U bent hier

Subsidies

In deze crisistijden is de Brexit voor veel exporteurs een extra streep door de rekening. Al betekent elke opdoffer tegelijk ook een kans om nieuw terrein te verkennen of uw klantenportefeuille te diversifiëren. Met onze brede waaier aan subsidiemogelijkheden maakt u hier snel werk van.


Voor alle vermelde subsidies hanteert Vlaanderen de Europese definitie van een kmo. Dat wil zeggen: een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met jaaromzet van maximum 50 miljoen euro óf een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro.
 

1. Bijzondere Exportsteun Brexit

Met deze overheidssubsidie krijgt u als ervaren Vlaamse exporteur extra ademruimte om uw internationale aanwezigheid te versterken en/of nieuwe exportmarkten aan te boren. Op voorwaarde dat uw bedrijf een bestaande handelsrelatie met de Britse markt kan aantonen of dat u de directe of indirecte negatieve impact van de Brexit op uw exportbusiness kan bewijzen.

Wie komt in aanmerking?

  • U bent een ervaren exporteur: u heeft minstens 5 voltijdequivalenten op de loonlijst, een exportaandeel van 20% of meer en een positief eigen vermogen.
  • U heeft een bestaande handelsrelatie met de Britse markt of kan de gevolgen van de Brexit aantonen: daalde uw export naar het VK, al dan niet via verdelers, agenten of andere partners? Moet u bijkomende kosten maken door het vertrek van het VK uit de EU? Wil u diversifiëren door andere landen te verkennen? Of gaat u net in het VK een tandje bijsteken omdat u er nieuwe opportuniteiten spot? Het zijn stuk voor stuk redenen om een subsidieaanvraag in te dienen.

    > Lees meer over de voorwaarden

Hoeveel bedraagt deze subsidie?

FIT keert een eenmalige forfaitaire subsidie uit van 10.000 euro. Dat budget kan gebruikt worden voor Brexit-gerelateerde kosten als een douanevertegenwoordiger, advies van een externe consultant, een Brits btw- en/of EORI-nummer, zakenreizen, deelname aan beurzen, verzenden van stalen enzovoort.

Hoe dient u uw aanvraag in?

U dient uw aanvraag online in via MijnFIT. Let wel: dit kan enkel tijdens de vooropgestelde indieningesperiode. 


2. Starterspakket Internationalisering

Wil u met uw innovatieve producten of diensten uw kansen verzilveren in het buitenland en ontving u nog nooit eerder een FIT-subsidie? Om u extra vertrouwen te geven in deze onzekere tijden, herlanceren we het Starterspakket Internationalisering voor beginnende exporteurs.

Wie komt in aanmerking?

Met deze subsidie mikken we op Vlaamse kmo’s met innovatieve producten en diensten die aan het begin staan van hun internationaliseringsproces. Ons criterium: nooit eerder ontving u een FIT-subsidie.

   > Lees meer over de voorwaarden

Hoeveel bedraagt deze subsidie?

Het Starterspakket Internationalisering is een eenmalige forfaitaire subsidie van 7.000 euro, breed aan te wenden voor internationalisering. Let wel: u mag voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming ontvangen van een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid. 

Hoe dient u uw aanvraag in?

Dat doet u online via MijnFIT. Let wel: dit kan enkel tijdens de vooropgestelde indieningsperiode. In een eerste fase – nog tot en met 22 april 2021 – kennen we 150 subsidiepakketten van 7.000 euro toe. In september openen we een volgende call voor de Starterspakketten Internationalisering. Houd dus zeker onze communicatiekanalen in de gaten.


3. Vlaamse subsidies voor kennisuitbreiding

De kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille koopt u kennis in bij geregistreerde externe opleidingsverstrekkers of adviesverleners. In het kader van de Brexit kan u advies inwinnen om een nieuwe afzetmarkt te verkennen of een opleiding volgen rond douaneformaliteiten.

De aanvraag voor de kmo-portefeuille gebeurt online en is volledig geautomatiseerd. Als kleine onderneming ontvangt u tot 10.000 euro, voor middelgrote ondernemingen loopt het bedrag zelfs op tot 15.000 euro.

   > Lees meer over de kmo-portefeuille op de website van VLAIO

De kmo-groeisubsidie

Deze subsidie richt zich tot bedrijven die zich willen heroriënteren en nieuwe markten willen aanboren naast het VK. De focus ligt op strategisch advies. Dat kan via een externe adviseur, maar de groeisubsidie mag ook gebruikt worden om een nieuwe medewerker aan te werven die een strategische impact heeft op uw bedrijf.

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal 25.000 euro voor advies en 25.000 euro voor de aanwerving van een strategische medewerker. Omdat het totaalbedrag kan oplopen tot 50.000 euro per jaar, verloopt het toekenningsproces niet online. Om in aanmerking te komen, moet u in samenspraak met een adviseur van VLAIO een dossier voorbereiden en verdedigen.

   > Lees meer over de kmo-groeisubsidie op de website van VLAIO
 


Dien uw subsidieaanvraag tijdig in: ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de dienstverlening.
 


4. Vlaamse subsidies voor het ontwikkelen van internationale bedrijfsactiviteiten

Prospectiereizen buiten de EU

Tijdens een prospectiereis bezoekt en ontwikkelt u persoonlijk nieuwe afzetmarkten. Vlaanderen steunt u door tussen te komen in de reis- en verblijfskosten. Dat doen we met een forfaitaire subsidie afhankelijk van uw bestemming. Ook het VK komt als nieuwe niet-EU-markt in aanmerking.

Ontwikkeling van digitale bedrijfscommunicatie

Deze subsidie richt zich op bedrijven die hun digitale kanalen en productinformatie willen optimaliseren voor internationalisering. (bv. creatie en vertaling van een website of webshop, SEO-optimalisatie, ontwikkeling van een bedrijfsvideo). De subsidie bedraagt 2.250 euro voor starters en 1.500 euro voor mature organisaties. In de loop van mei 2021 worden deze forfaitaire steunbedragen verhoogd.

Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen

Voor elke beurs in de Duitse Messenplanner – beschouwd als beurzen met internationale uitstraling – kan u een subsidie aanvragen. De subsidie voor beurzen bedraagt maximum 7.500 euro voor startende exporteurs en 5.000 euro voor mature. Het aantal dossiers bij FIT wordt hiervoor als criterium genomen.

Gespecialiseerde conferenties in bijvoorbeeld IT, pharma of biotech, seminaries of workshops vallen dan weer onder de noemer ‘niche-evenement’. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet uw organisatie zichtbaar zijn op de beurs of het evenement, bijvoorbeeld met een beursstand of door spreektijd in te kopen. Voor niche-evenementen reiken we een subsidie uit van 3.750 euro voor starters en 2.500 euro voor mature organisaties.

Internationaal maatwerk

Valt uw project onder geen enkel klassiek subsidietype, dan komt u in aanmerking voor maatwerk. Bij voorkeur stromen deze subsidies naar projecten in groeilanden en opkomende economieën. Maar met een goede onderbouwing lukt dat ook voor Brexit-gerelateerde projecten. Denk hierbij aan creatieve, goed beargumenteerde piloot- of demoprojecten. Bij internationaal maatwerk spreken we over maximum 18.750 euro voor startende exporteurs, en 12.500 euro voor mature. Het aantal dossiers bij FIT wordt hiervoor als criterium genomen.
 


Dien uw subsidieaanvraag tijdig in! Voor de subsidies voor de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten is dat vóór u effectief met het project van start gaat. Bij de andere maatregelen (bv. beurzen, internationale website): minstens 7 dagen vóór de start van het project.
 


 

Meer weten?

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.