U bent hier

Zakendoen in Roemenië

Uw eerste stappen op de Roemeense markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Wie zaken wil doen in Roemenië moet een gezonde dosis geduld en flexibiliteit aan de dag leggen. Net zoals in veel andere Centraal- en Oost-Europese landen is zaken doen gebaseerd op persoonlijke relaties en vertrouwen. De juiste mensen kennen en goede kennissen hebben is belangrijker dan een rechtstreeks telefonisch contact. Een kennismaking via een derde partij of een zakenpartner opent heel wat deuren. Een goed netwerk uitbouwen en contacten onderhouden is heel belangrijk. Eens het contact is gelegd kunnen de gesprekken plaatsvinden in een ontspannen en eerder informele sfeer.

Het is aan te bevelen om afspraken al enkele dagen op voorhand te maken en altijd per e-mail te bevestigen. Wees stipt op vergaderingen ook al is uw gesprekspartner dat niet. Vertragingen zijn mogelijk, maar die trend is geleidelijk aan aan het verdwijnen. De mobiele telefoon neemt een belangrijke plaats in in het dagelijkse leven. Ze zijn handig in geval van vertraging.

Aan het begin van een vergadering worden meestal naamkaartjes uitgewisseld. Het is heel normaal om eerst wat over koetjes en kalfjes te praten vooraleer tot de kern van de zaak wordt overgegaan.

Marktaanpak

Digitale communicatiekanalen

Zoom, Teams en WebEx zijn de populairste online communicatiemiddelen voor vergaderingen en conferenties in Roemenië. 

Facebook is het meest sociale online netwerk onder Roemenen, 95% van de stadsmensen heeft een account op Facebook. Andere zeer populaire netwerken zijn Linkedin, Youtube en Instagram. 

Rechtstreeks

Het potentieel van Roemenië, zowel geostrategisch als qua menselijk kapitaal, is aanzienlijk. De toetreding tot de Europese Unie was de katalysator voor heel wat veranderingen en hervormingen. Dit geldt vooral voor het ondernemingsklimaat. Hou tegelijkertijd ook in gedachten dat de Roemeense samenleving en economie zich nog steeds in een overgangsfase bevinden, ondanks de al geboekte vooruitgang.

De kloof tussen de theorie en de praktijk kan soms aanzienlijk zijn en het zou verkeerd zijn te denken dat het makkelijk is om de Roemeense markt te benaderen. Rechtsonzekerheid, corruptie en bureaucratie zijn problemen waar nog steeds rekening mee moet worden gehouden.

Via een tussenpersoon

De Roemeense taal spreken en/of een lokale partner hebben die de zakenwereld kent en goede plaatselijke contacten heeft, kan van onschatbare waarde zijn. Regelmatig persoonlijk contact is belangrijk in het zakendoen en zal gewaardeerd worden. Ook al heb je een uitstekende persoonlijke relatie met je partner, toch is het aan te raden om elke afspraak ook schriftelijk neer te pennen. Er zijn databanken, naslagwerken en catalogi beschikbaar om een geschikte partner te vinden. Flanders Investment & Trade zal u daar vanzelfsprekend graag bij helpen.

Een bedrijf opstarten

Om handelsactiviteiten te ontwikkelen, kunnen rechtspersonen en natuurlijke personen handelsvennootschappen oprichten of er partner van worden. Handelsvennootschappen waarvan de zetel zich in Roemenië bevindt zijn Roemeense rechtspersonen.

De handelsvennootschappen kunnen in een van de volgende vormen worden opgericht:

 • vennootschap onder firma (Societate in nume colectiv – SNC);
 • commanditaire vennootschap (Societate in comandita simpla - S.C.S.);
 • vennootschap op aandelen (Societate pe Actiuni - S.A.);
 • commanditaire vennootschap op aandelen (Societate in Comandita pe Actiuni - SCA);
 • vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - SRL (Societate cu raspundere limitata - SRL).

Meer weten

Hoe vindt en screent u uw partner of klant?

Een bezoek brengen aan een vakbeurs kan een goede manier zijn om een eerste indruk op te doen van de markt, contacten of te promoten producten. De meeste beurzen worden georganiseerd in Boekarest en fungeren als professionele ontmoetingsplaatsen voor bedrijven en instellingen.

Meer informatie over de Roemeense beurzen kan u vinden op www.romexpo.org.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's?

 1. Betaling via bankoverschrijving; kredietbrieven zijn niet ingeburgerd
 2. Contante betaling
 3. Betaling per cheque
 4. Betaling met kredietkaart

Tips bij het zakendoen

Roemenen zijn heel trots en voelen zich nauw verbonden met de cultuur en geschiedenis van hun thuisland. Als buitenlander is het altijd nuttig om wat kennis te hebben van de Roemeense geschiedenis, maar wees voorzichtig in het uiten van uw mening.

Nationalisme heeft een negatieve bijklank en kan het best vermeden worden. Vooral de Tweede Wereldoorlog en het communisme die de geschiedenis van Roemenië hebben beïnvloed zijn delicate onderwerpen.

Kleine promotiegeschenken of attenties, zoals bloemen of chocolade, worden altijd gewaardeerd.

Duurzaam international ondernemen

Inleiding

De toenemende sociale en ecologische verantwoordelijkheid van bedrijven, die samenhangt met het principe van de verantwoordingsplicht van de bedrijfswereld, vertegenwoordigt een essentieel element van het Europese Sociale Model en van Europa's strategie voor duurzame ontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een absolute must geworden in de zakenwereld. De voordelen van verantwoord gedrag worden daarbij in de verf gezet: wanneer bedrijven tonen dat ze begaan zijn met het milieu, de ontwikkeling van de gemeenschap, het welzijn van hun werknemers en de mensenrechten zal dit hun bedrijf rendabeler maken. In dit opzicht wordt Roemenië zich steeds bewuster van het belang van MVO om een evenwicht te bewerkstelligen tussen economische waarden en sociale ethiek. Daarom engageren de Roemeense bedrijven zich sterk in de samenleving.

De evolutie van MVO

Multinationals die een lange traditie hebben op het vlak van sociale verantwoordelijkheid speelden een sleutelrol in Roemenië doordat ze als eerste enkele mondiale MVO-programma's uitvoerden op de lokale markt. Met de integratie in de Europese Unie heeft Roemenië een blijvende interesse getoond in de verschillende aspecten van MVO. Een van de zwakke punten van de Roemeense markt is echter een zeker gebrek aan informatie over de impact van de MVO-praktijk op zowel de samenleving als de consument. Er is slechts gedeeltelijk informatie voorhanden met betrekking tot de investeringen in sociale programma's in Roemenië. Die zijn meestal opgericht als sponsorschap, donaties of liefdadigheid van de bedrijfswereld. De Roemeense MVO-strategieën zouden kunnen worden verbeterd door beter onderzoek, betere analyses en betere communicatie. Om de informatie over MVO-projecten toegankelijker te maken bieden sommige bedrijven informatieve websites aan om mensen vertrouwd te maken met hun acties (zoals e.g. www.societatedurabila.ro, www.carpatcementcsr.ro, www.csr-molromania.ro). Er zijn ook beurzen en projecten georganiseerd die evenementen lanceren om informatie te voorzien, praktische oplossingen aan te reiken en KMO's te ondersteunen in het aanleren van de MVO-praktijk (zoals het evenement genaamd "nationale beurs voor MVO-projecten 2007", georganiseerd door InfoGraphic Center (www.infographic.ro) en de stichting "Close to You" (www.alaturidevoi.ro), en het project "MVO in Centraal- en Oost-Europa", ontwikkeld door de Organisatie van de Verenigde Naties voor industriële ontwikkeling (UNIDO) (www.unido.org) en de "Nationale Raad voor Kleine en Middelgrote Bedrijven in Roemenië" (CNIPMMR) (www.cnipmmr.ro).

Overheid

Het Ministerie voor Werk, Gezin en Sociale Bescherming binnen het Departement voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (www.mmuncii.ro) is de autoriteit die verantwoordelijk is voor het identificeren en uitwerken van het MVO-beleid, de uitvoering van MVO-activiteiten en de evaluatie van de sociale gevolgen van de lopende programma's - Overheidsbeslissing 381/2007.

Het Ministerie wil het MVO-concept verspreiden door enkele doelstellingen nauwgezet na te streven:

 • Om partnerschappen aan te moedigen tussen de overheidssector, maatschappelijke middenveldorganisaties, bedrijven, klanten en leveranciers, werknemers en werkgevers, internationale organisaties, lokale en nationale overheden.
 • Om ondernemerschap te promoten en zo met succes bij te dragen tot duurzame ontwikkeling - bijvoorbeeld tentoonstellingen en beurzen die toegankelijk zijn voor de zakenwereld, de academische gemeenschap en belanghebbenden; informatiecampagnes om mensen bewuster te maken van het belang van MVO (CSR Update Transylvania, 27 mei 2008 ‘Helping the others you help your business’).
 • Om prestatienormen na te streven op het gebied van veiligheid, gezondheid en gelijke kansen. Zo werd bijvoorbeeld begin 2009 ISO 26000 gepubliceerd. Die norm werd ontwikkeld in samenwerking met gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, werkgeversorganisaties, vakbondsorganisaties en consumentengroepen van over de hele wereld.

Netwerk - MVO-Actoren

Lokale bedrijven die MVO-projecten ontwikkelen worden in hoge mate ondersteund door de overheid bij de succesvolle uitvoering van elk van hun initiatieven.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Roemenië