U bent hier

Zakendoen in Vietnam

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

 • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
 • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
 • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
 • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
 • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Door de taalbarrière is het niet aan te bevelen om de markt rechtstreeks te benaderen. Het valt sterk aan te bevelen de markt via de persoonlijke of officiële contacten van een tussenpersoon te benaderen, aangezien zij de cultuur, ondernemersmentaliteit, enz. goed kennen.  

Via een tussenpersoon

Vlaamse bedrijven moeten een erkend agent of erkende distributeur aanstellen, behalve wanneer ze een investeringsvergunning hebben die hen toelaat om hun eigen goederen in Vietnam te verdelen.

 • Agenten

Een Vietnamese agent importeert en verkoopt de goederen van een Vlaamse (Belgische) leverancier in Vietnam voor een commissieloon. Het risico op niet-betaling blijft bij de Vlaamse leverancier die ook de dienstverlening/ondersteuning naverkoop moet verzorgen, aangezien de agent enkel de goederen verkoopt in naam van het Vlaamse bedrijf. Het Vietnamese Handelswetboek erkent het recht van buitenlandse bedrijven om agenten aan te stellen, op voorwaarde dat het toegelaten werkterrein van de Vietnamese agent dergelijke activiteiten omvat en de agent een import-export-code ontvangt van de douane-autoriteiten.

 • Distributeurs

Door een distributeursovereenkomst wordt de kwestie van de wettelijke bescherming en verhaalsvordering duidelijker. De Vietnamese distributeur koopt de goederen van de Vlaamse leverancier om ze opnieuw te verkopen in Vietnam en is dus aansprakelijk voor het volledige bedrag van de aangekochte goederen. In tegenstelling tot sommige agenten voorzien distributeurs normaal gezien een dienstverlening/ondersteuning naverkoop. Een distributeursovereenkomst wordt beschouwd als een buitenlands handelscontract en moet opgesteld zijn in overeenstemming met de Vietnamese regelgeving inzake buitenlandse handelscontracten. In principe is het juridisch bindend van zodra het ondertekend wordt.

 • Wettelijke en praktische overwegingen

Vlaamse bedrijven moeten een zorgvuldig onderzoek uitvoeren naar eventuele plaatselijke agenten of distributeurs om zeker te zijn dat die beschikken over de specifieke vergunningen, de faciliteiten, de mankracht, het kapitaal en de andere zaken die nodig zijn om hun verantwoordelijkheden te vervullen. Handelsovereenkomsten moeten duidelijk de rechten en plichten van elke partij opsommen en de procedures beschrijven voor de beslechting van geschillen. In de meeste gevallen wordt de betaling via onherroepelijke geconformeerde kredietbrief aanbevolen. Er moet echter worden opgemerkt dat de kredietbrieven die uitgevaardigd worden door lokale banken misschien niet uitvoerbaar zijn.  (Een rechtszaak aanspannen wordt over het algemeen niet aanbevolen om overeenkomsten af te dwingen of schadevergoeding te eisen voor handelsgeschillen in Vietnam. Buitenlandse firma's die te maken hebben gehad met het rechtssysteem in Vietnam melden dat het traag en allesbehalve transparant is. Er is daarnaast ook een kader voorhanden voor arbitrage in handelszaken in Vietnam, maar dit wordt meestal niet beschouwd als een werkbare optie voor buitenlandse bedrijven. Indien de behoefte bestaat om een dergelijke strategie te overwegen, is het aan te raden om het advies in te winnen van een internationaal advocatenkantoor dat actief is in Vietnam).

Een bedrijf opstarten ter plaatse

De meest voorkomende bedrijfsvormen zijn:

 • Buitenlandse rechtstreekse bedrijven (met enkel buitenlandse investeringen of joint venture)
 • Vertegenwoordigingskantoor
 • Branch

Digitale communicatiekanalen

In Vietnam wordt voornamelijk email en een aantal messaging services gebruikt (vnl. Zalo, en in mindere mate Whatsapp, Facebook Messenger, Viber en Line).

Qua sociale media is voornamelijk Facebook belangrijk. LinkedIn wordt minder gebruikt.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Nauwe samenwerking met officiële organisaties wordt aanbevolen, zoals:

 • Flanders Investment & Trade
 • BeluxCham
 • BVA (Belgian Vietnamese Alliance)
 • Lokale consulenten

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Kredietbrieven worden beschouwd als de beste betaalmethode. De kredietbrief is een veel voorkomend betaalmiddel. De bank, in naam van de importeur, verbindt zich ertoe met de bank van de exporteur/leverancier om de betaling uit te voeren binnen de aangegeven periode wanneer de exporteur/leverancier de documenten zoals aangegeven in de kredietbrief voorlegt. Die betaalmethode garandeert de importeur dat de bank, in naam van de importeur, de betaling aan de exporteur/leverancier enkel zal uitvoeren wanneer de exporteur/leverancier zijn plichten, zoals aangegeven in de kredietbrief, heeft vervuld. Door die methode heeft de importeur toegang tot en is hij in overeenstemming met de internationale betalingsnormen (momenteel: UCP 500 - the United Customs and Practices for Documentary Credit – uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel).

Do's en don'ts

Top tien van zaken die u mag doen:

 1. Neem naamkaartjes aan met beide handen.
 2. Trek conservatieve kledij aan voor zakelijke bijeenkomsten.
 3. Hou in zekere mate rekening met corruptie en omkoping.
 4. Denk eraan dat er nog altijd veel respect is voor het aspecten 'leeftijd' en 'hiërarchie'.
 5. Hou er rekening mee dat het verkeer chaotisch is.
 6. Wees beleefd.
 7. Breng uw eigen tolk mee naar zakelijk bijeenkomsten.
 8. Onthoud de namen in omgekeerde volgorde.
 9. Probeer te eten wat wordt opgediend.
 10. Verwacht dat de hotels heel netjes zijn.

Top tien van zaken die u niet mag doen:

 1. Kom niet te laat op zakelijke bijeenkomsten.
 2. Praat niet over religie, politiek of de Vietnamoorlog.
 3. Zeg niks wat beledigend is voor de Vietnamese overheid.
 4. Ga er niet van uit dat de huidige Vietnamese wetten niet zullen veranderen.
 5. Verwacht niet dat u lang zal kunnen uitslapen.
 6. Verwacht niet dat u snel tot een akkoord zal komen.
 7. Raak het hoofd van mensen niet aan.
 8. Aanvaard geen spontane uitnodiging om bij iemand thuis te gaan eten.
 9. Aanvaard geen complimenten.
 10. Zorg ervoor dat niemand gezichtsverlies lijdt in het bijzijn van anderen.

Duurzaam internationaal ondernemen

Vietnam beschikt over een grote basis aan arbeidskrachten. Ruw geschat begeven zich elk jaar ongeveer 1 miljoen nieuwe jongeren op de arbeidsmarkt. Vietnamese werkkrachten worden heel erg gewaardeerd omwille van het feit dat ze zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe technologieën en die snel toepassen, en ook omwille van hun veerkracht en ijver.  Heel wat bedrijven in Vietnam, zowel binnenlandse als buitenlandse, vinden echter dat Vietnamese werkkrachten wel voordeliger zijn qua aantal en kosten, maar dat de kwaliteit van het werk niet zo goed is en dat ze niet zo hoog gekwalificeerd zijn als in andere landen van de wereld. Bijgevolg voert een aanzienlijk aantal van de werkkrachten in Vietnam vandaag enkel werk uit voor laaggeschoolden, zoals kleermakers en andere fabrieksarbeiders.

Zoals eerder vermeld is een ander voordeel van de Vietnamese arbeidskrachten dat het gemiddelde loon veel lager ligt dan elders in de wereld. Het gemiddelde maandelijkse salaris voor werknemers in Vietnam schommelt bijvoorbeeld tussen de 1 000 000 VND (50 USD) en 2 500 000 VND (125 USD), terwijl het gemiddelde loon voor kantoorbedienden meestal tussen 3 000 000 VND (150 USD) en 7 000 000 VND (350 USD) bedraagt. 

Er zijn veel verschillende manieren om kwaliteitsvolle werkkrachten aan te werven in Vietnam wanneer u in dit land zaken wil doen. De meest populaire methode is advertenties lanceren in openbare media, zoals kranten, online websites of op tv. Die methode is nuttig om zowel het bedrijf als de vacatures aan een groot aantal mensen mee te delen. Natuurlijk is het duurder en tijdrovender om de kandidaten te evalueren. Enkele bekende online job websites waarop u kunt vertrouwen zijn Vietnam Works en Career Links.

Een andere manier om werknemers aan te werven is door deel te nemen aan de job evenementen die jaarlijks aan heel wat universiteiten in de grote steden worden georganiseerd. De deelnemers aan dergelijke evenementen zijn meestal studenten van verschillende universiteiten die over een betere opleiding en betere vaardigheden beschikken. Tijdens die evenementen kan uw bedrijf dus geschikte werkkrachten met de nodige kwalificaties vinden. De jobdagen aan het Royal Melbourne Institute of Technology in Ho Chi Minhstad, Duy Tan University in Da Nang of de Banking Academy in Hanoi zijn bijvoorbeeld nuttig voor die bedrijven die op zoek zijn naar werknemers voor de financiële sector.

Voor wie specifieke criteria heeft, bestaan er ook nichemarkten waar u terecht kunt. Zo gebruiken niet-gouvernementele organisaties vaak de website NGO Resource Center om vacatures te plaatsen, terwijl Engelstalige centra die op zoek zijn naar native speakers gebruik kunnen maken van forums voor expats zoals New Hanoians of The Words.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Vietnam