U bent hier

Subsidies

In deze crisistijden is de Brexit voor veel exporteurs een extra streep door de rekening. Al betekent elke opdoffer tegelijk ook een kans om nieuw terrein te verkennen of uw klantenportefeuille te diversifiëren. Met onze brede waaier aan subsidiemogelijkheden maakt u hier snel werk van.

1. Starterspakket Internationalisering

Wil u met uw innovatieve producten of diensten uw kansen verzilveren in het buitenland en ontving u nog nooit eerder een FIT-subsidie? Om startende exporteurs extra vertrouwen te geven in deze onzekere tijden, heeft FIT het starterspakket voor beginnende exporteurs ontwikkeld.

Wie komt in aanmerking?

  • Met deze subsidie mikken we op Vlaamse kmo’s met innovatieve producten en diensten die aan het begin staan van hun internationaliseringsproces. Ons criterium: nooit eerder ontving u een FIT-subsidie.

   > Lees meer over de voorwaarden

Hoeveel bedraagt deze subsidie?

  • Het Starterspakket Internationalisering is een eenmalige forfaitaire subsidie van 7.000 euro, breed aan te wenden voor internationalisering. Momenteel bedraagt het Starterspakket internationalisering  7 000 euro (eenmalig forfait). Vanaf de oproep voorjaar 2023 wordt dit eenmalig forfait opgetrokken tot 9000 euro. Dit forfait kan u breed inzetten voor de realisatie van uw internationaliseringsproject.
  • Let wel: u mag voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming ontvangen van een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid. 

Hoe dient u uw aanvraag in?

  • Dat doet u online via MijnFIT. Let wel: dit kan enkel tijdens de vooropgestelde indieningsperiode. 
  • Nieuwe oproep loopt van 28 februari 2023 (10u00) tot en met dinsdag 21 maart 2023 (17u00).


2. Vlaamse subsidies voor kennisuitbreiding

De kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille koopt u kennis in bij geregistreerde externe opleidingsverstrekkers of adviesverleners. In het kader van de Brexit kan u advies inwinnen om een nieuwe afzetmarkt te verkennen of een opleiding volgen rond douaneformaliteiten.

De aanvraag voor de kmo-portefeuille gebeurt online en is volledig geautomatiseerd. Als kleine onderneming ontvangt u tot 10.000 euro, voor middelgrote ondernemingen loopt het bedrag zelfs op tot 15.000 euro.

   > Lees meer over de kmo-portefeuille op de website van VLAIO

De kmo-groeisubsidie

Deze subsidie richt zich tot bedrijven die zich willen heroriënteren en nieuwe markten willen aanboren naast het VK. De focus ligt op strategisch advies. Dat kan via een externe adviseur, maar de groeisubsidie mag ook gebruikt worden om een nieuwe medewerker aan te werven die een strategische impact heeft op uw bedrijf.

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal 25.000 euro voor advies en 25.000 euro voor de aanwerving van een strategische medewerker. Omdat het totaalbedrag kan oplopen tot 50.000 euro per jaar, verloopt het toekenningsproces niet online. Om in aanmerking te komen, moet u in samenspraak met een adviseur van VLAIO een dossier voorbereiden en verdedigen.

   > Lees meer over de kmo-groeisubsidie op de website van VLAIO
 


Dien uw subsidieaanvraag tijdig in: ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de dienstverlening.
 


3. Vlaamse subsidies voor het ontwikkelen van internationale bedrijfsactiviteiten

Prospectiereizen buiten de EU

Tijdens een prospectiereis bezoekt en ontwikkelt u persoonlijk nieuwe afzetmarkten. Vlaanderen steunt u door tussen te komen in de reis- en verblijfskosten. Dat doen we met een forfaitaire subsidie afhankelijk van uw bestemming. Ook het VK komt als nieuwe niet-EU-markt in aanmerking.

Ontwikkeling van digitale bedrijfscommunicatie

Deze subsidie richt zich op bedrijven die hun digitale kanalen en productinformatie willen optimaliseren voor internationalisering. (bv. creatie en vertaling van een meertalige website of webshop, SEO-optimalisatie, ontwikkeling van een meertalige bedrijfsvideo). Indien deze aanvraag behoort tot uw eerste 4 subsidietoekenningen bij FIT, dan ontvangt u een forfaitaire subsidie van 33750 euro. Vanaf de 5de subsidietoekenning van FIT  ontvangt u voor dit subsidietype een forfaitaire subsidie van 2.500 euro.

Deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen

Voor internationale beurzen waaraan u als bedrijf deelneemt met een beursstand kan u subsidie aanvragen voor de kost van de huur van de standoppervlakte en een modulaire basisstand.  Voor deze kosten neemt FIT een maximale kost van 10.000 euro in aanmerking. Voor de eerste 4 toekenningen bij FIT krijgt u maximaal 75% subsidie (maximaal 7.500 euro) en vanaf de vijfde subsidie toekenning bedraagt de subsidie 50% (maximaal 5.000 euro). 

Gespecialiseerde conferenties in bijvoorbeeld IT, pharma of biotech, seminaries of workshops vallen dan weer onder de noemer ‘niche-evenement’. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet uw organisatie zichtbaar zijn op de beurs of het evenement, bijvoorbeeld met een beursstand of door spreektijd in te kopen. Voor niche-evenementen reiken we een subsidie uit van 3.750 euro voor de eerste 4 toekenningen bij FIT. Vanaf de vijfde subsidietoekenning ontvangt u 2.500 euro subsidie. 

Internationaal maatwerk

Valt uw project onder geen enkel klassiek subsidietype, dan komt u in aanmerking voor maatwerk. Voor KMO’s die minder dan 4 subsidietoekenningen hebben van FIT bedraagt de subsidie maximaal 18.750 euro. Vanaf de vijfde subsidietoekenning bedraagt deze subsidie voor een maatwerkproject maximaal 12.500 euro. Het aantal dossiers bij FIT wordt hiervoor als criterium genomen.


Dien uw subsidieaanvraag tijdig in! Minstens 7 dagen vóór de start van het project of beursdeelname.
 


 

Meer weten?

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.