U bent hier

Hoe ga ik om met handelsbelemmeringen?

Stelt u een een handelsbelemmering of een ander probleem rond markttoegang vast op een niet-EU markt? Geef het dan door via het Meldpunt Handelsbelemmeringenhandelsbelemmering@fitagency.be.  Wij analyseren uw aangifte en maken die via de juiste kanalen over aan de Europese Commissie. Wij garanderen een vertrouwelijke behandeling.

Handelsbelemmeringen buiten de Europese Unie

Niet-tarifaire handelsbelemmeringen maken wereldwijd opgang. Ze zijn grotere obstakels geworden dan importtarieven. Zeker kmo’s zijn in het buitenland vaak het slachtoffer van deze verdoken protectionistische maatregelen.

De ‘Europese verordening inzake handelsbelemmeringen’ (nr. 3286/94 van de Raad) geeft ondernemingen uit de EU een krachtig instrument om inbreuken van derde landen onder de aandacht te brengen van het Directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie.

Via Flanders Investment & Trade (FIT) kan u gebruik maken van dit instrument. FIT fungeert als centraal Vlaams meldpunt voor álle extracommunautaire handelsbelemmeringen. Geef uw problemen door via het Meldpunt Handelsbelemmeringenhandelsbelemmering@fitagency.be

Niet-tarifaire handelsbelemmeringen zijn bijvoorbeeld:

  • sanitaire en fytosanitaire maatregelen
  • technische barrières
  • contingenteringen
  • maatregelen ter prijscontrole
  • concurrentiebeperkende maatregelen
  • beperkingen bij publieke aanbestedingen
  • bescherming van intellectuele eigendom
  • beperkende originebepalingen
  • distributiebeperkende maatregelen

Onze collega's van het Departement Buitenlandse Zaken volgen het Gemeenschappelijke Handelsbeleid van de Europese Unie op de voet.

In samenwerking met de Europese Commissie trachten FIT en het Departement Internationaal Vlaanderen de handelsbelemmering weg te werken, bijvoorbeeld door het probleem ter sprake te brengen in het Market Access Advisory Committee, dat maandelijks vergadert en waarop de Europese Commissie, de EU-lidstaten en de bedrijfswereld aanwezig zijn.

Handelsbarrières binnen de interne EU-markt

Binnen de interne EU-markt mogen er in principe geen handelsbelemmerende maatregelen bestaan. Vindt u dat de overheid van een andere EU-lidstaat tegen dat principe zondigt? Worden de interne marktregels verkeerd toegepast? Dan kan u terecht bij het Enterprise Europe Network. Dit netwerk geeft advies bij klachten van bedrijven tegen andere bedrijven of tegen overheidsadministraties.

In andere gevallen kan u een beroep doen op het SOLVIT-centrum in België (ondergebracht bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken). SOLVIT biedt een procedure voor alternatieve geschillenbeslechting aan. Dit levert vaak sneller resultaten op dan een formele klachtenbehandeling bij de Europese Commissie.

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.