U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Bouw en infrastructuur

Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren, heeft Colombia een enorme achterstand op het gebied van infrastructuur, zoals wegen, autowegen en spoorwegen. Het gebrek aan moderne infrastructuur kost het land een tot twee groeipunten per jaar en drukt de concurrentiekracht van de economie.

Volgens cijfers van het DNP zal tussen 2010 en 2020 zowat EUR 31 miljard worden geïnvesteerd in huisvesting, steden en ruimtelijke ontwikkeling, ICT, openbaar vervoer in steden, mijnen en transport. Naast het grootschalige 4G-programma dat nog altijd loopt, wordt 2019 een belangrijk jaar voor investeringen. In de nationale begroting is ongeveer EUR 2 miljard opzijgezet voor de transportsector. Dit is 62,2% meer dan het voorbije jaar.

Er staan tal van projecten op stapel om de binnenlandse verbindingen te verbeteren. Alleen in de hoofdstad worden in 2019 12 strategische infrastructuurprojecten aan buitenlandse investeerders toegekend, volgens professionele bronnen voor een waarde van ongeveer USD 10 miljard. Tussen januari 2018 en januari 2019 hebben 12 instanties 112 projecten voorgesteld.

Een ervan is de voltooiing van de Pumarejobrug tegen eind 2019 aan de Caraïbische kust. Die brug wordt het langste viaduct van Colombia en biedt grote schepen de mogelijkheid om de Magdalenarivier op te varen. Een ander project is de bouw van een nieuw traject van het Transmilenio-systeem voor openbaar vervoer op de 7e straat, een van de grootste van het land. Een derde initiatief is het 'Creatief district Bronx', in een deel van de stad waar tot voor kort criminele bendes drugs verkochten.

Verder zijn er ook plannen voor een stedelijk spoorwegnet, havens, luchthavens, waterzuiveringsinstallaties enzovoort. Ondanks de uitgestrektheid van het land (Colombia is 37 maal groter dan België) is het Colombiaanse wegen- en spoorwegnet nauwelijks ontwikkeld. Het land telt amper 180.000 kilometer wegen, waarvan slechts 15% is geasfalteerd. Van een stedelijk en interstedelijk spoorwegnet is amper sprake, hoewel er in de grotere Colombiaanse steden plannen voor trams en metro's bestaan. Verplaatsingen over langere afstanden gebeuren meestal met het vliegtuig. In het infrastructuurinvesteringsprogramma van de Colombiaanse regering zijn 40 prioritaire projecten opgenomen om wegen aan te leggen (8.200 km) en om het bestaande wegennet te onderhouden, goed voor een bedrag van EUR 17 miljard. Dit is ongeveer 25% van de jaarlijkse overheidsbegroting. Nationale en internationale banken zullen naar verwachting ongeveer EUR 7 miljard bijdragen om deze overheidsprogramma's voor weginfrastructuur te steunen. Volgens het principe dat de Colombiaanse overheid hanteert, moeten de ondernemingen die deze overheidsopdrachten binnenhalen, minimum 25% van de fondsen inbrengen. De overige 75% wordt met kredieten gedekt. Het in 2013 opgerichte Nationaal Ontwikkelingsfonds staat ook in voor een deel van de financiering.) 

De afgelopen vijf jaar is de bouwsector met 8% gegroeid. Volgens Camacol (de Colombiaanse Bouworganisatie) zal de bouwsector in 2019 met 3,1% tot 4,1% groeien.

Dit maakt van Colombia de op twee na grootste bouwmarkt van Zuid-Amerika, na Brazilië en Mexico. Volgens ASOGRAVAS (de Colombiaanse vereniging van producenten van steenaggregaten) zijn er voor de uitvoering van de 4G-projecten bovendien 74 miljoen ton extra aggregaten nodig (grind, steenslag enz.).

In 2018 werd er 12,4 miljoen ton grijs cement verbruikt. De bouwsector veert helemaal op, de cementnijverheid boomde tussen 2010 en 2015. 2016 en 2017 waren twee mindere jaren, maar men verwacht dat de grootste boom er nog zit aan te komen.

Het ministerie van Huisvesting heeft immers de uitvoering van programma's aangekondigd die een grote impact op de bouwsector hebben. Het gaat onder andere om 'Mi casa ya', 4G en schoolgebouwen.

Gezondheidssector

De vooruitzichten voor de Colombiaanse farmasector zijn heel gunstig. Dit is een gevolg van de grotere verstedelijking, van de betere toegang van de bevolking tot onderwijs en van de betere toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt, waardoor de lonen zijn gestegen en de middenklasse is toegenomen. De openbare gezondheidszorg wil de bevolking vlotter toegang geven tot goedkopere diensten. Ook stijgt de vraag naar geneesmiddelen en medische apparatuur dankzij het steeds grotere aanbod van privéverzekeringen voor mensen met een hoger inkomen. De Zuid-Amerikaanse bevolking begint tot slot ook te verouderen, waardoor de vraag stijgt naar gespecialiseerde geneesmiddelen om complexere aandoeningen te behandelen.

In Colombia zijn ongeveer 90 binnen- en buitenlandse farmaceutische laboratoria actief. 57 daarvan zijn lid van de ANDI-kamer voor farmabedrijven. In vergelijking met andere landen uit de regio verloopt het toelatingsproces voor geneesmiddelen veruit het snelst in Colombia.

De verkopen van de Colombiaanse farmaceutische nijverheid kunnen in twee groepen worden ingedeeld: institutionele verkopen (geneesmiddelen aangekocht door de overheid) en commerciële verkopen (geneesmiddelen die al of niet zijn voorgeschreven door een specialist, waarvoor mensen  zelf betalen in de apotheek). De sector genereert een omzet van meer dan EUR 2,6 miljoen, waarvan 70% afkomstig is van institutionele verkopen en 30% van commerciële verkopen. 

Volgens economische analisten zal de farmaceutische sector tussen 2017 en 2019 met 25% groeien. Geneesmiddelen op voorschrift zijn goed voor 83% van de omzet. De regering promoot echter volop gepatenteerde geneesmiddelen, zoals generische geneesmiddelen. Dit kan invloed hebben op de prognoses. 

Mijnbouw

Colombia heeft een groot mijnbouwpotentieel. Op de lijst van landen met een gunstig investeringsklimaat voor mijnbouw is Colombia het op twee na interessantste Zuid-Amerikaanse land en bekleedt het plaats 9 op de wereldranglijst. Colombia is op tien landen na de grootste steenkoolproducent ter wereld en de absolute nummer één in Zuid-Amerika. Met een jaarproductie van 90,5 miljoen ton in 2016 laat het Brazilië en Mexico (met elk respectievelijk 8 miljoen ton/jaar) ver achter zich. Het land beschikt over aangetoonde reserves van 4.881 miljoen ton antraciet en bitumineuze kool, goed voor 0,6% van de wereldwijde reserves. Colombia is de op drie na grootste uitvoerder van steenkool ter wereld. Steenkool is goed voor 19,5% van de totale uitvoer. 94% van de productie is bestemd voor de uitvoer.

Tussen 2015 en 2017 is de productie lichtjes gestegen, van 85,8 miljoen ton naar 89,5 miljoen ton. De uitvoer is in diezelfde periode met 41,1% toegenomen tot 105,6 miljoen ton in 2017, goed voor een waarde van USD 7,4 miljoen .

Voeding en dranken

Volgens de firma Euromonitor drinkt een Colombiaan ongeveer 44 liter bier per jaar. In 2018 werd in het land 21,6 miljoen hectoliter bier gedronken, goed voor een omzet van 2,7 miljoen euro. 

De markt van de artisanale bieren is in 2018 spectaculair met 40% gegroeid (tegenover 1,7% in 2017), maar is slechts goed voor amper 1% van de totale bierconsumptie. De bierboom is in Colombia dus nog maar net begonnen. Door de Financieringswet 1943 van 2018 zal de belasting op binnenlandse en geïmporteerde bieren en op frisdranken die suiker bevatten, echter van mono- naar meerfasig evolueren. De btw van 19% zal met andere woorden worden gedeeld door verdelers en handelaren. Hierdoor zal volgens de brouwsector de prijs voor de eindklant met 10 tot 15% stijgen en de consumptie met 10% dalen.

Hoewel aguardiente (plaatselijke sterkedrank op basis van rietsuiker) in 2018 het meest werd geconsumeerd, is de consumptie ervan wel flink veranderd. In september 2018 consumeerde een Colombiaan nog slechts 0,42 liter likeur per jaar in plaats van een fles. Volgens de statistieken van Nielsen daalt de consumptie van aguardiente met 10,5% per jaar. Dit is een gevolg van de introductie van nieuwe sterkedrank, zoals whisky, brandy, tequila en wodka. Colombianen dronken in 2017 meer likeur (1,6 liter per persoon) dan aguardiente. Een verklaring hiervoor is de groeiende trend om gezond te leven en wijn en bier te drinken en het feit dat gezinnen vaker thuis eten. 

Van alle toplandbouwproducten die Colombia produceert, blijft koffie het product bij uitstek. Drie landen hebben samen meer dan de helft van de wereldwijde koffieproductie in handen: Brazilië, Vietnam en Colombia. Terwijl de productie van Colombiaanse koffie in juni 2018 met 3,6% steeg van 1.049.000 geoogste zakken in 2017 naar 1.087.000 zakken in juni 2018, daalde de export in diezelfde periode met 4,3%.

Haveninfrastructuur

Qua haveninfrastructuur is Colombia het op vier na grootste Zuid-Amerikaanse land. Volgens het Nationaal Agentschap voor Infrastructuur (NAI) is de capaciteit van de Colombiaanse haveninfrastructuur gestegen van 286 miljoen ton in 2010 naar 444 miljoen ton in 2017. Het hoopt die capaciteit tegen 2021 tot 514 miljoen ton uit te breiden. Momenteel heeft het NAI 60 havens in concessie in 8 havenzones. Een rapport van de Colombiaanse handelskamer maakt overigens melding van plannen om in de komende jaren 17 nieuwe haventerminals te bouwen.

Petroleum en gas

In de huidige context van economische groei fungeert de petroleumsector als motor voor de Colombiaanse economie. Ecopetrol raamt de potentiële petroleumreserves van Colombia op 47 miljard vaten. Een groot deel van het grondgebied is immers nog onontgonnen en in de olievelden van Cusiana, Cupiagua, Caño Limón, La Cira-Infantas en Chuchupa-Ballena zijn er nog vastgestelde mogelijke reserves van meer dan één miljoen vaten.

Colombia moedigt privé-investeringen in de gas- en petroleumsector aan en bevordert die ook. Het werkt via directe onderhandelingen volgens het principe van 'first come, first served'. Bovendien is het nieuwe Colombiaanse modelcontract voor royalty's en belastingen een van de meest aantrekkelijke ter wereld en het biedt buitenlandse investeerders flexibiliteit en rendement.

In vergelijking met 2017 namen de investeringen in exploratie en prospectie (E&P) met 28% toe. Het is het tweede jaar op rij dat we een dergelijke stijging zien, wat erop wijst dat het herstel is ingezet. De cijfers liggen wel nog onder het niveau van voor de olieprijscrisis in 2014-2015.

In deze sleutelsector voor de economie liggen kansen voor leveranciers van goederen en diensten en milieu-oplossingen. Die kunnen betrekking hebben op exploratie, productie en het transport van petroleum en gas. Het overheidsbedrijf Ecopetrol is overigens eigenaar en uitbater – samen met enkele privéondernemingen – van een primair netwerk van oliepijpleidingen dat de olievelden met de raffinaderijen, de grote steden en de exportinstallaties verbindt. Deze transportinfrastructuur strekt zich over 8.500 kilometer uit en benut 60% van zijn operationele capaciteit.

Agro-industrie

De landbouwsector is goed voor 4,2% van het bbp. De ontwikkeling van deze sector is een van de prioriteiten van de regering. Veeteelt – en meer specifiek rundveeteelt – behoort tot de belangrijkste landbouwactiviteiten in Colombia. Deze activiteit was in 2018 goed voor 10% van het landbouw-bbp. Meer dan 300.000 mensen zijn in deze sector actief. 80% van de rundveestapel komt als vlees op de markt, de rest betreft melkvee. De Colombiaanse zuivelnijverheid staat in voor 85% van de binnenlandse melkvraag. De vleesproductie is goed voor 25% van de waarde die de veeteeltsector genereert. Het is vooral het Zébu-ras, dat aan de basis van de groei ligt. Daarnaast werken telers ook met rassen zoals Limousine, Blonde d’Aquitaine, Montbéliarde, Jersey en Simmental. De varkenssector is goed voor ongeveer de helft van de rood-vleesconsumptie (9,4 kg/persoon). Gevogelte blijft wel de belangrijkste bron van dierlijke eiwitten (33,8 kg/persoon). In 2017 werden 2,5 miljoen ton eieren geproduceerd, 4,8% meer dan in 2016.

Colombia, dat internationaal erkenning geniet als het koffieland bij uitstek, heeft een belangrijke koffiecultuur, vooral in het centrum van het land. Er zijn 870.000 hectare koffieplantages, 20% van het totale landbouwareaal. Koffie is goed voor 7% van de totale Colombiaanse uitvoer. Het land moet echter opboksen tegen buitenlandse concurrenten zoals Brazilië, de grootste koffieproducent ter wereld, en Vietnam dat met Colombia om plaats 2 strijdt. Colombia produceert ook fruit en groenten, in het bijzonder bananen (het land is na Ecuador en Costa Rica de grootste Zuid-Amerikaanse producent). Na Nederland is Colombia ook de grootste producent van snijbloemen ter wereld. Colombia blijft ook een grote producent van cacao en suiker. Voor Franse bedrijven liggen in deze productiesectoren kansen weggelegd als aanbieders van producten en diensten om meerwaarde te creëren en producten te verwerken, te verpakken en te vervoeren. Colombiaanse boeren willen meer en beter produceren en zijn op zoek naar materieel dat is aangepast aan hun plaatselijke teelten en weilanden. Vandaag is er immers nood aan nieuwe tractoren en aan zaai-, rooi- en oogstmachines. Nieuwe technologieën zijn erg gewild op de lokale markt, die reikhalzend uitkijkt naar het aanbod van multinationals zoals John Deere, Kubota of Massey Ferguson. Ook is er veel vraag naar melkmachines. Dankzij de handelsakkoorden met de VS en de EU, richt Colombia zich met zijn vraag vooral tot die landen. Ook dierlijke genetica is een interessante nichemarkt voor onze Belgische bedrijven (runderen, varkens, pluimvee enz.).

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Colombia