U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Algemeen

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
Procedures and formalities

Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
General: informatie over exportdocumenten.
Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.

Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Preferentiële tariefbehandeling

De Europese Unie (EU) heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten, waarin gunstige invoerrechten voorzien zijn. Zo kan een Belgische exporteur ervoor zorgen dat zijn klant buiten de Europese Unie in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten. Meer info hierover is ook te vinden op de MADB-website: volg het stappenplan “Export from EU” – “Procedures and Formalities” – Kies het land - “General requirements”- “Proof of Preferential Origin” – “EU Proofs of Preferential Origin”.  

De EU en Vietnam hebben op 30 juni 2020 een vrijhandelsovereenkomst (EVFTA) getekend die op 1 augustus 2020 van kracht werd. Dit akkoord maakt dat 65% van de Europese export van goederen naar Vietnam en 71% van de Vietnamese export van goederen naar de EU nu al tariefvrij wordt. Voor een reeks andere producten verminderen de invoertarieven gradueel, gespreid over een periode tussen 3 tot 10 jaar, met als eindresultaat dat tot 99% van alle tarieven zullen geschrapt worden. 

Om bij export naar Vietnam van de tariefvermindering of -vrijstelling gebruik te kunnen maken moet de EU-oorsprong van het goed aangetoond worden.

  • Indien het gaat om een zending met een waarde kleiner dan € 6.000 mag de exporteur uit de EU zelf de oorsprongsverklaring aanbrengen op de factuur of ander commercieel document dat de producten voldoende nauwkeurig beschrijft, en dit volgens een specifieke bewoording; de exporteur moet hierbij geen REX-nummer vermelden.
  • Indien het gaat om een zending met een waarde hoger dan € 6.000, moet de exporteur ook een REX-registratienummer vermelden op de oorsprongsverklaring.

REX/Geregistreerd Exporteur is een nieuwe vorm van zelfcertificering van preferentiële oorsprong van de EU (geen tussenkomsten van douane, geen voorafgaandelijke audits) die sinds 1 januari 2017 van kracht is voor bepaalde vrijhandelsovereenkomsten (momenteel enkel Canada, Japan, Ivoorkust en nu ook Vietnam). Het betreft een vereenvoudigde en tijds- en kostenbesparende procedure maar legt een grotere verantwoordelijkheid bij de exporteur. De REX-registratie is eenmalig; eens u een REX-registratienummer hebt, kan u dat nadien gebruiken bij alle andere huidige en toekomstige handelsovereenkomsten die met het REX-systeem werken.

Voor meer info over REX en het aanvraagformulier voor registratie, verwijzen we naar de website van de Douane/FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/facilitatie/rex-de-zelfcertificatie#q4.

Meer informatie over de oorsprongsregels kan u hier vinden:

    In bijlage VI van dat Protocol staat de te gebruiken bewoording voor de oorsprongsverklaring.

Verdere info ivm de EVFTA:

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 Brussel
T: +32 (0)2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

IPR-bescherming

De “South-East Asia IPR SME Helpdesk”, een project gesteund door de Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in de landen van Zuidoost-Azië via gratis informatieverstrekking en diensten (gratis eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, handleidingen, e-learning modules, case studies, events en webinars). De South-East Asia IPR SME Helpdesk werkt vanuit Ho Chi Minh City in Vietnam, meer bepaald voor de landen Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam.

Meer info: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Vietnam