U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Ecowas is een douane-unie: de landen die er toe behoren (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte D'ivoire, The Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo) hanteren in principe een gemeenschappelijk invoertarief voor import van buiten de regio. Binnen de zone kunnen goederen in principe zonder invoerheffingen verhandeld worden (als ze van oorsprong binnen de regio komen of er een substantiële bewerking hebben ondergaan), hoewel de lidstaten "tijdelijk" een invoerheffing kunnen toepassen om de eigen landbouw of industrie te beschermen, een recht waar ze gretig gebruik van maken. Daar komt bij dat er heel wat niet-tariffaire belemmeringen zijn en dat de infrastructuur voor het transport van goederen vaak te wensen over laat. 

Op de website van de "Nigerian Customs Service" (NCS) vindt u het gemeenschappelijk buitentarief terug (Common External Tarrifs of CET), de lijst van goederen die verboden zijn voor de import, evenals de lijst van de goederen die absoluut verboden zijn voor de import (sic!).

Daarnaast is er een lijst van goederen waarvan het niet verboden is om ze in te voeren in Nigeria, maar waarvoor de importeurs geen harde deviezen kunnen krijgen bij de Centrale Bank van Nigeria (zie verder).

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Deviezenrestricties

De Centrale Bank van Nigeria geeft geen toegang tot deviezen voor de import van een aantal goederen. De lijst van deze goederen is beschikbaar op haar website. Als men ze toch wil importeren in Nigeria, dient men deviezen aan te kopen op de parallelle markt aan een veel hogere prijs dan de officiële koers.

Producteisen

Normen en certificering

De "Standards Organisation of Nigeria" (SON) heeft strikte richtlijnen ingevoerd voor export naar Nigeria. Deze richtlijnen worden de "Standards Organisation of Nigeria Conformity Assessment Programme" (SONCAP) Genoemd. De SONCAP verifieert de conformiteit van alle producten die geëxporteerd worden naar Nigeria, met uitzondering van de producten die benoemd zijn op de lijst van uitgesloten producten (Excluded Product List). Het voldoen aan de vereisten van de SONCAP is eenvoudig te integreren binnen uw bestaande exportprocessen. 

Elke zending van geïmporteerde goederen die gereguleerde producten bevat moet tevens een conformiteitscertificaat bevatten; in Nigeria heet dat het SONCAP-certificaat (SC). Het SONCAP-certificaat moet uitgegeven zijn door een onafhankelijke partij zoals SGS, Intertek of Cotecna. Het certificaat wordt elektronisch overgedragen aan het SON. Dit certificaat verifieert dat de producten in overeenstemming zijn met de Nigeriaanse technische regelgeving en vastgestelde internationale, regionale en nationale standaarden. 

Het e-certificaat van de SON is geïntegreerd in het "Nigeria Integrated Customs Information System" (NICIS) en het informatiesysteem van de Nigeriaanse Centrale Bank, dat gebruik maakt van een "single window" portaal. De integratie van SON’s e-Product Certificaat en het SONCAP Certificaat versnelt het goedkeuringsproces van het "Form M" (voor algemene goederen) en het "Pre-Arrival Assessment Report" (PAAR) versnellen. 

De volgende goederen zijn niet aan een controle door SON onderworpen, maar dienen geregistreerd te worden bij de "National Agency of Food & Drug Administration and Control (NAFDAC). Nafdac ontwikkelde daartoe een e-platform (Nafdac Automated Product Administration and Monitoring System of NAPAMS).

Voedingsproducten, farmaceutische producten, medisch toebehoren (geen uitrustingsgoederen en machines), chemische producten die als basisproducten worden gebruikt door "bonafide" fabrikanten, militaire goederen, tweedehands goederen behalve personenwagens

Het "Inter-ministerial Technical Committee on Comprehensive Import Supervision Scheme" (CISS), dat zetelt binnen de Centrale Bank van Nigeria schrapt af en toe goederen van de lijst of voegt ze er aan toe. De Centrale Bank is verantwoordelijk voor de communicatie van deze wijzigingen en zou dat in principe tijdig doen om de ondernemingen toe te laten zich aan te passen.

Om uw product in Nigeria te kunnen importeren dient u te beschikken over een "Form M" – Zonder dat certificaat kan u trouwens geen L/C openen. 

All Forms 'M' to be registered on the Nigerian Single Window for Trade portal for items classified by CBN as 'Not Valid' for Foreign Exchange should be accompanied with the following documents in addition to other regulatory permits where applicable: a. Proforma invoice from the supplier b. Insurance certificate (marine/cargo) c. Written confirmation from the Authorised Dealer stating the source of funds including any documentary evidence. In addition, Authorised Dealers are required to forward hard copies of Forms 'M' relating to all items “Not valid for foreign exchange” and the documents indicated above to the Director, Trade & Exchange Department, Central Bank of Nigeria, Abuja for necessary approval before validation.

Websites van SON en NAFDAC en van de 4 internationale geaccrediteerde ondernemingen:

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dit het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen. De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Importprocedures en relevante websites

Voordat uw goederen Nigeria kunnen binnenkomen, dienen een aantal procedures doorlopen te worden. De meeste stappen dienen door de importeur te worden gedaan, maar het is best om na te gaan of alles correct verloopt.

Elke importeur moet de volgende stappen ondernemen nog voor hij aan gelijk welke invoertransactie toe is:

 • het bedrijf dient geregistreerd te zijn en dus over een "Certificate of Incorporation/Registration" te beschikken,
 • het bedrijf dient bij de "Federal Inland Revenue Services (FIRS)" geregistreerd te zijn en over "Tax Identification Number" (TIN Nr.) te beschikken als bewijs dat hij zijn belastingen heeft betaald,
 • het bedrijf dient een bank aan te duiden die fungeert als "Authorised Dealer Bank (ADB)"; deze bank zal tijdens de importtransactie het "Form M" en het "Pre Arrival Assessment Report" (PAAR) uitreiken en de communicatie verzorgen tussen de invoerder enerzijds en de Nigeriaanse douanediensten en andere instellingen anderzijds.

Hierna kan de Nigeriaanse importeur goederen invoeren waarbij hij de volgende procedures dient te volgen:

 • hij zorgt voor alle nodige certificaten voor goederen waarvoor dat vereist is, zoals het "Product Certificate";
 • hij activeert het "Product Certificate" op het online "single window";
 • hij opent een "Form M" op het Nigerian Trade Platform ("single window"), waarbij hij een aantal documenten moet opladen als bijlage, zoald het "Insurance Certificate", de "Proforma Invoice", het "Product Certificate" (voor items die worden gecertificeerd door SON), en stuurt het door naar zijn "Authorised Dealer Bank";
 • de ADB kijkt het ""Form M" na en bekrachtigt het en zendt het naar de Nigerian Customs Service (NCS);
 • de NCS aanvaardt het "Form M" en bekrachtigt het, ofwel verwerpt het het op basis van ontbrekende informatie of documenten;
 • wanneer de NCS het "Form M" aanvaardt heeft, dient de importeur een kopie naar de exporteur te versturen, die op zijn beurt "Cotecna" dient te contacteren, de bevoegde internationale accreditatieonderneming; deze dient de Cotecna het "Form M", de definitieve factuur, de (lucht-)vrachtbrief en de paklijst te bezorgen in ruil voor de uitreiking van het "Soncap" certificaat;
 • de importeur activeert het Soncap certificaat en vraagt een "Pre Arrival Assessment Report" (PAAR) aan op via het "Nigeria Single Window for Trade";
 • als het PAAR is uitgereikt kan de importeur de goederen inklaren;
 • het transportbedrijf maakt de invoerdocumenten over aan douane/havenautoriteiten/terminalopeator, betaalt de havenkosten en maakt de vrachtbrief over;
 • de exploitant van de terminal weegt en lost de goederen, en levert ze af aan de importeur.

Dit zijn heel wat stappen, maar het grootste deel is voor rekening van de importeur. Hoewel de procedures duidelijk zijn, verloopt het in de praktijk niet altijd even vlot. Het is daarom aangeraden een ervaren expediteur onder de arm te nemen die ervaring heeft met transport naar Nigeria en die u op recente wijzigingen in de regelgeving kan wijzen. De procedures en het nodige papierwerk kunnen namelijk soms van de ene dag op de andere wijzigen.

Op de volgende websites vindt u heel wat informatie:

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Nigeria