U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Het regelgevend systeem van de Republiek Moldavië is bezig met de omzetting van de EU-wetgeving. In september 2014 werd een Vrijhandelszone (DCFTA) opgericht tussen de EU en Moldavië waardoor beide partners op vrije basis met elkaar zaken konden doen.

Meer weten:

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Het nationale agentschap voor voedselveiligheid (ANSA) - http://www.ansa.gov.md/ro/ - is de administratieve autoriteit van nationale activiteiten onder het ministerie van landbouw en voedingsindustrie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de staat m.b.t. de regulering en controle voor voedselveiligheid en het veterinaire domein, veeteelt, gewasbescherming en fytosanitaire quarantaine, controle op de kwaliteit van primaire producten, levensmiddelen en diervoeders.

Strategische goederen

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Meer informatie:

Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Normen en certificaten

Het regelgevingssysteem van de Republiek Moldavië is bezig met het omzetten van de EU-wetgeving inzake voedselveiligheid. De fytosanitaire en veterinaire voorschriften in Moldavië worden geharmoniseerd met de geconsolideerde richtlijnen, verordeningen en besluiten van de Europese Unie. De nationale autoriteit voor voedselveiligheid van de Republiek Moldavië wordt de bevoegde autoriteit voor het verstrekken van de specifieke vergunningen en certificaten.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmeringen@fitagency.be . Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be .

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Moldavië