U bent hier

Zakendoen in Servië

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).

Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.

Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.

Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.

Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Het is moeilijk om de markt zelf te bewerken. Daarvoor is de Servische taal te verschillend van de talen die wij kennen en is de markt te weinig georganiseerd. Niettegenstaande is de Engelse taal goed gekend bij een groot deel van de bevolking.

Via een tussenpersoon

In Servië wordt meestal gewerkt met kleine distributeurs (4 tot 10 werknemers) die zorgen voor de invoer en aanpassing aan de lokale wetgeving, onder andere inzake etikettering en verkoop aan supermarkten en aan de detailhandel.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

De registratieprocedures in Servië duren maximaal 5 dagen. De doelmatige en kosteneffectieve procedure voor de registratie en de verwerking van de gegevens gebeurt via het "Business Registers Agency". Meer info kan u terugvinden op volgende websites:

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

De belangrijkste professionele en handelsbeurzen van Servië vinden plaats in Belgrado en Novi Sad. In eerste instantie is dit een forum voor uw lokale distributeur, maar een eenmalige deelname kan ook geschikt zijn met het oog op het rekruteren van een goede distributeur in de regio.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Servië is in volle heropbouw na de turbulente jaren ’90. Het land was bijna een decennium afgesloten van de internationale economie en dit laat uiteraard nog sporen na. Zo is de infrastructuur nog niet goed ontwikkeld en is de dienstensector nog in volle ontwikkeling. Ook de financiële situatie van heel wat bedrijven is niet altijd even rooskleurig, wat impliceert dat voorzichtigheid geboden is wat de betalingsvoorwaarden betreft. Men gebruikt dan ook best een kredietbrief of eist voorafbetaling. Op economisch en juridisch vlak zijn al heel wat hervormingen doorgevoerd, waardoor het zakendoen in theorie vlot verloopt.

De Nationale Bank van Servië is bevoegd voor het regelen, controleren en verbeteren van de betalingsmethodes.

Meer weten:

Tips bij het zakendoen

In Oost-Europa is werken aan een persoonlijke relatie met de zakenpartner noodzakelijk. Het onderhouden van de correspondentie door louter gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen volstaat niet. Dit is in Servië zeker niet anders.

Bij een eerste kennismaking is het gebruikelijk om visitekaartjes uit te wisselen.
When doing business for the first time, trading partners usually do not negotiate immediately, but they use the first meeting to get to know each other and build trust
Ook het geven van relatiegeschenken is een algemeen gebruik. Na de eerste kennismaking kunt u uw zakenpartner ook uitnodigen voor een verder gesprek tijdens een dinertje of (uitgebreide) lunch. Ook bij volgende afspraken is het aangenaam als u een cadeautje bij heeft, zoals bloemen (vermijdt u evenwel rozen en koop nooit een even aantal bloemen, want dat hoort bij begrafenissen), wijn (tenzij bij moslims) of pralines. Serviërs staan bekend om hun grote gastvrijheid.

Bij het ondertekenen van overeenkomsten en tijdens zakelijk overleg is het nuttigen van sterke drank, zoals whisky en typisch Servische sterke drank, niet ongebruikelijk. Het is niet aangewezen een aangeboden drankje of versnapering te weigeren. Als u geen alcohol wenst te drinken, kunt u wel een ander drankje voorstellen.

Serviërs zijn bijzonder trots op hun land en hun taal en zij zullen niet nalaten uw indrukken over hun land te vragen. Hou in de mate van het mogelijke rekening met het sterke nationaliteitsgevoel.

Bij vele bedrijven in Servië wordt gewerkt tussen 8u en 16u, bij administraties van 7u30 tot 15u30.

Sinds de jaren ’90 onderging het Servo-Kroatisch enkele opzettelijke veranderingen, zodat het onderscheid tussen het Kroatisch en het Servisch nu meer uitgesproken is. Hou hier alleszins rekening mee bij het aanmaken van productdocumentatie.\

Het is aangeraden contracten zorgvuldig op te stellen en de voorwaarden te laten checken door een lokale advocaat.

Herbevestig uw afspraken, zowel wat tijd als plaats betreft. Kom zelf op tijd, maar wees niet verrast als uw partner met enige vertraging aankomt.

Uw partner is niet noodzakelijk de beslissingsnemer in het bedrijf. Wees hierop voorbereid. Serviërs staan bekend als open en direct. U kunt hier dan ook naar vragen.

De meeste zakenlui spreken vlot vreemde talen, vooral dan Engels en Duits.

Kies bij zakelijke contacten steeds voor formele kledij (pak en das, mantelpak).
 

Duurzaam Internationaal Ondernemen

Grijze en zwarte markten zijn aanwezig en de afgelopen vier jaar zijn die nog verder ontwikkeld als gevolg van de wereldwijde economische situatie.

Fraude en corruptie blijft een uitdaging, vooral met betrekking tot de belastingen en invoerrechten.

Internationale winkelketens bezitten voldoende macht op de markt om hieraan te ontsnappen.

Meer weten:

Ministry of Health of the Republic of Serbia
Nemanjina 22–26, 11000 Beograd, Serbia
T: +381 11 3613 734, +381 11 3616 540
www.zdravlje.gov.rs

Department for Sanitary Inspection
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
T: +381 11 2694 632

Ministry of Agriculture 
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, Serbia
T: +381 11 3065 038, +381 11 3065 039
www.minpolj.gov.rs/

Plant Protection Administration
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, Serbia
T: +381 11 311 7729

Veterinary Administration
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, Serbia
T: +381 11 2602 320

Department for Veterinary Inspection
T: +381 11 2605 630

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Servië