U bent hier

Zakendoen in Ivoorkust

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de Exportmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen

Marktaanpak

Een bedrijf opstarten ter plaatse

De website 'DoingBusiness' van de World Bank geeft een helder overzicht van de nodige stappen nodig voor het opstarten van een bedrijf. De meest voorkomende vormen zijn een 'Société À Responsabilité limitée (SARL)' en een 'Société Anonyme (SA)'.

De nieuwe wetgeving van augustus 2018 met betrekking tot het opstarten van een onderneming in Ivoorkust (Ordonnance N° 2018 - 646 du 01 août 2018 portant sur le code des investissements), kan gevonden worden op de website van het Ivoriaanse investeringsagentschap CEPICI (Centre de promotion des investissement au Côte d'Ivoire), samen met een beschrijving van de interessante sectoren en de procedures. De procedures voor het opstarten van een onderneming worden dankzij deze wetgeving sterk vereenvoudigd. Via één unieke registratie bent u vanaf nu ook geregistreerd bij een aantal Ivoriaanse instellingen. Dit kan op een aparte website "225invest".

Meer weten

Communicatiekanalen

WhatsApp is in Ivoorkust het alomtegenwoordige communicatiemiddel dat zowel voor niet-professionele als professionele contacten wordt gebruikt. We kunnen zelfs zeggen dat dit het belangrijkste communicatiemiddel is geworden en dat het e-mail heeft verdrongen in zakelijke uitwisselingen. Om snel te communiceren met uw gesprekspartners is het belangrijker om hun WhatsApp-nummer te hebben dan hun e-mailadres, omdat ze dat sneller en vaker raadplegen, wat leidt tot een hogere respons. Als u toch een e-mail moet versturen, is het aan te raden om via WhatsApp te laten weten dat er een e-mail op komst is.

Sociale netwerken worden intensief gebruikt dankzij de hoge penetratiegraad van smartphones. Facebook lijkt nog steeds het meest wijdverbreid en het meest gebruikt te zijn, zowel in een niet-professionele als professionele context. Veel bedrijven hebben een officiële Facebook-pagina als enige aanwezigheid op het web in plaats van een "traditionele" website die duurder is om te maken en te onderhouden, en vaak externe expertise vereist. ​

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Neemt contact op met het kantoor van Flanders Investment & Trade in Abidjan.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Het land heeft een economie waar meestal contact betaald wordt. Er werkt best met voorafbetaling gewerkt.

Delcredere | Ducroire verzekert bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico's van internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt Delcredere voor deze risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Delcredere verzekert ook politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.

Tips bij het zakendoen

 • Bij de begroeting is het gebruikelijk om handen te schudden.
 • Groet een oudere persoon altijd eerst.
 • Het is beleefd als u informeert naar de familie van uw zakenpartner. Ook sport, cultuur en het weer vormen goede onderwerpen om een gesprek mee te starten. Aangezien veel Ivorianen afhankelijk zijn van het weer (landbouw) hoeft dit zeker niet oppervlakkig te zijn.
 • Gebruik altijd uw rechterhand bij het aannemen of geven van een visitekaartje.
 • Wegversperringen waar u met een of ander excuus geld wordt afgetroggeld zijn stilaan op de terugweg, maar wees hier toch voor beducht als u onderweg bent.     

Duurzaam internationaal ondernemen

De regering wordt door de internationale instellingen en de pers erkend als zijnde professioneel en dynamisch. Daarnaast heeft het land de reputatie over een goede infrastructuur te beschikken.

 • De Wereldbank geeft jaarlijks een document (CPIA) vrij dat de vooruitgang van landen uit Sub-Sahara-Afrika onder de loep neemt. Het beoordeelt het beleid en institutionele ontwikkelingen.
 • Ook de Mo Ibrahim Foundation kan een belangrijke bron van informatie zijn. De organisatie geeft jaarlijks een uitgebreid rapport uit over de evoluties van het leiderschap en bestuur in Afrika.
 • De website van Transparancy International publiceert jaarlijks een 'Corruption Perception Index' en geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van overheden en zakendoen in het algemeen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Ivoorkust