U bent hier

Marktstudies

Exporteren naar Marokko is niet altijd evident. Soms wordt het de exporteur ook niet gemakkelijk gemaakt, vooral als er niet-tarifaire belemmeringen zijn. Ook onvoldoende kennis van de lokale gewoonten, cultuur en verschillende wetten, decreten of arresten kunnen een struikelblok zijn. Met het lezen van deze marktstudie bent u alvast goed voorbereid. 

Marokko blijft geplaagd door het probleem van namaakgoederen, hoewel het land over een wetgevend arsenaal beschikt dat voldoet aan de indernationale standaarden hieromtrent. De Franse ambassade in Rabat stelde een interessante paper samen over intellectuele eigendomsrechten in Marokko.

Geconfronteerd met toenemende energieconsumptie en een stijgende energiefactuur, zet Marokko volop in op de ontwikkeling van duurzame energie. Tegen 2020 moet 42% van de energiemix uit hernieuwbare bronnen gehaald worden, tegen 2030 is het streefdoel 52%. Het land is alvast goed op weg om die doelstellingen te halen. Hoe Marokko deze ambities waarmaakt, leest u in deze marktstudie.

Het beheer van huishoudelijk afval is één van de grootste milieuproblemen in Marokko. Daarom heeft het land er zich de laatste jaren toe verbonden een aantal strategische maatregelen te nemen om de afvalverwerkingssector te hervormen. Een overzicht van de huidige stand van zaken vindt u in deze studie.

cover

Marokko investeert volop in de uitbouw van de automotivesector. En met succes. Grote autoconstructeurs zoals Renault en Peugeot-Citroën hebben de weg naar het Noord-Afrikaanse land al gevonden, met heel wat toeleveranciers in hun zog.