. Momenteel zijn alle staten in de VS (met aanzienlijke verschillen) begonnen aan de heropening. 

De New York Times geeft gratis online toegang tot Coronavirus Live Updates over de toestand in de Verenigde Staten en de quarantainemaatregelen per staat

Voorzorgsmaatregelen

Het Witte Huis heeft specifieke richtlijnen opgesteld om de verspreiding van COVID-19 te vertragen. Zoals reeds aangehaald, zijn deze niet meer van toepassing op federaal niveau maar beslissen de staten zelf welke maatregelen momenteel nodig zijn. Hieronder een overzicht van deze richtlijnen:

 • Luister en volg alle aanwijzingen van uw staat en lokale autoriteiten.
 • Vermijd sociale bijeenkomsten, vooral die met meer dan 10 personen.
 • Oefen strikte persoonlijke hygiëne uit. Was uw handen en raak uw gezicht niet aan. Nies of hoest in een zakdoek of de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik ophaal- of bezorgopties.
 • Werk zoveel mogelijk thuis. Ga niet naar het werk als u zich ziek voelt.
 • Als iemand in uw huishouden positief test op het coronavirus, houdt u het hele gezin thuis en neemt u contact op met uw medische zorgverlener.

Aangezien de aantallen sterk verschillen van staat tot staat in de VS, heeft zo goed als elke staat eigen voorzorgsmaatregelen genomen. 

Inreisverbod

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Amerikaanse burgers om de landspecifieke reisadviezen en de COVID-pagina's van de Amerikaanse ambassade goed door te nemen alvorens te reizen. Bovendien verbieden de VS momenteel de toegang voor alle buitenlanders (met een beperkt aantal uitzonderingen waaronder wettelijke permanente residenten en bepaalde directe familieleden) die in de 14 dagen vóór hun bezoek aan de VS verbleven in:

 • één van de 26 Schengenlanden, waaronder België - de volledige presidentiële proclamatie vindt u hier
 • het Verenigd Koninkrijk
 • Ierland  
 • China
 • Iran
 • Brazilië

Personen die al een geldig visum hadden voor de ingang van deze presidentiële proclamatie, kunnen nu een aanvraag indienen voor een ‘National Interest Exception for a Current Visa Holder'. Zonder geldig visum zal deze eerst aangevraagd en goedgekeurd moeten worden. Meer informatie over Covid-19 en het reizen naar de VS, vindt u op de website van de Amerikaanse ambassade in Brussel

Werkvisumverbod

Op 22 april besliste het Witte Huis dat lopende aanvragen voor ‘green cards' - permanente verblijfsvergunnningen (wonen en werken) voor de VS - worden stilgelegd. Deze presidentiële proclamatie werd op 24 juni verlengd tot 31 december én uitgebreid naar bepaalde “non-immigrant" (tijdelijke) visums:

 • H-1B visum - voor gespecialiseerde werknemers
 • H-2B visum - voor tijdelijke niet-agrarische werknemers
 • L-1A  visum - “Intracompany Transferee", voor leidinggevenden en manager
 • L-1B visum - “Intracompany Transferee", voor werknemers met gespecialiseerde kennis
 • J-1 visum - voor onder meer voor stagiaires, trainees, leerkrachten en au pairs 

De volledige presidentiële proclamatie kan hier worden geraadpleegd. 

Exitstrategie

Op 16 april heeft het Witte Huis een ‘Guideline for Opening Up America’ vrijgegeven. Dit is een aanpak in fases om staats- en lokale functionarissen te helpen hun economieën te heropenen, mensen opnieuw aan het werk te krijgen en het blijven beschermen van de Amerikaanse bevolking.

Dit stappenplan is gebaseerd op de zogenaamde ‘gating criteria' die zowel staten als regionale bevoegdheden zouden gebruiken als maatregel voor een heropening:

 • Symptomen – een neerwaarts traject van influenza-achtige (ILI) ziekten gemeld binnen een periode van 14 dagen EN een neerwaarts traject van COVID-achtige gevallen gerapporteerd binnen een periode van 14 dagen.

 • Cases – een neerwaarts traject van gedocumenteerde gevallen binnen een periode van 14 dagen OF een neerwaarts traject van positieve tests als percentage van de totale tests binnen een periode van 14 dagen (gelijk of toenemende aantal tests).

 • Ziekenhuizen – behandeling van alle patiënten zonder crisiszorg EN beschikbaarheid van een robuust testprogramma voor risicovolle gezondheidswerkers (inclusief opkomende antilichaamtesten).

De vooropgestelde fases verlopen als volgt:

 1. Fase 1 - voor staten en/of regio's die voldoen aan de drie ‘gating criteria'. 

 2. Fase 2 - voor staten en/of regio's zonder aanwijzingen voor een heropflakkering en die voor de tweede keer voldoen aan de ‘gating criteria'.

 3. Fase 3 - voor staten en regio's zonder aanwijzingen voor een heropflakkering en die voor de derde keer voldoen aan de ‘gating criteria'.

In elke fase wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen richtlijnen voor individuen, richtlijnen voor werkgevers en richtlijnen voor specifieke werkgevers (bijvoorbeeld scholen, grotere evenementen, enz.)

Economie

Economische impact

De gevolgen van COVID-19 zijn uiteraard ook voor de Verenigde Staten verwoestend voor de economie. Ongeveer 26 miljoen Amerikanen zouden gedurende een periode van vijf weken reeds het werkloosheidsstatuut hebben aangevraagd. Ook de aandelenmarkten in de VS werden duidelijk afgestraft ten gevolge van de coronapandemie. De ‘Down Jones Industrial Average’ daalde zo van 28.538 punten in januari naar een dieptepunt van 18.213 in maart. Hierna herstelde het zich reeds tot 23.515 op het einde van de beursdag van 23 april 2020. Als laatste, zakte ook de levering van mei voor de Amerikaanse benchmark van ruwe olie, West Texas Intermediate, naar een nieuw dieptepunt van -$37 per vat, een duizelingwekkend niveau dat in feite betekent dat producenten kopers zouden betalen om olie uit handen te nemen.

Het Amerikaanse ministerie van Handel meldde dat de detailhandelsverkopen in maart hun zwaarste maandelijkse daling ooit kenden, met een daling van 8,7 procent. Bovendien, daalden de nieuwe bestellingen van afgewerkte duurzame goederen met 14,4 procent gedurende dezelfde periode. De Universiteit van Michigan meldde dat het consumentenvertrouwen daalde van 89,1 procent in maart tot 71,8 procent in april - de grootste maandelijkse daling ooit. “Housing Starts" (een economische indicator die het aantal nieuwe particuliere nieuwe woningen weerspiegelt waar de bouw is gestart) is in maart eveneens met 22 procent gedaald - de grootste maandelijkse daling sinds maart 1984. Als laatste meldde het ministerie van Arbeid, dat de producentenprijsindex (PPI) in maart met 0,2 procent was gedaald.

Als reactie heeft de Amerikaanse overheid stimuleringspakketten van samen meer dan 2.500 miljard dollar toegestaan - de grootste ooit in zijn soort. Het pakket omvat leningen aan grote en kleine bedrijven, directe contante betalingen van $1.200 aan burgers die minder dan $75.000 per jaar verdienen, verhoogde werkloosheidsuitkeringen, beurzen voor zorgverleners zoals ziekenhuizen en betalingen aan staats- en lokale overheden. De ‘Federal Reserve’ verlaagde in maart ook al de rente met 1,5 procent en gaf te kennen dat zij verschillende instrumenten ter beschikking zal stellen om de economie te stabiliseren.

Handelsbelemmeringen

Onder president Trump waren de VS al handelsbarrières aan het opwerpen lang voor er van het nieuwe coronavirus sprake was. Vooral China lag daarbij in het vizier. Met dat land werd (en wordt) een heuse handelsoorlog uitgevochten met - aan weerszijden - invoertariefverhogingen op tal van producten. En ook richting de EU - in eerste instantie vooral getroffen door hogere tarieven op staal en aluminium - werden vanuit de Trump-administratie geregeld bijkomende giftige dreigingen uitgesproken.

In de huidige coronatijden zijn die handelsoorlogen wat naar de achtergrond verdwenen - al blijft de animositeit jegens China wel groot, nu extra gevoed doordat de oorsprong van de COVID-19-crisis in dat land ligt en er ernstige vragen zijn over de transparantie (of het gebrek eraan) van de Chinese autoriteiten, over laattijdige, onvolledige, onjuiste informatie naar andere landen toe over de aard en de ernst van de aanvankelijke virusuitbraak in Wuhan.

Maar ook los van die eerdere barrières, rijzen er wel bijkomende torenhoge belemmeringen voor de internationale handel. De inreisbeperkingen die de VS, zoals zoveel andere landen, hebben ingesteld om de “invoer" van coronabesmettingen tegen te houden, zijn er daar maar één van. Midden april kondigde president Trump daarnaast ook nog immigratiebeperkingen aan, naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat jobs niet door buitenlanders ingepikt zouden worden nu zoveel VS-burgers zonder werk zijn gevallen. Al wijzen tegenstanders erop dat zulke beperkingen averechts kunnen werken en dat een aantal sectoren, waaronder de landbouw, niet zonder een aanvoer van buitenlandse werknemers kunnen.

Ook het goederenvervoer wordt getroffen. Cargovluchten kunnen nog wel doorgaan, maar een aanzienlijke hoeveelheid cargo verliep met passagiersvluchten. Bovendien is door de lockdowns in grote delen van de wereld de vraag naar goederen ingestort, en vallen navenant ook een aantal scheepvaartlijnen stil.

De wereldwijde supply chains die door de globalisering waren ontstaan, zijn grondig verstoord en zullen tijd nodig hebben om hersteld te worden, of juister: hertekend. Want bedrijven - en nationale regeringen - zullen allicht minder afhankelijk willen zijn van een aantal verre buitenlanden, zeker voor de bevoorrading van “kritische" goederen, met medische technologie, beschermingsmaterialen en medicijnen op kop. 

In dat laatste domein is er trouwens een echte, “klassieke” handelsbarrière ingesteld door de VS: steunend op de Defense Production Act - bedoeld voor oorlogstijden - besliste president Trump in de eerste weken van april dat cruciale schaarse medische goederen als beschermende maskers, handschoenen en dergelijke niet meer uitgevoerd mochten worden. Dat verbod, aanvankelijk geldig tot in augustus, werd nadien nog eens hernieuwd, en geldt nu alvast tot 31 december 2020. Zulke voor export bestemde goederen worden nu gestopt door de Customs & Border Protection (CBP), waarna het Federal Emergency Management Agency (FEMA) een controle uitvoert, en de goederen enkel laat vertrekken indien er geen binnenlandse nood aan is.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Relancemaatregelen

Ook in de VS worden er reeds maatregelen genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen. Zo werd de deadline voor de inkomensbelastingen op federaal niveau uitgesteld tot 15 juli. Ook bepaalde staten stellen de deadline uit (updates worden gepubliceerd op de website van The American Institute of Certified Public Accountants). 

De Amerikaanse overheid heeft reeds een economisch steunplan gelanceerd van meer dan 2.500 miljard dollar om gezinnen en bedrijven te behoeden voor de economische malaise.

De belangrijkste sleutelelementen zijn: 

 • Kleine bedrijven zullen noodleningen ontvangen als ze hun werknemers blijven tewerkstellen. 

 • Bedrijven in nood kunnen financiële tegemoetkomingen van de overheid ontvangen onder strikte voorwaarden. 

 • De overheid zal belastingbetalers financiële bijdragen toezenden. 

 • Werkloosheidsuitkeringen zullen stijgen en meer Amerikanen zullen er recht op krijgen. 

De New York Times heeft een duidelijke analyse gemaakt over het Stimulus Packagedat hulp zal bieden aan tientallen miljoenen Amerikaanse huishoudens die getroffen zijn door het coronavirus. 

Een overzicht van de specifieke steunmaatregelen in de staten waar Flanders Investment & Trade een kantoor heeft, kan u terugvinden in bijlage onderaan deze pagina. Daarnaast vindt u ook meer informatie terug in het nieuwsitem “Overzicht steunmaatregelen coronacrisis VS (update)". 

Economische vooruitzichten

Het bruto binnenlands product (bbp) in de Verenigde Staten zal in het eerste kwartaal van 2020 met 9 procent en in het tweede kwartaal met 34 procent dalen ten opzichte van dezelfde periodes het jaar voordien. Dat schreef de investeringsbank Goldman Sachs begin april.

De ernst van de economische schade zal uiteraard afhangen van hoe lang de lockdown-maatregelen duren, hoe snel bedrijven hun toevoer en hun productie kunnen herstellen, hoe omvangrijk het aantal faillissementen zal zijn, hoeveel mensen hun job zullen verliezen, hoe snel of hoe traag de consument zijn vertrouwen terugvindt en zijn oude verbruiksgewoonten herneemt - als dat überhaupt ooit gebeurt. Voorlopig voorspelt Goldman Sachs een bbp-ontwikkeling van -6,2 procent voor het jaar 2020 als geheel. 

Bij Grant Thornton, een grote belastingadviseur, verwacht men dat het bbp dit jaar met 7 procent krimpt. En als er later op het jaar een tweede shutdown zou moeten komen omdat er een nieuwe besmettingsgolf is, wordt dat makkelijk min 10 procent of nog erger.

Wat de werkloosheidsgraad betreft, verwacht het Congressional Budget Office (CBO ) dat die in het derde kwartaal rond  16 procent zal liggen, en dat die ook in 2021 nog boven de 10 procent zal liggen.

V, U, L of W herstel?

Hoe lang en hoe hard het coronavirus nog om zich heen blijft schoppen, zal inderdaad een allesbepalende factor zijn voor het herstel van de economie. Bij de aanvang van de crisis opperden vele analisten nog dat er een V-vormig herstel zou komen, dat er na de scherpe daling van de conjunctuur een even scherp herstel zou komen. Maar over dat geloof is sedertdien door de meesten wel een kruis gemaakt.

Nu verwacht men eerder een U-vormig herstel, waarbij het aanmodderen op de bodem van de U behoorlijk lang kan duren. Of een L-vormig herstel, waarbij na de snelle neergang een veel langzamer herstel komt. Berenberg Bank denkt dat na het bereiken van het dieptepunt twee jaren nodig zullen zijn om terug het BPP-niveau van 2019 te halen. Maar het kan ook een W-vormig herstel worden, waarbij na een eerste herstel een tweede zware klap volgt - een “double dip recession” - niet onrealistisch als in het najaar een volgende zware besmettingsgolf over de VS zou rollen.

Nike swoosh, anyone?

En bij gebrek aan passende Romeinse letters, grijpen sommigen naar nog andere vergelijkingen. De ‘Nike swoosh’ bijvoorbeeld (het fameuze logo van de sportartikelenreus), waarbij de economische activiteit maar in een geleidelijke boog naar het pre-crisis niveau terug klimt, ergens diep in 2021.

En bij Robeco Institutional Asset Management verwijst men naar de Arabische letter ‘Baa’, die als het ware in golfjes omhoog en omlaag kabbelt, maar per slot van rekening behoorlijk horizontaal blijft, helaas.

Lees ook: Economische vooruitzichten voor de VS

Opportuniteiten op korte termijn

Kortetermijnopportuniteiten voor VS en Europa die blijven floreren tijdens deze pandemie:

De digitale sectoren

 • Telecommunicatie - In België werd zelf 5G gedeblokkeerd en Proximus zal versneld fiber-investeringen doen
 • Digitaal werken - De resterende traditioneel werkend sectoren die nog achterop liepen zullen nu verplicht digitaler moeten werken. Meer gerobotiseerd, meer remote en meer digitaal.
 • Cybersecurity
 • Digitaal entertainment - Gaming, streaming, enz.
 • Digitaliseren van overheid - Remote digitaal stemmen, digitale crisiscommunicatie, meer remote services aan het loket, enz.
 • Digitaal media beheer
 • Digitalisering in het onderwijs
 • Digitaliseren van de gezondheidszorg - ‘Tracking apps', digitale screenings, ‘tech-health' oplossingen, AI-oplossing voor de gezondheidszorg, robotisering van diagnostische testen, enz.
 • Digitaal ontwerpen
 • 3D Printing als stop gap
 • Advanced R&D-domeinen - Bijvoorbeeld quantum computing, photonics en elektrische voertuigen.
 • Cloud , Artificial Intelligence, IoT en alle “hype"-woorden die de digitale sectoren en hun overlap met andere sectoren samenvatten.

Alles wat aanleunt tegen digitale sectoren zullen met andere woorden hun exponentiële groei enkel nog sneller maken tijdens deze crisis.

E-Commerce & thuisleveringen

E-commerce en thuisleveringen zullen verder en versneld groeien. Tijdens de pandemie nemen heel wat consumenten nieuwe aankoopgewoonten aan die in vele gevallen permanent zullen zijn. Diensten zoals home delivery zullen hoogstwaarschijnlijk bloeien, meal-kits voor huisbereide gerechten kunnen blijvende kookgewoonten meebrengen, mensen die vroeger nooit online boodschappen deden, gaan dit nu waarschijnlijk blijven doen. 

Strategische productie zal versneld terug naar de VS en Europa 'moeten' komen vanwege de geopolitieke spanningen

High-tech infrastructuur ontwerp, bouwwerken en mechatronische oplossingen.

Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

 • Cleanrooms voor digitale, analoge en optische elektronica
 • De farmaceutische productie voor generische blockbusters zal ook gedeeltelijk terug naar Europa en de VS gehaald worden, om een minimale productie te kunnen garanderen. Dit biedt eveneens kansen voor kleine producenten.
 • Telecom-infrastructuur voor 5G, draadloze en kabel netwerken, hotspots en cybersecurity hardware.

Bedrijven die oplossingen bieden voor hoogtechnologische productielijnen, automatisatie, ontwerp, service providers en die al een langdurige aanwezigheid en team in de VS hebben, zullen hiervan profiteren indien ze zich voldoende als Amerikaans verankerd in de markt kunnen zetten.

Marktconsolidatie 

Traditioneel zijn de VS zeer actief in Vlaanderen op vlak van Corporate Venture Capital (CVC) en M&A. Deze sterke relatie en ervaring binnen de Vlaamse tech-ondernemers biedt kansen.

De CVC-markt biedt kansen voor onze start-ups & scale-ups om bijkomend kapitaal te vinden. Dit geldt eveneens voor de M&A markt, voor zij die verder willen groeien in Vlaanderen onder de vleugels van een grote speler. Er zijn ondertussen voldoende acquisities die bewezen dat je onmiddellijk hierna sterk kan groeien in werkgelegenheid in Vlaanderen. Zoals in elke sector zal er wereldwijd consolidatie gebeuren. Een strategische Amerikaanse investeerder toelaten, biedt kansen voor zij die nog pre-market validatie zijn en een hoge burnrate.

Bronnen & interessante artikels

Nuttige Links

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

17 september 2020

Bijkomende informatie

Relancemaatregelen per staat (PDF – 139 kB)