U bent hier

Dossier "Brexit"

Brexit – wat betekent dit voor uw bedrijf en Vlaanderen?

De Britse regering deelde op 29 maart 2017 formeel mee aan de Europese Commissie dat het Verenigd Koninkrijk zich wil terugtrekken uit de Europese Unie. Hierop volgen onderhandelingen over de details van de scheiding, waarvoor een periode van twee jaar is voorzien. Van een echte Brexit zal dus pas sprake kunnen zijn over minstens twee jaar na de formele aankondiging.

Op korte termijn verandert er dus niets qua handel drijven met het Verenigd Koninkrijk en blijft alle Europese regelgeving onverminderd van kracht. Vlaamse bedrijven zullen blijven exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

Zolang we ons niet in een verder stadium van de onderhandelingen bevinden, weet niemand hoe de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Europese Unie zal zijn. Na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende scenario’s mogelijk.

Het Verenigd Koninkrijk geeft de voorkeur aan het afsluiten van een vrijhandelsakkoord, maar wil een eigen akkoord, dat niet een van de bestaande scenario’s overneemt. Toekomstige invoerrechten zullen dan afhangen van de onderhandelingen, maar de regering May heeft al aangegeven zo veel mogelijk naar nultarief te willen streven.
Indien geen akkoord wordt bereikt, zal men terugvallen op de invoerrechten van de Wereldhandelsorganisatie volgens het principe van de meest-begunstigde-natie.

Op basis van de huidige standpunten die de regering van het Verenigd Koninkrijk inneemt, kunnen we wel al enkele gevolgen oplijsten.

David Davies heeft aan Michel Barnier gezegd dat het Verenigd Koninkrijk zich wil terugtrekken uit de eengemaakte markt en uit de douane unie. Tenzij de Britse regering van standpunt verandert, betekent dit dat België terug een buitengrens van de EU wordt en dat er douaneformaliteiten komen voor alle handel met het Verenigd Koninkrijk. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Financiën.

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangeven over een transitiescenario te willen praten voor de dag na dat Brexit een realiteit wordt op 29 maart 2019 en de onderhandelingen over de toekomst verder lopen. Premier May spreekt over een periode van ongeveer twee jaar. In het meest optimistische scenario blijft alles gedurende die transitieperiode bij het oude.

De Vlaamse overheid streeft in elk geval naar een handelsvriendelijke Brexit en neemt dit standpunt in naar de Belgische federale overheid toe en naar de Europese instellingen toe.

Flanders Investment & Trade (FIT), Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen (VLAIO) en Enterprise Europe Network houden de vinger aan de pols en zullen, wanneer dit mogelijk en opportuun is, nagaan welke maatregelen Vlaamse bedrijven verder kunnen nemen in de toekomst.

De juridische situatie blijft nog echter nog een tijd stabiel. Het is dan ook aan te raden om uw werkwijze niet onmiddellijk aan te passen maar wel opmerkzaam en alert te blijven met betrekking tot elke verandering in deze materie.

Zoals steeds neemt u best de nodige voorzorgen om u in te dekken tegen potentiële risico’s, zoals wisselkoersrisico. Uw bank kan u hier meer informatie over geven en u helpen om hierop te reageren.

Voor exporterende bedrijven met een hogere graad van afhankelijkheid van de Britse markt, kan Flanders Investment & Trade u nu reeds helpen met het zoeken naar alternatieve afzetmogelijkheden op andere markten. Op die manier kan uw risico gereduceerd worden.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf op juridisch, fiscaal, sociaal ... vlak? Stel uw vraag via brexit@fitagency.be en u zal antwoord krijgen van specialisten van FIT, VLAIO en Enterprise Europe Network.

Marktstudies

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor onze handel met het Verenigd Koninkrijk? FIT maakte een analyse van de economische belangen van onze handel en de effecten wanneer het VK uit de EU treedt. We bekijken ook aan welke tarieven en heffingen de Vlaamse bedrijven kunnen worden blootgesteld, post-Brexit.

Nieuws