U bent hier

Colombia in cijfers

CORONAVIRUS

UPDATE 21/04/2020

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, besloot de Colombiaanse overheid maatregelen te nemen. Vanwege de ontwikkeling in de afgelopen dagen, hebben de Colombiaanse autoriteiten een aantal maatregelen genomen voor reizigers, zoals het beperken van de toegang van buitenlanders en niet-residenten uit Europa en Azië, vanaf 16 maart. De huidige lockdown-maatregelen werden verlengd tot 11 mei 2020.

Blijf up-to-date en lees er meer over in ons nieuwsbericht en het Dossier Coronavirus.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van Corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Colombia
Hoofdstad
Bogota (8,18 miljoen inwoners)
Oppervlakte
1.141.748 km² (= 37 x België)
Aantal inwoners
45,5 miljoen
Staatshoofd
President Ivan Duque Marquez
Regeringsleider
President Ivan Duque Marquez
Taal
Spaans
Munt
Colombiaanse Peso (COP) Wisselkoers
Belangrijke steden
Medellin (3.966.906 inwoners), Cali (2.754.078), Barranquilla (1.958.500), Bucaramanga (1.218.000), Cartagena (1.061.400)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
323 miljard USD (533 miljard USD in België)
BBP/Capita
6.425 USD (46.414 USD in België)

Economische vooruitzichten

Colombia is de op drie na grootste economie in Latijns-Amerika na Brazilië, Mexico en Argentinië. Het maakt deel uit van de CIVETS (Colombia, Indonesië, Vietnam, Egypte, Turkije en Zuid-Afrika), opkomende economieën met een hoog ontwikkelingspotentieel

Colombia is één van de meest dynamische economieën van Latijns-Amerika. Dankzij een jaarlijkse groei van om en bij de 4% gedurende de afgelopen vier jaar, heeft de republiek haar aanwezigheid in de nieuwe generatie van opkomende landen gerechtvaardigd. Deze gunstige situatie is het resultaat van een verbeterde veiligheidssituatie in combinatie met het economisch beleid van huidig president Santos, die in juni 2014 herverkozen werd voor een tweede mandaat van 4 jaar. De basis van dit beleid wordt gevormd door:

  • het aantrekken van buitenlandse investeerders
  • het behoud van de macro-economische stabiliteit
  • de strijd tegen werkloosheid en zwartwerk
  • de verbetering van het ondernemersklimaat

De regering rekent in grote mate op de uitvoering van haar Nationaal Ontwikkelingsplan (2014-2018) dat een luik openbare investeringen omvat (17 miljard EUR), met name in de sectoren infrastructuur, landbouw, onderwijs en sociale programma's.

Vijf sleutelsectoren vormen de stuwende kracht vormen achter de groei en de creatie van werkgelegenheid. Deze sectoren zijn van kapitaal belang. Ze boeken sneller vooruitgang dan de rest van de economie en bieden een aanzienlijk potentieel.

  • infrastructuur
  • huisvesting
  • mijnbouw en energie
  • landbouw
  • innovatie

Daarnaast neemt de buitenlandse dimensie in omvang toe. Colombia opent zijn deuren almaar meer voor buitenlandse investeerders en werkt aan de ontwikkeling en versteviging van zijn internationale betrekkingen, zowel bilateraal als multilateraal. Het vrijhandelsakkoord tussen Colombia en de Europese Unie, dat voorlopig in werking getreden is in augustus 2013, vormt daarvan een uitstekend voorbeeld.

De meeste internationale instellingen zoals het IMF, de OESO en de CEPAL, en ook de ratingbureaus behouden hun positieve groeivooruitzichten voor de Colombiaanse economie. Natuurlijk zal de evolutie van de internationale situatie, die met name getekend wordt door de val van de grondstofprijzen, wel een impact hebben op de dynamiek van de Colombiaanse groei.

Geschat wordt dat informeel werk tussen 20% en 40% van het nationale bbp uitmaakt. Het werkloosheidspercentage in 2018 was 9,7%. Het minimumloon vormt een barrière voor formeel werk. Om dit te compenseren heeft de regering besloten de loonbelasting te verlagen.

Na een periode van vertraging tussen 2015 en 2017, herstelde de Colombiaanse economie zich in 2018 en beloofde goede resultaten voor 2019.
 

Economische structuur van het land en de belangrijkste industriële sectoren 

De landbouw is goed voor 7,1% van het bbp en biedt werk aan 13,5% van de mankracht. Vanwege het klimaat en de topografie van het land is de landbouw uitgebreid en zeer divers. De belangrijkste gewassen in Colombia zijn koffie, bananen, snijbloemen, suikerriet, vee, rijst en maïs. Colombia heeft ook veel natuurlijke hulpbronnen zoals steenkool, olie, aardgas, ijzererts, nikkel en goud.

De industrie is goed voor 32,6% van het bbp en biedt werk aan 19,4% van de beroepsbevolking. De belangrijkste Colombiaanse industrieën zijn textiel, chemicaliën, metallurgie, cement, plastic harsen, kartonnen dozen en dranken.

Het belang van de dienstensector is de afgelopen jaren toegenomen. Het wordt de ruggengraat van de Colombiaanse economie, goed voor 60,3% van het bbp en met 64,5% van de beroepsbevolking. Toerisme is de laatste jaren bijzonder dynamisch geweest.

Deze activiteiten concentreren zich vaak in de grote steden, zoals Medellin, Bogota, Cali en Barranquilla. De dienstensector is goed voor 58,1% van het bbp van het land. Het bankensysteem verwacht een sterkere positie dankzij een aantal fusies en acquisities. De Colombiaanse regering is van plan om 67 miljoen dollar te investeren in de toeristische infrastructuur. Het toerisme is op zich een kleine sector, maar wel een die zich snel ontwikkelt. Olie blijft het belangrijkste exportproduct van het land en is goed voor 25% van de overheidsinkomsten.  

Buitenlandse handel 


In 2018 bereikte de Colombiaanse export bijna 42 miljard dollar en steeg deze met 1,4% in vergelijking met 2017 volgens de DANE (National Department of Statistics). De stijging was voornamelijk te wijten aan de hogere externe verkoop van olie, derivaten en aanverwante producten.
Colombia exporteert voornamelijk olie en bijproducten, steenkool, koffie en mineralen. De belangrijkste bestemmingen zijn de Verenigde Staten, Panama, China, Nederland en Mexico.
Onder de regering Santos versterkte Colombia zijn internationale bilaterale én multilaterale relaties. Het land heeft met een twaalftal landen nieuwe vrijhandelsakkoorden afgesloten of is daarover nog aan het onderhandelen: het vrijhandelsakkoord tussen Colombia en de EU werd in 2013 van kracht. Nog datzelfde jaar hebben Mexico, Chili, Colombia en Peru een vrijhandelsakkoord afgesloten om de invoerkosten te drukken. Het akkoord met de VS trad in 2012 in werking. Het land is geen lid van het Trans-Pacific Partnership (TPP), maar kan dat in de toekomst nog altijd worden.

Marktvooruitzichten

Ten eerste heeft het vredesakkoord van 26 september 2016 een einde gemaakt aan 52 jaar gewapend conflict. De Colombiaanse overheid beweert dat het vredesakkoord voor een economische groei van wel 2% kan zorgen. Hoe dan ook zal dit akkoord een positieve impact hebben op het internationale imago van Colombia. Tegelijk zal de regering meer middelen kunnen vrijmaken die vroeger vooral naar veiligheid en defensie gingen. President Santos kreeg in 2016 trouwens de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen in het vredesproces met de FARC ('Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia' of Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia).  

Ten tweede verwacht de regering heel veel van de nationale investeringsplannen, het 4de-Generatieplan en het Nationale Ontwikkelingsplan. Met het Generatieplan wil de overheid het openbaar vervoer in samenwerking met de privésector verder ontwikkelen. Als alles volgens plan verloopt, worden tussen 2015 en 2023 6000 km wegen gemoderniseerd. Het budget hiervoor wordt op 11 miljard euro geschat. Het Nationale Ontwikkelingsplan voorziet in een openbare investering van 17 miljard euro voor de periode 2014-2018, met name in infrastructuur, landbouw, onderwijs en sociale programma’s. Dankzij die geplande maatregelen zou de koopkracht van de bevolking in de toekomst moeten stijgen. 

Colombia is de op drie na grootste exporteur van Latijns-Amerika naar Europa, achter Brazilië, Mexico en Chili, en verdringt Argentinië. Maria Antonia Van Gool, ambassadeur van de Europese Unie in Colombia, zegt dat terwijl Colombia's export naar de 28 landen van de Europese Unie van oudsher kolen en petroleumolie blijft, Colombia steeds meer diversifieert zijn aanbod, met name in de agrarische en agro-industriële sectoren.

De economische projecties voor 2019 zijn positief. Volgens de laatste IMF-studie zal de Colombiaanse economie met 3,6% groeien. De politieke onzekerheid zal zwak zijn, de voorwaarden van de financieringswet zijn bekend en alle sectoren zouden moeten groeien, vooral die van ICT, de digitale markt, olie en gas, agribusiness en uiteindelijk gezondheid.
 

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Colombia