U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Landbouw

De Ivoriaanse landbouw is goed voor 30% van het bnp en voor 60% van de werkgelegenheid. Bovendien staan landbouwproducten in goede jaren in voor 70% van de export. Ivoorkust is wereldwijd de grootste producent van cacao met een gemiddelde oogst van 1.300.000 ton, de grootste rubberproducent van Afrika (231.000 ton), en de grootste producent van cashewnoten (400.000 ton). Andere belangrijke landbouwproducten zijn koffie, palmolie, bananen en maniok. De landbouwinfrastructuur lijdt onder een gebrek aan mechanisatie en modernisering. De overheid streeft actief de lokale bewerking en transformatie van landbouwproducten na. Ook in de veeteelt, visvangst en aquacultuur wordt actief geïnvesteerd.

Transport- & havensector

De overheid van Ivoorkust lanceerde in het voorjaar van 2021 zijn “Plan National de Développement 2021 – 2025” (PND), waarin veel aandacht is voor transportinfrastructuur en maritieme havens. De websites van het Ivoriaanse ministerie van Transport en het Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), het agentschap dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de projecten van het PND, bieden heel wat nuttige informatie hierover.

De twee autonome havens van Ivoorkust, Abidjan en San Pedro, profiteren volop van de economische groei van de laatste jaren, die hen in staat stelt volop te moderniseren. De terminal van Abidjan wordt uitgebaat door de groep Bolloré en kan grote containerschepen bedienen dankzij de nieuwste generatie superkranen. Ook in de veiligheid van de havens wordt fors geïnvesteerd. San Pedro is de tweede haven en ligt op 350 km ten zuidwesten van Abidjan. De haven van Antwerpen heeft een samenwerkingsakkoord met de haven van San Pedro. De haven van San Pedro is met het hinterland verbonden door een autoweg, de corridor San Pedro - Man. Door de lage grondstoffenprijzen is het momenteel niet rendabel om een spoorweg aan te leggen, wat kan veranderen als de prijzen weer stijgen. Dit zou op termijn kunnen leiden tot plannen voor een nieuwe bulkhaven in Odienne voor de export van landbouwproducten en mineralen.

De plannen voor het bouwen van een tweede metrolijn in Abidjan liggen momenteel stil, omdat de overheid niet tevreden is over de door Korea opgestelde haalbaarheidsstudie. De eerste lijn zal gebouwd worden met Franse knowhow en financiering en Koreaans materiaal.

Energiesector

Het is de bedoeling van de Ivoriaanse overheid om het grootste deel van de energieprojecten via publieke-private samenwerking te financieren. Ze voorziet tegen 2020 investeringen ter waarde van 16 miljard USD. De elektriciteitsproductie zal opgeschroefd worden van 2.000 MW vandaag naar 4.000 MW in 2020. Er dienen zo’n 2.500 euro hoogspanningslijnen aangelegd te worden. Voor de productie wordt gedacht aan 667 MW uit hydro-elektriciteit, 116 MW uit zonne-energie, 350 MW met kolen en 120 MW via met gas gestookte centrales. Elk dorp in Ivoorkust dient van elektriciteit te worden voorzien. In sommige dorpen zal dat zijn met behulp van losstaande mini-centrales op basis van biomassa en zonne-energie.

In het “Plan National de Développement 2016 – 2020” (PND) van de overheid viel het op dat er heel wat projecten in de energiesector waren gepland. Ook de website van het Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), het agentschap dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de projecten van het PND, biedt heel wat nuttige informatie. In de projectfiches wordt vermeld op welke wijze de werken gefinancierd worden (overheid, multilaterale instelling, publiek-private samenwerking of een combinatie daarvan).

Enkele belangrijke projecten:

  • Construction et équipement d’un Institut National d’Innovation Technologique (nouvelles technologies et énergie renouvelable)
  • Construction et équipement des laboratoires de simulation dans les cellules de fabrication mécanique, construction métallique, mécanique automobile, électrotechnique et ELN, informatique, génie civil, ménuiserie et télécom à l’IPNETP
  • Programme électricité pour tous
  • Programme National de l’électrification Rurale (PRONER)
  • Projet de Développement et Réhabilitation Réseau

De Europese Unie en het kantoor van de Europese Investeringsbank dat gevestigd is in Abidjan, zullen gedeeltelijk tussenkomen in de financiering. Voor de integratie van de elektriciteitssector in West-Afrika bestaat een apart instrument: de West African Power Tool.  De Wereldbank van zijn kant heeft een nieuw project goedgekeurd voor de elektriciteitsdistributie en toegankelijkheid tot energie voor de bevolking. Ook de AfDB heeft een aantal projecten lopen in de energiesector.

Infrastructuur en bouw

De hoogste economische groei in de bouwsector wordt verwacht in de periode 2016-2018.
2016 brengt een groei met zich mee van 9,2%. Over een termijn van tien jaar (2015-2025) zou de gemiddelde groei 6,7% bedragen. De overheid stuwt deze groei aan door grote infrastructuurwerken uit te voeren. Het stabiele politieke en economische klimaat zorgde de voorbije jaren voor een ommekeer in ’s lands economie. De pro-ondernemershouding van de overheid leidt ertoe dat grote buitenlandse investeerders worden aangetrokken. Enkele belangrijke Franse spelers, zoals Bouygues, zijn vandaag al actief op de infrastructuurmarkt. De Franse groep bouwde een tolbrug in Abidjan, noodzakelijk om de mobiliteitsknoop te ontwarren.

Het land zet fors in op de uitbreiding van haar logistieke netwerk. De havens van Abidjan en San Pedro worden uitgebreid. Dit gaat gepaard met investeringen in het wegennetwerk. Ook het spoor is van tel. De aanleg van maar liefst 1000 km spoorweg tussen San Pedro en Bamako, de hoofdstad van Mali, werd in 2015 gepland. Het Italiaanse Italferr, onderdeel van Ferrovie dello Stato Italiane, bestudeert de haalbaarheid. Hoewel de soms instabiele situatie in de regio vertraging teweegbrengt bij dergelijke projecten, heeft Ivoorkust zelfs al baat bij een gedeeltelijke realisatie. Efficiënt vervoer van land- en mijnbouwproducten over spoor bevordert de handel, zowel nationaal als internationaal.

De bouwsector verwacht zich aan een toenemende vraag voor cement. Huidige buitenlandse producenten zoals het Marokkaanse Cimaf spelen hier al gretig op in, onder meer door het uitbouwen van nieuwe installaties. De 'Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (GIBTP)' is een handig aanknopingspunt voor wie in deze sector actief is.

Gezondheidszorg

Het Plan National de Dévelopment (PND) schrijft voor dat een wederopbouw en het verder faciliteren van ziekenhuizen en medische centra bevorderd moet worden. Het ministerie van Volksgezondheid en Hygiëne investeert in de gezondheidszorg. Het Plan National de Dévelopment maakt een aanzienlijk budget vrij van 658,4 miljoen FCFA (+/- 1 miljoen EUR) voor publieke goederen bestemd voor de gezondheidszorg en 310 miljoen FCFA (+/- 471.000 EUR) wordt door privékapitaal voorzien. Maar liefst 450 medische centra (établissements sanitaires de Premier Contacts) worden opgetrokken, alsook 10 ziekenhuizen met gespecialiseerde afdelingen, 5 regionale ziekenhuizen, laboratoria, etc.

94% van de medicijnen in Ivoorkust worden geïmporteerd. Enkele buitenlandse investeerders toonden zich al geïnteresseerd om in Ivoorkust te produceren. De groeiende economische middenklasse zal de farmaceutische markt en gezondheidszorgmarkt doen stijgen met meer dan 10%. Enige voorzichtigheid is geboden. De concurrentie met enkele Aziatische bedrijven/producten is bikkelhard.

Retail en voeding

De Ivoriaanse economie zal het komende decennium sterk groeien, wat gepaard zal gaan met een stijging van de koopkracht. Verwacht wordt dat over een periode van vijf jaar een groei van 9,8% zal plaatsvinden. Er is een enorm potentieel voor de retail- en voedingssector.

Daarnaast zetten verschillende internationale bedrijven, met de Fransen op kop, voet aan wal in de Ivoriaanse consumptiemarkt. Gaande van supermarktketens zoals Casino Groupe en Carrefour tot cosmeticagigant L’Oreal.

De verkoop van voedingswaren steeg in 2015 met 10,6%. Voor de periode 2015-2020 voorziet de sector een gemiddelde groei van 8,8%. Ook de consumptie van alcoholische en non-alcoholische dranken stijgt tussen 2015 en 2020 met respectievelijk 9,2% (in volume) en 10,7% (XOF).

De Ivoriaanse biermarkt groeit zienderogen. In 2015 is 4,4% van de totale import van bier in Ivoorkust afkomstig uit België. Hoewel er een stevige groei is van het bier geïmporteerd uit België, staan de buurlanden bijzonder sterk. Nederland is voor maar liefst 47,3% verantwoordelijk voor de import van bier in de Ivoriaanse markt, gevolgd door Duitsland (15,1%) en Frankrijk (9,1%). Met een marktgroei van 8,8% in volume voor bierproducten maken Vlaamse bedrijven een kans.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Ivoorkust