U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Mijnsector

Nigeria beschikt over grote reserves van een 40-tal mineralen. Het ministerie van Mijnen en Ontwikkeling van de Staalnijverheid (MMSD) legt de focus op kolen, bitumen, kalksteen, ijzererts, bariet, goud, lood en zink, omdat het meent dat de ontginning van deze ertsen het meest commercieel haalbaar is en als grondstof kan dienen voor de industrie. De mijnsector staat voor de overheid vooraan in de mogelijkheden om de industrie te diversifiëren. Tegen 2026 zou de sector 10% van het bnp van Nigeria voor zijn rekening moeten nemen. De overheid creëerde een fonds van 30 miljard naira (€ 70 miljoen) voor exploratie en research. De overheid is ook bereid te onderhandelen over spoorwegconcessies voor het transport van de mineralen.

Olie & gas

De Nigeriaanse economie hangt sterk af van olie. Het land heeft de grootste olievoorraad én gasvoorraad van Afrika en staat op de 6de plaats in de wereld op het vlak van productie (2,5 miljoen vaten per dag). De olie- en gassector stelt dan ook meer dan 35% van het bbp van het land voor en de export van ruwe olie is verantwoordelijk voor meer dan 90% van de totale exportinkomens (cijfers OPEC). Ondanks deze olierijke gebieden heeft het land problemen met de energievoorzieningen. Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan raffinagecapaciteit, de logge wetgeving en de veiligheidsrisico’s die nieuwe investeringen in olie en aardgas beperken.

De ruwe olie, die van een hoge kwaliteit is, wordt grotendeels geëxporteerd naar Antwerpen en Rotterdam, waar hij geraffineerd wordt. Heel wat van die olie wordt dan gereëxporteerd naar West-Afrika, ook naar Nigeria. Het gas dat vrijkomt bij de olie-exploitatie gaat grotendeels verloren bij gebrek aan opvang- en distributieapparatuur. Volgens de overheid wordt 70% van het gas gebruikt (2.000 miljard SCF of "Standard Cubic Feet"), terwijl 30% van het gas afgebrand wordt ("flared").

Zie ook website van het Federal Ministry of Petroleum Resources.

De meeste grote olieconcerns zijn aanwezig in Nigeria: Total, Chevron, ExxonMobil, Elf, Shell, ConocoPhillips en Eni. 

Afzetmogelijkheden zijn er voor pijpleidingen, onderhoudsdiensten, transportdiensten, valven, pompen, drilapparatuur, fittings, cement, explosieven, detonators, castings ... In de nabije toekomst zal ook het belang van de (petro-)chemische lokale productie toenemen. U dient er wel rekening mee te houden dat in de olie- en gasindustrie 'local content' een grote rol speelt, en dat bij aanbestedingen de voorkeur wordt gegeven aan lokale producten, voor zover die bestaan (Local Content Act van 2010).

Energie

Zoals dat in de meeste Afrikaanse landen het geval is, produceert Nigeria te weinig energie om aan de vraag te voldoen, ondanks de ingrijpende hervormingen van het laatste decennium. De overheid kijkt dan ook richting private sector om te investeren en de energieproductie uit fossiele brandstoffen op te voeren naar 20.000 MW tegen 2020.

De meest gebruikte energiebronnen zijn gas en waterkracht, waarbij gas 75% voor zijn rekening neemt. Dat dit niet volstaat, is vreemd als u weet dat Nigeria over de zevende grootste gasvoorraad ter wereld beschikt en slechts 1% hiervan gebruikt, waardoor het afhankelijk is van geïmporteerde geraffineerde olie. De private arm van de Wereldbank mikt op buitenlandse investeerders door het verstrekken van financiële ondersteuning in de vorm van 'partial risk guarantees' (PRG) en 'partial credit guarantees' (PCG). Een voorbeeld hiervan is de 'Azura Power West Africa' die in de Edo staat, waar het IFC en MIGA leningen en dekkingen verstrekten tot een bedrag van 659 miljoen USD.

Voorts zet het ministerie van Milieu ook in op de vermindering van CO²-uitstoot door in te zetten op hernieuwbare energie. Meer informatie hierover is te vinden in de 'National Renewable Energy and Energy Efficiency Policy (NREEEP)'.

Overheidsagentschappen: Federal Ministry of Power, Works and Housing (FMPWH), Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC), Nigerian Investment Promotion Commission (NIPC).

Projecten voor de generatie van energie en 'Independant Power Producers' kunnen op vrijstelling van invoerheffingen rekenen en de NERC helpt de juridische drempels te verlagen om investeringen rendabel te maken en zijn zelfs in het voordeel vergeleken met de 'Power Holding Company of Nigeria', het Nigeriaanse staatsoliebedrijf.

Industrie

De maakindustrie en de agro-industrie zijn sectoren die een belangrijke bijdrage leveren aan het bnp. Andere subsectoren zijn de texitelnijverheid, houtverwerking en basismateriaal voor de bouw (cementproductie). De overheid probeert hubs te creëren, onder meer door de creatie van Speciale Economische Zones. In het 'Nigerian Industrial Revolution Plan (NIRP)' wordt het beleid en de strategie uitgestippeld, zoals het verbeteren van de infrastructuur en de energiebevoorrading, en de toegang tot financiële kredieten en diensten.

De overheid wijst verder op een grote aanwezigheid van werkkrachten, de vele kmo's in de waardeketen en een grote lokale markt met een grote middenklasse. De aandelen van een bedrijf mogen voor 100% in handen van buitenlanders zijn en er bestaan een aantal fiscale vrijstellingen (zoals een vrijstelling gedurende de eerste 5 jaar). Er zijn volgens de huidige wetgeving geen restricties op de uitvoer van kapitaal, winst en dividenden en eigendom is beschermd tegen expropriatie en nationalisatie.

Naast voeding, drank en textiel zijn er mogelijkheden voor lederwaren, chemische en farmaceutische producten, plastic en rubber, metalen en stalen voorwerpen, papier en gedrukte media, elektrische en elektronische producten, delfstoffen (al dan niet metalen, zoals cement), auto-onderdelen.

Zie ook: Federal Ministry of Industry, Trade and Investment

Agro-industrie

Nigeria is erg uitgestrekt en beschikt bovendien over meer dan 80 miljoen ha land dat geschikt is voor de landbouw, waarvan 40% ook echt wordt bewerkt. Twee derde van het grondgebied geniet van voldoende regelmatige regenval. Het land is de grootste producent ter wereld van cassava en kousenband (soort van sperzieboon) en produceert grote hoeveelheden aardnoten, cacao en tomaten. De landbouwsector is de grootste economische sector met 22% van het bnp en voorziet in het levensonderhoud van 90% van de plattelandsbevolking. 

Het land heeft vooral nood aan kapitaalgoederen voor het bewerken en verpakken van voeding. De overheid werkt een nieuw landbouwbeleid uit onder de naam 'New Agricultural Promotion Policy', met de bedoeling de toegang tot land, financiële middelen en (buitenlandse) markten te verbeteren. Tomaten, cassava, cacao, maïs, rijst, groenten en fruit zijn alle producten die lokaal zouden kunnen verwerkt worden door een jonge dynamische bevolking. Naast de grote oppervlakte aan landbouwgrond is nog eens 10 miljoen ha geschikt voor bosaanplantingen. De Nigeriaanse overheid investeert almaar meer in de primaire sector waardoor er opportuniteiten ontstaan voor het exporteren van uitrustingsgoederen en investeringen in innovatieve productie, transformatie en vermarkting. Dit kan gaan van landbouwmachines, irrigatie-installaties tot (gekoelde) opslagplaatsen en verpakkingsmachines.

Voor het gros van de landbouwproducten zal de productie stijgen maar dit geldt niet voor alle gewassen en zuivelproducten. De productiegroei van deze laatste wordt door allerlei oorzaken afgeremd, o.a. door ongunstige klimatologische omstandigheden voor sommige gewassen, de islamitische opstand in het noorden van het land, uitbraken van de vogelgriep en de verstoorde invoer van gewassen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Het reëel bbp zal in 2022 met 1,8% groeien en tussen 2022-2026 met gemiddeld 2,4%.

Voeding

Met 186 miljoen consumenten (cijfers Wereldbank 2016) is de voedselzekerheid een van de grote doelen van de overheid, een doelstelling die ook besproken wordt in het 'Economic Recovery & Growth Plan 2017-2020'. In Nigeria is er bovendien een sterke golf van urbanisatie aan de gang, waarbij er almaar meer mensen in de grote steden gaan wonen. Elk jaar stijgt de bevolking van de grote steden met 4 à 5%. Deze trend zorgt samen met de groeiende middenklasse voor een verandering in het bestedingspatroon van de Nigeriaanse bevolking. Er komt meer geld vrij dat kan uitgegeven worden aan duurdere voedingsproducten.

Het ERGP groeiplan 2017-2020 werd opgevolgd door het Nigeria’s National Development Plan (NDP) 2021-2025. Het NDP bouwt voort op de verwezenlijkingen van het ERGP en zal tegen 2025 naar verwachting een economische groei van 4,6% opleveren.

Ondanks de grote agrarische sector in Nigeria is het land nog altijd sterk afhankelijk van de import van voeding, o. a. in de zuivelsector. Ondanks investeringen wordt verwacht dat in deze sector de invoer de komende jaren verder zal stijgen door een toenemend tekort. Ook de inflatie vormt een groot risico voor de consumptievooruitzichten.

De laatste jaren zitten de verkoop van brood, rijst en granen in de lift. Ook pasta zal het de komende jaren erg goed doen door de groeiende populariteit omdat het snel klaar te maken is en het relatief betaalbaar is. Ten slotte worden de laatste jaren ook meer vleeswaren geconsumeerd, wat op een stijging van de levensstandaard van een deel van de bevolking wijst.

ICT en outsourcing van diensten

Nigeria is een grote markt voor telecomdiensten en ICT-diensten vanwege het hoge aantal inwoners. In het land zijn meer dan 150 miljoen telefoonlijnen actief en 90 miljoen Nigerianen hebben internettoegang. Tegen 2031 zal het aantal abonnees van 4G LTE ongeveer 151,2 miljoen bedragen (t.o.v.  57,5 miljoen abonnees in 2022). De 5G technologie kent de komende 5 jaar een, weliswaar trage, evolutie met een 21,2 miljoen aantal abonnees tegen 2031. De mobiele markt blijft gestaag groeien en het totaal aantal abonnees zal naar verwachting ongeveer 183,1 miljoen bedragen tegen 2031. Het gebruik van smartphones is goed ingeburgerd.

De telecommunicatiemarkt is verdeeld onder enkele internationale operatoren die met de lokale operatoren strijden om het marktaandeel. Van deze operatoren zijn Globacom, MTN, Airtel en EMTS de grootste. De sterke competitie drijft innovatie en investeringen, onder meer in glasvezelkabel en datacenters. Ook in de afgelegen gebieden, waar ongeveer de helft van de inwoners van Nigeria wonen, is nog expansie mogelijk. Dit biedt kansen voor Vlaamse ondernemingen die actief zijn in het toeleveren van telecommunicatieapparatuur, datacenters en telecomaccessoires en -software (beveiliging!).

Meer informatie over de uitrol van het ICT-netwerk kan gevonden worden in The Nigerian National Broadband Plan 2020-2025.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Nigeria