U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Agro-industrie

Het Colombiaanse platteland heeft het potentieel om een landbouwgrootmacht in de regio te worden. Colombia is namelijk het vijfde grootste land in Latijns-Amerika, met een oppervlakte van 114 miljoen hectare, waarvan er 40 miljoen hectare (35%) landbouwgebied is. Slechts 20% hiervan wordt gebruikt voor landbouwgewassen. Het potentieel voor agrarische ontwikkeling is dus vrij groot, vooral voor volgende producten:

 • Cacao: 7,3 miljoen hectare is geschikt voor de ontwikkeling van commerciële teelten van dit product. Bovendien is Colombia de vijfde grootste exporteur ter wereld van fijne aromatische cacao;
 • Koffiespecialiteiten: Colombia is de belangrijkste exporteur van Arabica koffie en de derde grootste exporteur van koffiebonen ter wereld;
 • Bosaanplantingen: 7,5 miljoen hectare is geschikt voor de commerciële ontwikkeling van bosaanplantingen. Fruit (avocado, ananas, mango, citrusvruchten en bosbessen): het land behoort tot de top 10 van grootste exporteurs ter wereld.

Tussen 2016 en 2020 was Colombia het vierde land met het grootste aantal buitenlandse directe investeringsprojecten (FDI) voor de landbouwsector in Latijns-Amerika, na Mexico, Brazilië en Argentinië. (Bron: FDI Markets).

Met ongeveer 28,2 miljoen runderen heeft Colombia de op drie na grootste rundveestapel in Latijns-Amerika. Dankzij de bevoorrechte geografische ligging van het land kunnen de runderen het hele jaar door op de weide grazen. Door deze gunstige omstandigheden kunnen de runderen opgroeien met respect voor de natuurlijke ontwikkelings- en vetmestcyclus van het dier en zonder gebruik te maken van hormonen of groeibevorderaars. Dit resulteert in hormoonvrij, biologisch vlees waar op de internationale markten veel vraag naar is. In de afgelopen vijf jaar is de Colombiaanse rundvleesexport dan ook met gemiddeld 35% gegroeid. Er wordt geëxporteerd naar 16 bestemmingen over de hele wereld bereikt, waaronder Rusland, Libanon en Hongkong (Colombia Investment Summit).

Hernieuwbare energiebronnen

Volgens het Wereld Economisch Forum is Colombia het tweede land in Latijns-Amerika met de grootste vooruitgang in de energietransitie-index (van de 34e naar de 25e plaats in 2020).

Colombia leidde in september 2021 het thema rond energietransitie op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Het land heeft een groot potentieel om energie op te wekken uit niet-conventionele hernieuwbare bronnen. Dit dankzij de beschikbaarheid van energiebronnen zoals de zon (gemiddelde dagelijkse straling 4,5 kWh/m2, hoger dan het wereldgemiddelde van 3,9 kWh/m2), wind (potentieel om windkrachtcentrales van meer dan 25 GW te implementeren – de windsnelheid in La Guajira bedraagt het dubbele van het wereldgemiddelde) en biomassa (voldoende potentieel om in 46% van de nationale energiebehoefte te voorzien - meer dan 500.000 TJ per jaar).

Colombia heeft een regelgevend, institutioneel en markttechnisch programma opgezet om de energiematrix te diversifiëren en de geïnstalleerde capaciteit voor alternatieve bronnen met een factor 50 uit te breiden (van 50 MW in 2018 tot 2.500 MW in 2022). Volgens het door de UPME gepubliceerde Energieplan 2050 zal het aandeel van niet-conventionele energie naar verwachting 25% van de energiematrix bereiken.

Om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Colombia te stimuleren werden diverse maatregelen uitgevaardigd waaronder een vermindering met 50% van de inkomstenbelasting gedurende 15 jaar voor investeringen in alternatieve bronnen; de verkoop van uit FNCE opgewekte energie wordt vrijgesteld van inkomstenbelasting; vrijstelling van importtarief en BTW voor de invoer van ontwikkelingsapparatuur voor de opwekkingsprojecten, vrijstelling van BTW op de aankoop van zonnepanelen en apparatuur voor de opwekking van zonne-energie (Colombia Investment Summit).

Groene waterstof

Groene waterstof wordt beschouwd als een hernieuwbaar en energetisch gas voor het koolstofvrij maken van sectoren als maritiem transport, luchtvaart, zwaar vervoer over land en als energiedrager waarin energie wordt opgeslagen die bij verbranding weer vrijkomt.

Er is een groot exportpotentieel op middellange en lange termijn, waardoor Colombia zich op de Aziatische, Europese en Noord-Amerikaanse markten zou kunnen positioneren dankzij zijn ideale geografische ligging (toegang tot de Stille en Atlantische Oceaan en nabijheid van het Panamakanaal).

Landen als Japan, China, de Verenigde Staten, India en delen van Europa zijn potentiële markten voor Colombiaanse groene waterstof. Tegen 2050 zullen deze landen immers elk meer dan zes megaton moeten invoeren. Azië lijkt Colombia's voornaamste doelmarkt te zijn, met een totale vraag van meer dan 190 Mt olie en gas per jaar (La Republica).

Er zijn reeds stappen ondernomen met Australië om potentiële samenwerkingsgebieden vast te stellen. Het betreft hier gebieden voor de ontwikkeling van projecten rond nieuwe energiebronnen zoals waterstof en thermische zonne-energiesystemen (Semana).

Colombia heeft het potentieel om een concurrerende productie te bereiken, waardoor het zou kunnen toetreden tot de mondiale waterstofeconomie. Het land staat echter voor vele uitdagingen, zoals investeren in technologische ontwikkeling, het aanleggen van infrastructuur en het ontwikkelen van nieuwe industrialisatieprocessen.

Colombia streeft er naar om tegen 2030 via elektrolysetechnologie minstens 1 GW geïnstalleerde capaciteit te hebben. "Productie in regio's met optimale hernieuwbare bronnen, zoals Guajira en verschillende regio's in het noordelijke Caribische gebied, zijn mogelijke locaties voor exploitatie. Bovendien is de prognose voor de productiekosten zeer concurrerend, met productiefactoren van 21% in het noordelijk Caribisch gebied en de Andesregio's," aldus de projectmanager. Het is ook de bedoeling ten minste 50 kiloton blauwe waterstof te produceren door CO2 af te vangen uit bestaande industriële installaties (La Republica).

Om de productie te stimuleren en de thans hoge kosten te verlagen (een van de belangrijkste obstakels voor de regering) zullen investeringen, goederen, uitrusting en machines voor de productie, opslag en distributie van waterstof in aanmerking komen voor belastingaftrek, BTW-vrijstelling, tariefvrijstellingen en versnelde afschrijving. (La Republica)

De nationale regering heeft reeds een plan voor de ontwikkeling van waterstof in haar land. Een groep van grote Colombiaanse en internationale bedrijven heeft belangstelling getoond om deze waterstofmarkt te helpen implementeren.

Om het plan voor de productie van waterstof te versterken, heeft het ministerie van Mijnbouw en Energie een Memorandum of Understanding ondertekend met de haven van Rotterdam, in Nederland. Dit heeft tot doel vooruitgang te boeken bij het onderzoek naar de opwekking van dit type energie, en, met het oog op commercialisering, te leren van de ervaringen van de haven over de logistiek en het transport. De haven, die op zoek is naar landen die waterstof exporteren, zal met Colombia in gesprek gaan om een export- en importcorridor voor waterstof met Nederland op te zetten (La Republica).

Chemie en biowetenschappen

 • In 2021 rangschikte de Wereldgezondheidsorganisatie het Colombiaanse gezondheidssysteem als het beste in Latijns-Amerika. Het scoorde zelfs beter dan dat van landen als de Verenigde Staten, Canada en Duitsland. Bovendien is Colombia het derde land in de regio met de hoogste overheidsuitgaven voor gezondheidszorg. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van infrastructuur, personeel, technologie en apparatuur van wereldklasse.

Opportuniteit: Oprichting van centra voor klinisch onderzoek met nieuwe technologieën die fase 1- en 2-onderzoek mogelijk maken, alsook klinische studies van verschillende pathologieën.

 • Geschat wordt dat de lokale markt voor de verkoop van geneesmiddelen in 2028 meer dan 8,1 miljard USD zal bedragen, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,5% tussen 2020 - 2028. Het aandeel in waarde van actieve bestanddelen die in Colombia worden aangekocht voor de vervaardiging van geneesmiddelen op het nationale grondgebied bedraagt 26%. Geschat wordt dat de markt voor de commercialisering van actieve ingrediënten voor chemische synthese in de komende jaren sneller zal groeien en in 2028 meer dan 500 miljoen dollar zal bedragen.

Opportuniteit: Oprichting van een fabriek voor de productie van actieve ingrediënten (chemische synthese) voor de farmaceutische industrie met behulp van een nearshoring strategie.

 • Colombia is een concurrerend exportplatform voor farmaceutische producten naar de regio. Tussen 2018 en 2020 groeide de Colombiaanse export van farmaceutische producten (in volume) met een gemiddeld jaarlijks percentage van 11,5%, waarbij de export in 2020 meer dan 332 miljoen USD bedroeg naar meer dan 20 landen in de wereld. Ruim 25% van de Colombiaanse export in de farmaceutische sector wordt gerealiseerd door multinationals.

Opportuniteit: Ontwikkeling van logistieke en productiecentra om de groeiende Latijns-Amerikaanse markt te bevoorraden.

 • Volgens Cluster Development heeft de industrie van natuurlijke ingrediënten in Colombia het potentieel om tegen 2032 een marktomvang van 15 miljard dollar te bereiken. In datzelfde jaar zal de Colombiaanse export van natuurlijke ingrediënten naar verwachting USD 30 miljoen bedragen.

Opportuniteit: Ontwikkeling van onderzoekscentra voor de productie van cosmetica op basis van natuurlijke ingrediënten of de extractie van essentiële en plantaardige oliën.

 • Op internationaal niveau heeft Colombia zich gepositioneerd als een agrochemisch exportknooppunt voor de regio. Toonaangevende bedrijven in de sector, zoals Bayer, UPL en Yara, hebben hun productie en logistieke activiteiten in Colombia gevestigd om markten zoals Brazilië, Ecuador, Mexico, Peru en Argentinië te bedienen. In 2020 bedroeg de Colombiaanse export van agrochemische producten 422,7 miljoen dollar.

Opportuniteit: Oprichten van agrochemische distributiecentra om te profiteren van Colombia als exportplatform voor de regio (Colombia Investment Summit).

Medicinale cannabis

De cannabisindustrie wint binnen de Colombiaanse farmaceutische sector aan momentum. De Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis (Asocolcanna) nam deel aan de "Andina Pack" beurs, een internationale beurs van producten, apparatuur en faciliteiten voor de voedings-, farmaceutische, cosmetica en gerelateerded industrieën (Semana).

Volgens de cijfers van DANE, het Colombiaanse Instituut voor de Statistiek, en ProColombia, bereikte de export van medicinale cannabis 4,9 miljoen dollar in 2021. Australië, het Verenigd Koninkrijk, Israël, de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië waren de belangrijkste afnemers, terwijl Bogotá, Cundinamarca, Antioquia en Magdalena op de lijst van meest exporterende departementen stonden (El Nuevo Siglo) .

De medicinale cannabissector is op mondiaal niveau goed voor 11.600 miljard dollar en er wordt tussen 2021 en 2032 een groei verwacht van 27%. Bovendien wordt verwacht dat de Colombiaanse farmaceutische markt in 2030 33,3 triljoen Colombiaanse pesos (8.413 miljard USD) zal bedragen en medicinale cannabis zou hiervan 3,29% voor zijn rekening nemen.

Colombia is door het Internationaal Comité van Toezicht op verdovende middelen erkend als een van de vijf grootste producenten van medicinale cannabis ter wereld, een markt die voldoet aan de parameters die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld (Colombia Productiva).

Infrastructuur en bouw

Infrastructuur vormt een belangrijk onderdeel in de plannen van de regering om het land economisch vooruit te helpen. Buitenlandse investeringen in de transport- en opslagsector waren tussen 2016 en 2020 goed voor 11,8% van de totale FDI. 

Volgens de Global Competitiveness Index 2019 van het World Economic Forum staat Colombia op de vierde plaats in Latijns-Amerika. De ranglijst benadrukt het grote potentieel op het gebied van infrastructuurontwikkeling, dankzij de voorziene investeringen tot 2035 van ongeveer 60 miljard USD in wegeninfrastructuur, 5,7 miljard USD in uitbreidingsprojecten voor luchthavens, 3,4 miljard USD in het herstel van spoorweginfrastructuur, 1,6 miljard USD in rivierinfrastructuur en 433 miljoen USD in haveninfrastructuur.

Het belangrijkste mechanisme dat sinds 2012 wordt ingezet voor infrastructuurontwikkeling in Colombia, zijn de publiek-private partnerschappen PPP's (Wet 1508 van 2012). Om particuliere kapitaalinvesteringen in de ontwikkeling van infrastructuurwerken te bevorderen en het rechtskader voor de uitvoering van projecten in het kader van publiek-private partnerschappen (PPP) te versterken, werd het decreet 438 van 2021 uitgevaardigd. Hierin zijn de beste internationale praktijken op dat gebied opgenomen en eigen ervaringen in het land. Inzake PPP-initiatieven is Colombia internationaal erkend; op de ranglijst 2019 van de Wereldbank m.b.t. de ontwikkeling van PPP-projecten staat Colombia wereldwijd op de 2e plaats. 

Voor de reactivering van de economie na de pandemie, heeft het Nationaal Agentschap voor Infrastructuur (ANI) de eerste golf van 5G-projecten gelanceerd. Deze omvat 14 initiatieven op het gebied van wegen-, spoor-, luchthaven- en rivierinfrastructuur. De investeringen hebben een geschatte waarde van 5,9 miljard dollar en zullen ongeveer 635.000 banen creëren. De ontwikkelingen gebeuren met 2 belangrijke doelstellingen: het voltooien van belangrijke buitenlandse handelscorridors en het creëren van verbindingen tussen noord en zuid via multimodaliteit. De 5G-projecten zullen gebaseerd zijn op 4 pijlers: ecologische duurzaamheid, sociale duurzaamheid, financiële duurzaamheid en institutionele duurzaamheid.

Colombia heeft een dynamische secundaire infrastructuurmarkt met een stabiele en zekere rentabiliteit. Dit maakt de toegang van buitenlandse investeringskapitaalfondsen tot lopende projecten mogelijk.

Colombia heeft een bevoorrechte ligging, namelijk in het centrum van de maritieme activiteit door de nabijheid van het Panamakanaal en op het kruispunt van de belangrijkste verbindingswegen voor de wereldhandel. De sector vervoer en logistiek was in 2019 goed voor 9,89% van het bbp (Colombia Investment Summit).

In de bouw valt vooral de zwakke ontwikkeling van civiele werken op. Dit is het gevolg van de hoge kosten van belangrijke inputs zoals staal, de klimatologische omstandigheden en de trage voortgang van infrastructuurprojecten. Wat de subsector gebouwen betreft, is er een grote dynamiek in het segment van de sociale woningen (VIS = Vivienda de Interés Social), maar de bijdrage daarvan aan het bbp is beperkt gebleven gezien de relatief lage toegevoegde waarde van dit type wooneenheden (Bancolombia).

Tussen 2003 en 2020 waren er in Colombia 24 BDI-projecten in de bouwmaterialensector, na Brazilië (34) en vóór Argentinië (17), Mexico (15), Panama (11), Chili (9), Honduras (6), Peru (6) en Ecuador (5) (FDI Markets).

In Colombia zijn er meer dan 25.000 nationale en buitenlandse bedrijven die actief zijn in de bouwmaterialensector en die inspelen op een grote vraag als gevolg van de groei van de bouwsector. Die groei is te danken aan verschillende factoren, zoals de goedkeuring van 16,7 miljoen m2 aan bouwprojecten in 2020in de woningbouw (79,8%), handel (7,4%)) en infrastructuurprojecten, waaronder 12 5G-initiatieven met geschatte investeringen van 5,7 miljard USD (Colombia Investment Summit).

In februari 2022 ondertekende het Colombiaanse ministerie van Transport een samenwerkingsakkoord met het Vlaamse ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken om informatie uit te wisselen voor het bevorderen van de ontwikkeling van rivier- en maritiem transport en de ontwikkeling van havens zonder het milieu aan te tasten. Deze intentieverklaring, ondertekend tussen Vlaanderen en Colombia, is de verlenging van een eerdere overeenkomst uit 2016 (2017-2019), die in de loop der jaren werd verlengd vanwege de belangen voor beide partijen. Het akkoord slaat op samenwerking op het vlak van milieuvriendelijkheid bij scheepvaartprojecten, analyse van veiligheid in havens, ea. (La Republica).

Mijnbouw

Colombia heeft een lange mijnbouwtraditie en -cultuur. De goudwinning heeft eeuwenlang een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van de verschillende regio's van het land en de nationale economie. In de loop van de 20e eeuw is de mijnbouweconomie aanzienlijk gediversifieerd. Vandaag de dag zijn de belangrijkste mijnbouwproducten in Colombia steenkool (thermisch, metallurgisch en antraciet), nikkel, ijzer en koper, edele metalen (goud, zilver, platina), smaragden en bouwmaterialen (EITI Colombia) .

Volgens de vice-minister van Mijnbouw is de mijnbouw goed voor 1,3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van het land, biedt de sector werk aan meer dan 350.000 mensen, draagt voor 25% bij aan de export, trekt 12% van de directe buitenlandse investeringen aan en genereert miljarden peso's aan belastingen die via sociale projecten aan de lokale bevolking worden terugbetaald. Het jaar 2020 was een moeilijke periode voor de sector, maar vanaf april 2021 was er een groei met 34% dankzij de productie van goud, steenkool en nikkel. De goudsector kende een productiestijging met 46,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en bereikte 14,66 ton. Nikkel steeg in één jaar met 14% tot 10,98 miljoen kilo dankzij de start van de productie in Planeta Rica (Córdoba), die alleen al goed is voor 1,075 miljoen kilo. Ook de productie van steenkool steeg met 39,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2020 en bereikte 13,6 miljoen ton (Semana). Hoewel de pandemie een rol heeft gespeeld in deze veranderingen, hebben ook de evolutie van de internationale markten en de vraag naar mineralen een invloed gehad op de BBP-curve van de mijnbouw, die radicaal is veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren.

De uitvoer van mijnbouwproducten heeft in 2021 terrein herwonnen en is opgelopen tot 412 miljoen USD, een stijging met 8% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020. Deze stijging is te danken aan kostbare materialen, cement en vooral goud.

De Colombiaanse Senaat heeft de "bankwet" goedgekeurd die de regels vastlegt voor de toegang van de mijnbouwsector tot de diensten van het nationale financiële en verzekeringsstelsel. Dankzij deze financiering kan worden geïnvesteerd in projecten zoals opleiding voor mijnwerkers en een grotere transparantie van de commerciële operaties (Portafolio).  

De sector is ook belangrijk in termen van investeringen en kapitaalstromen aangezien, volgens de minister van Mijnbouw en Energie, één op drie dollars die het land binnenkomen verband houdt met de Colombiaanse winningssector.

De mijnbouwsector is een sleutelsector voor de economische stabiliteit van het land en vertegenwoordigt ongeveer 25% van de royalty's/belastingen van de territoriale entiteiten. Bovendien liggen er momenteel grote kansen voor Colombia wat betreft energiemetalen zoals koper en nikkel. Deze zijn in grote hoeveelheden nodig voor de bouw van bijvoorbeeld zonnepanelen of elektrische auto's. Juan Camilo Nariño, voorzitter van de Colombiaanse mijnbouwvereniging, benadrukte in dit verband hoe de productie in de mijnbouwsector is gestegen en hoe deze de Colombiaanse economie een impuls geeft. Dit door de groei van energetische materialen zoals nikkel en steenkool. Hij stelt dat "zonder mijnbouw er geen energietransitie is, geen strijd tegen klimaatverandering” (El Colombiano).

Volgens ramingen van de Wereldbank zouden zonnepanelen en windenergie tegen 2050 respectievelijk 39% en 35% van de elektriciteit in de wereld produceren. In dit scenario is koper essentieel voor het energietransitieproces in Colombia, aldus de president van het bedrijf Minera Cobre de Colombia. 

Koolwaterstoffen

De olie-activiteit in Colombia heeft een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Hoewel Colombia niet tot de belangrijkste olieproducerende landen wordt gerekend, neemt het een prominente plaats in op het wereldtoneel. Deze activiteit was en is nog steeds van het grootste belang voor de economische en sociale ontwikkeling van Colombia. De activiteiten van de koolwaterstofsector zijn verdeeld in drie hoofdfasen: upstream, intermediair en downstream. De eerste omvat exploratie- en productieactiviteiten; de tweede heeft betrekking op transportactiviteiten, en de derde op raffinage en marketing (EITI Colombia). 

Volgens het Nationale Agentschap voor Koolwaterstoffen zijn er 7 redenen waarom deze sector interessant is:

 • Het onaangeboorde potentieel dat ontdekt kan worden;
 • Verbeterde economische stabiliteit;
 • Uitstekende geografische ligging;
 • Openheid voor particuliere investeringen;
 • Aantrekkelijke investeringsvoorwaarden;
 • Investeringen in infrastructuur voor het vervoer van koolwaterstoffen;
 • Hoogopgeleide beroepsbevolking, zowel technisch als professioneel.

De olieproductie bedroeg in oktober 2021 gemiddeld 740.265 vaten per dag, een lichte daling van 0,5% ten opzichte van de in september 2021 gerapporteerde gegevens (744.173 bpd). In vergelijking met de productie van oktober 2020 (751.374 bpd) werd een daling met 1,48% opgetekend. Die daling is te wijten aan elektrische, mechanische en openbare orde storingen. Tijdens de eerste 10 maanden van 2021 bedroeg de gemiddelde olieproductie 734.318 bpd, wat een daling is met 6,52% ten opzichte van dezelfde periode in 2020, toen de productie 785.526 bpd bereikte (Semana).

Het ministerie van Mijnbouw en Energie wijst erop dat er in oktober 2021 vijf exploratieputten en 47 ontwikkelingputten werden aangeboord. Zo komt het totaal van aangeboorde putten voor 2021 op 29 exploratieputten en 334 ontwikkelingputten.

Volgens het ministerie van Mijnbouw en Energie is het departement Meta verantwoordelijk voor 51% van de Colombiaanse olieproductie, gevolgd door Casanare met 18% van de productie.

In de eerste 10 maanden van 2021 is de gemiddelde verhandelde gasproductie in Colombia met 5,12% gestegen tot 1.082 mcf/d, tov 1.029 mcf/d in dezelfde periode in 2020. De verhandelde gasproductie in Colombia bedroeg 1.127 miljoen kubieke voet per dag (mcf/d) in oktober 2021, een stijging met 4,16% ten opzichte van 1.082 mcf/d in september. Dit is het gevolg van het herstel van de productie na het geplande onderhoud van de gasfabriek van Cupiagua en de toegenomen vraag naar gas inoktober 2021 (Semana) .

In januari 2022 lag de maandelijkse gasproductie in Colombia 9,38% lager dan de maand ervoor en 6,22% lager dan in dezelfde maand van het jaar ervoor (januari 2021 -Semana).

Voeding en dranken

Colombia heeft de vijfde grootste voedsel- en drankenmarkt in de regio en ontpopt zich als een exportplatform om de Amerika's tevreden te stellen. De uitgebreide Colombiaanse markt bedraagt 1,4 miljard dollar, wat overeenkomt met 30% van de wereldmarkt voor verwerkte voedingsmiddelen en dranken. Bovendien is de sector verwerkte voedingsmiddelen een pijler van de nationale economie en vertegenwoordigt hij ongeveer 33% van het BBP van de Colombiaanse industrie. De belangrijkste verwerkte voedingsmiddelen die worden geproduceerd zijn: dranken en tabak, verwerkt vlees, bakkerijen en maalderijen, zuivel, suiker en panela, verwerkt fruit, oliën en vetten, koffie- en cacao-derivaten, en zoetwaren (Colombia Investment Summit) .

Bier is de meest geconsumeerde alcoholische drank in het land en is goed voor meer dan 70% van de alcoholconsumptie van de Colombianen. Volgens Euromonitor boekte de Colombiaanse bierindustrie een omzet van 9,1 triljoen pesos (2,3 miljard USD) met een totale productie van ongeveer 22 miljoen hectoliter per jaar. Colombia is de derde grootste bierconsument in Latijns-Amerika na Mexico en Brazilië.

AB-InBev heeft bekendgemaakt dat Colombia zijn hoogste bierconsumptie in 25 jaar heeft bereikt. Volgens de wereldwijde brouwer bedroegen de inkomsten uit de eigen direct-to-consumeractiviteiten in de eerste negen maanden van 2021 meer dan 1 miljard dollar, met een sterke toename van de onlinehandel. Deze nam met meer dan 90% toe tot bijna 50 miljoen bestellingen, 1,5 keer meer dan in heel 2020 (Infobae). Deze toename van de online handel is waarschijnlijk te danken aan de gezondheidssituatie.

De prijs van bier in Colombia is een van de laagste in de wereld (enkel in Paraguay is deze nog lager), volgens een rapport van het platform voor de analyse van consumentenprijzen Numbeo gepubliceerd in Brazilië. Het ministerie van Financiën heeft de accijnzen op bier, sifons, navullingen en mixen met ingang van 1 januari 2021 geactualiseerd. Deze belasting is van toepassing op buitenlandse producten waarop accijnsen worden geheven. Voor bier is de accijns per eenheid van 300 kubieke centimeter verlaagd van 311,13 dollar naar 302,38 dollar.

De meest gedronken bieren in Colombia zijn Aguila (vooral in Barranquilla), Poker en Corona. Voor consumenten met meer koopkracht is Club Colombia (19%) het meest gedronken bier.

Volgens Forbes Colombia bedraagt de penetratiegraad van ambachtelijk bier slechts 0,5%, zodat het groeipotentieel zeer groot is. Hoewel er geen geconsolideerd cijfer is voor het aantal ambachtelijke brouwerijen in Colombia, schat het Colectivo Colombiano de Cervecerías Artesanales (Colcas) dat er ongeveer 255 zijn, waarvan 40% in Bogotá gevestigd is.

In lijn met de wereldwijde trend heeft het land een snelle expansie van de ambachtelijke biersector gekend. Volgens cijfers van de Colcas-gilde zijn deze brouwerijen tussen 2007 en 2018 jaarlijks met 46% gegroeid. Slechts 30% van de door gilde onderzochte brouwerijen was echter gereglementeerd. Met de publicatie van decreet 1366 van 2020 werd de definitie van "ambachtelijk bier" vastgesteld. Dit vergemakkelijkt de opname en innovatie van deze producten in het regelgevingskader voor gezondheid en veiligheid van de volksgezondheid. De verordening voorziet in een gedifferentieerde tarief voor micro-ondernemers, de "Sanitaire Registratie van Alcoholhoudende Dranken voor Micro-ondernemers" (El Heraldo).

Het belangrijkste voorbeeld in de biersector is waarschijnlijk de Bogotá Beer Company (BBC), nu eigendom van AB-InBev. In 15 jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een nationaal erkend merk. Vandaag is BBC één van de belangrijkste conglomeraatbrouwers ter wereld.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Colombia