U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Opgelet, de Westelijke Sahara is betwist gebied. Akkoorden die Marokko met derde landen heeft afgesloten, gelden dan ook niet noodzakelijk voor dit gebied. Zo oordeelde in december 2016 het Europese Hof dat het Associatieverdrag met de EU niet van toepassing is op de Westelijke Sahara.

De Marokkaanse douane werkt digitaal sinds begin 2019. De website bevat veel interessante informatie over invoerrechten en de verschillende vrijhandelsakkoorden, maar ook gedetailleerde in- en uitvoerstatistieken per HS-code. Statistieken zijn onderverdeeld per land, maar ook per economische operator zoals invoerders en uitvoerders (uit 2017). 

Stalen versturen via post of koerierdienst

Pakjes met stalen, goederen of documenten worden gescreend door de Marokkaanse douane en soms worden invoerrechten en btw geheven op de opgegeven waarde.

De algemene regel (Importation de marchandises - Importation via la poste ou par voie express - Importation via la poste) is dat documenten niet belastbaar zijn als de waarde van de documenten 1250 MAD (+/- 115 EUR) niet overschrijdt. Kleine pakjes worden belast als de waarde meer dan 1250 MAD bedraagt. Het is sowieso aan te raden om een pro-formafactuur bij te voegen met de vermelding 'sans valeur commerciale' en de waarde zo laag mogelijk te houden. Op die manier vermijdt u dat de bestemmeling van uw pakket zich moet verplaatsen naar de luchthaven van Casablanca om de nodige formaliteiten met de douane te regelen. 

Producteisen

Normen en certificering

Marokko is aangesloten bij:

 • International Standardisation Organisation
 • Franse Standaardisatie Associatie AFNOR
 • Codex Alimentarius van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) met betrekking tot standaarden voor levensmiddelen

Op 18 maart 2011 werd het ‘Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)’ gecreëerd. 

Nieuwe norm voor elektrische toestellen en speelgoed

Vanaf 1 februari 2019 is onderstaand conformiteitsmerk verplicht in Marokko:

CMIM is een autocertificatie en dus een interne controle van de producent van de goederen. Momenteel geldt de verplichting van het CMIM-merk op elektrische toestellen (i.e. laagspanningsproducten waarvan sprake in het besluit 2573-14 en elektromagnetische installaties waarvan sprake in het besluit 2574-14), maar ook op speelgoed (besluit 2574-15). Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Industrie.  

Conformiteitsverplichting voor industriële producten

Vanaf 1 februari 2020 is elke exporteur van industriële producten naar Marokko verplicht om een gelijkvormigheidsattest mee te sturen. Er is een zeer korte transitieperiode voorzien tot en met 19 april 2020. Het Marokkaanse ministerie van Industrie laat weten dat drie externe bureaus werden aangeduid om deze controles uit te voeren: Bureau Veritas, TÜV Rheinland en Applus-Fomento.

Lees meer: Exporteert u industriële producten naar Marokko? Let op de nieuwe conformiteitsverplichting!

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dit het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

In Marokko zelf is er het Office Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA). Op de website vindt u per diersoort uit welke landen kan geïmporteerd worden of u kan er een model van een fytosanitair certificaat opvragen.

Voor vragen contacteert u:

 • Centre d’Information du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime: +212 80 200 20 50
 • Centre de Relation de l’ONSSA: +212 80 100 36 37

Houten verpakkingen

Marokko heeft in 2017 de internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (ISPM 15) goedgekeurd. Dit betekent concreet dat alle houten verpakkingsmaterialen een keurmerk (bestaande uit: het logo van IPPC links en rechts de vermelding XX-000-YY waarbij XX de ISO landcode is, 000 het uniek registratienummer van de verpakking en YY de fytosanitaire behandeling) moeten hebben, een speciale behandeling moet ondergaan (warmte- of koudebehandeling of begassing) en vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat, uitgegeven door de competente overheid van het land van oorsprong. Het keurmerk moet zichtbaar zijn, liefst langs 2 kanten van de verpakking aangebracht worden. Daarenboven mag het niet met de hand worden aangebracht en moeten de kleuren rood en oranje vermeden worden.

Bij import in Marokko zullen de goederen aan een documentaire en fysieke controle door het 'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA)' onderworpen worden. ONSSA zal op haar beurt een fytosanitair certificaat vereist bij de import, afgeven. Niet-conforme goederen zullen vernietigd of verwijderd worden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de importeur.

Meer informatie vindt u in het Marokkaanse 'Bulletin Officiel'.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Marokko