U bent hier

Dossier "Brexit"

Brexit – wat betekent dit voor uw bedrijf en Vlaanderen?

De Britse regering deelde op 29 maart 2017 formeel mee aan de Europese Commissie dat het Verenigd Koninkrijk zich wil terugtrekken uit de Europese Unie. Hierop volgen onderhandelingen over de details van de scheiding, waarvoor een periode van twee jaar is voorzien. Van een echte Brexit zal dus pas sprake kunnen zijn over minstens twee jaar.

Op korte termijn verandert er dus niets qua handel drijven met het Verenigd Koninkrijk en blijft alle Europese regelgeving onverminderd van kracht. Vlaamse bedrijven zullen blijven exporteren naar het Verenigd Koninkrijk.

Zolang we ons niet in een verder stadium van de onderhandelingen bevinden, weet niemand hoe de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Europese Unie zal zijn. Er is met andere woorden op dit ogenblik geen enkele basis voorhanden om te weten hoe juridische, fiscale, sociale en andere overeenkomsten zullen evolueren.

Na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zijn er verschillende scenario’s mogelijk. Eén piste is dat er een vrijhandelsakkoord wordt gesloten, waarbij de toekomstige invoerrechten zullen afhangen van de onderhandelingen. Indien geen akkoord wordt bereikt, zal men terugvallen op de invoerrechten van de Wereldhandelsorganisatie.

Mogelijk wordt ook onderhandeld over een transitiescenario na de dag dat Brexit een realiteit wordt en de onderhandelingen over de toekomst verder lopen. De Vlaamse overheid streeft in elk geval naar een handelsvriendelijke Brexit.

Flanders Investment & Trade (FIT), Vlaams Agentschap voor innoveren en ondernemen (VLAIO) en Enterprise Europe Network houden de vinger aan de pols en zullen, wanneer dit mogelijk en opportuun is, nagaan welke de maatregelen zijn die Vlaamse bedrijven kunnen nemen in de toekomst.

De juridische situatie blijft nog echter nog een hele tijd stabiel. Het is dan ook aan te raden om uw werkwijze niet onmiddellijk aan te passen maar wel opmerkzaam en alert te blijven met betrekking tot elke verandering in deze materie. Zoals steeds neemt u best de nodige voorzorgen om u in te dekken tegen potentiële risico’s.

Zo is het mogelijk dat in de komende maanden de wisselkoersen van het Britse Pond ten opzichte van de Euro sterker zullen schommelen dan in het verleden. Uw bank kan u hier meer informatie over geven en u helpen om hierop te reageren.

Voor exporterende bedrijven met een hogere graad van afhankelijkheid van de Britse markt, kan Flanders Investment & Trade u nu reeds helpen met het zoeken naar alternatieve afzetmogelijkheden op andere markten. Op die manier kan uw risico gereduceerd worden.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de mogelijke gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf op juridisch, fiscaal, sociaal ... vlak? Stel uw vraag via brexit@fitagency.be en u zal antwoord krijgen van specialisten van FIT, VLAIO en Enterprise Europe Network.

Marktstudies

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor onze handel met het Verenigd Koninkrijk? FIT maakte een analyse van de economische belangen van onze handel en de effecten wanneer het VK uit de EU treedt. We bekijken ook aan welke tarieven en heffingen de Vlaamse bedrijven kunnen worden blootgesteld, post-Brexit.

Nieuws