U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

DNVS-Dirrección Nacional de Vigilencia Sanitaria
Iturbe N° 883 c/ Dr. Manuel Domínguez
tel: +595-21 021 453 666
Website: www.mspbs.gov.py/dnvs
Mail: dnvs@mspbs.gov.py

Normen en certificering

Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN)
Av. Artigas y Roa
Asuncion, Paraguay
tel: +595-21  290266, 290160
Fax:  (595-21 290873
Mail:  intn@intn.gov.py

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Ruta Mariscal Estigarribia, Km 10½
San Lorenzo, Paraguay
Tel:  +595-21 501374, 507862
Fx:  +595-21 507863
Mail:  info@senacsa.gov.py

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Edificio Planeta I, Piso 15
Calle Humaitá 145
Asuncion, Paraguay
Tel & Fax:  (595-21) 445769, 441549, 441491
E-mail:  consultas@senave.gov.py

Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)
Av. Santísima Trinidad e Itapua
Asuncion, Paraguay
Tel& Fax:  (595-21) 206874
Mail:  inanpy@hotmail.com

Dirección General de Defensa del Consumidor
Ministerio de Industria y Comercio
Av. Mariscal López 3333, Piso 1
Asuncion, Paraguay
Tel: (595-21) 661662
Fax: (595-21) 616-3058
Mail:  consultas@mic.gov.py

Asociación Mercosur de Normalización
Av. Paulista, 726 - 10º andar - cj. 1001
CEP 01310-910  Sao Paulo, SP, Brasil
Tel & Fax:  (55-11) 3283-5276, 3285-6115, 3285-2074\

Organismo Nacional de Acreditación (ONA)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Calle Prócer M. Molas 122, Piso 1
Asuncion, Paraguay
Tel & Fax:  (595-21) 664952, 664953, 665096
E-mail:  aviveros@conacyt.gov.py

Sistema Nacional de Información y Notificación (SNIN)
Ministerio de Industria y Comercio
Av. Mariscal Lopez 3333, Piso 1
Asuncion, Paraguay
Tel: (595-21) 616-3085, 616-3284, 616-3288
Fax: (595-21) 616-3084
Mail:  aromero@mic.gov.py

Gaceta Oficial
Dirección de Publicaciones Oficiales
Gabinete Civil de la Presidencia de la Republica
Av. Stella Maris y Hernandarias
Asuncion, Paraguay
Ph:  (595-21) 493-907, 498-311
Fx:  (595-21) 497-855
E-mail: info@gacetaoficial.gov.py

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

IPR-bescherming

De “Latin America IPR SME Helpdesk”, een initiatief van Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in 18 landen van Latijns-Amerika via gratis informatieverstrekking en diensten (confidentieel eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, e-learning modules, case studies en webinars). De Latin America IPR SME Helpdesk, met hoofdkantoor in Spanje, wordt geïmplementeerd door een netwerk van consortiumpartners (in Brussel is dat via de Eurochamber) en doet een beroep op experts in de verschillende Latijns-Amerikaanse landen. U krijgt een eerste antwoord op uw vraag binnen de 3 werkdagen. 

Voor meer info: link. Daar vindt u onder meer een rubriek met “FAQ’s” over IPR, handelsmerken, patenten, ontwerpen en copyright voor de verschillende landen; u kan uw vraag online stellen na registratie.

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Paraguay