U bent hier

Nieuws

De uitbraak van het nieuwe coronavirus lijkt in Koeweit onder controle te zijn. De ervaring van de Golfstaat met een ander coronavirus, het Middle East Respiratory Syndrome (MERS), in 2012, verklaart mee de adequate respons op de huidige pandemie van Covid-19. 

De coronaviruspandemie spaart ook de Arabische wereld niet. Afgezien van de menselijke tol, kan ook de economische impact van de crisis op de verschillende landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika bijzonder zwaar worden. De Arabische economieën worden dan ook midscheeps getroffen door verschillende simultane schokken.

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert DinarStandard een overzicht van de islamitische economie. In 2018 gaven moslims wereldwijd 2 miljard USD uit aan halalvoeding, -farma en -lifestyle, een groei van 5,2% in vergelijking met vorig jaar. Het bewustzijn bij de moslimconsument omtrent halal groeit en bedrijven passen zich aan aan de veranderende verwachtingen van de consument. De belangrijkste trends leest u in dit uitgebreide rapport. 

Overweegt u te investeren in de Arabische Golf? In een presentatie van de EU-GCC Dialogue on Economic Diversification vindt u een handig overzicht van de resultaten van de zes landen van de Gulf Cooperation Council en hun scores in het jongste Doing Business Report van de Wereldbank. Bahrein, Koeweit, Qatar en Saudi-Arabië behoren tot de top-20 landen die het meeste vooruitgang hebben geboekt in het doorvoeren van hervormingen om het zakenklimaat te verbeteren. 

De voedingssector in de Arabische Golflanden blijft in stijgende lijn gaan dankzij een groeiende kapitaalkrachtige bevolking en stijgende toeristenaantallen. Deze marktstudie van Alpen Capital biedt u een uitgebreid overzicht van de vooruitzichten voor de voedingssector en de belangrijkste trends en uitdagingen voor de diverse landen van de Gulf Cooperation Council. 

Verwacht wordt dat de retailsector in de Arabische Golflanden de komende jaren zal groeien met 4%, van 253,2 miljard USD in 2018 tot 308 miljard USD in 2023. De groei wordt aangedreven door een groeiende bevolking, een stijgend bbp per capita en grotere bezoekersaantallen. Deze marktstudie van Alpen Capital biedt een uitgebreid overzicht van de evoluties en trends in de retailsector. 

Na een zwakkere periode verwachten de Arabische Golfstaten een sterke groei in de horecasector. Die groei wordt onder meer gestimuleerd door een aantal grootse evenementen die in de toekomst zullen plaatsvinden in de regio. Dit alles zorgt voor de nodige opportuniteiten voor ondernemers.

Op 19 februari wordt in Brussel het 'Kuwait Economic Forum' georganiseerd ter gelegenheid van het bezoek van de 'Kuwait Direct Investment Promotion Autority (KDIPA)'. Een uitgelezen kans om de Kuwait Vision 2035 en de zakelijke opportuniteiten in deze kleine Golfstaat te leren kennen.  

De Wereldbank publiceerde begin dit jaar een rapport over de economische vooruitzichten voor de regio Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA). Terwijl de economische groei er in 2017 sterk op achteruitging in vergelijking met het jaar daarvoor, wordt voor 2018 een positiever scenario verwacht.

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren ThomsonReuters en DinarStandard een stand van zaken van de islamitische economie. Het bewustzijn bij de moslimconsument omtrent 'halal' groeit en bedrijven passen zich aan aan de veranderende verwachtingen van de consument. Het rapport 'State of the Global Islamic Economy Report 2017/18: Outpacing the mainstream' geeft een overzicht van de belangrijkste trends.

Hoewel de retailsector een vertraging kende in 2016, blijven een jonge en groeiende bevolking, hoge inkomens en een actieve toeristische industrie zorgen voor positieve vooruitzichten op middellange en lange termijn. Veranderende consumptiepatronen en digitalisering drukken ook in de GCC hun stempel op het retaillandschap. Meer details over de heersende en te verwachten ontwikkelingen, uitdagingen en trends in de retailsector in de GCC leest u in een uitgebreid rapport van Alpen Capital.

De GCC-regio (Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, VAE) blijft voor de voedingsindustrie een interessante bestemming. De groeiende appetijt naar internationale voedingsproducten wordt aangestuurd door een groeiende multi-etnische, veelal jonge en kapitaalkrachtige bevolking en een stijgend aantal toeristen. Er wordt verwacht dat de voedingsconsumptie in de GCC de komende jaren zal stijgen met een gemiddelde van 4,2%, van 48,1 miljoen MT in 2016 tot 59,2 miljoen MT in 2021.

Dichtslibbende wegen, een stijgende bevolking en een groeiende nood aan vlotte handelscorridors zijn de stuwende krachten achter de grote investeringen in het spoorwegennet in de GCC. Voor meer dan 240 miljard US dollar aan projecten zitten momenteel in de pijplijn.

Op 30 januari heeft Koeweit het nieuwe economische ontwikkelingsplan 'New Kuwait' aangekondigd. Met dit plan wil de Golfstaat zich tegen 2035 transformeren in een zakelijke en culturele hub.

Pagina's