U bent hier

Stappenplan voor import vanuit het Verenigd Koninkrijk

Sinds 1 januari 2021 is de overgangsperiode ook voor de invoer vanuit het VK naar de EU beëindigd en krijgen Vlaamse importeurs te maken met onder andere douaneformaliteiten, voedselveiligheidscontroles en mogelijk afwijkende regelgeving. Dit stappenplan gaat in hoofdzaak over de invoer van goederen. Wanneer u diensten invoert, zijn vooral stappen 4, 6 en 7 van belang.
 

STAP 1 - Vraag een EORI-nummer aan 

Om de douaneformaliteiten te vervullen aan de Belgische grens, heeft u een Belgisch EORI-nummer nodig. Dien uw EORI-aanvraag online in via financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/financi%C3%ABn-eori/eori
 

STAP 2 - Vul de invoeraangifte in (of besteed deze taak uit)

Wie verantwoordelijk is voor de Britse uitvoeraangifte en de Belgische invoeraangifte, hangt af van de zogenaamde “Incoterms” in uw contracten.  Incoterms zijn internationale standaarden die aangeven waar de rechten en plichten van een verkoper overgaan op de koper. Een overzicht vindt u hier. U bent als Belgische importeur verantwoordelijk voor de Belgische douanformaliteiten onder alle Incoterms met uitzondering van de Incoterm ' Delivered Duty Paid'. Indien u en uw exporteur kiezen voor de Incoterm 'Ex-works', dan bent u bovendien ook verantwoordelijk voor de Britse uitvoeraangifte en u zal u een Brits EORI-nummer moeten voorzien. Voor zowel de Belgische invoeraangifte als de Britse uitvoeraangifte kan u een vertegenwoordiger aanstellen om deze verantwoordelijkheden in uw naam te vervullen. 

Bij de Belgische invoeraangifte, dient de rederij een summiere aangifte (Entry Summary Declaration of ENS) in via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA), het aangiftesysteem van de Belgische douane. Dit moet gebeuren vóór uw goederen het EU-douanegebied worden binnen gebracht. Alvorens de goederen vrijgegeven worden, moeten er nog een aangifte tijdelijke opslag, een aankomstmelding en vervolgaangifte uitgevoerd worden. U kan deze verplichting zelf vervullen of uitbesteden aan een douanevertegenwoordiger.  Een lijst met douanevertegenwoordigers vindt u via financien.belgium.be.

Tip - Door te werken met bepaalde douanevergunningen, bespaart u mogelijk tijd en geld. Lees meer op www.brexitready.be (onder de hoofding ‘Belgische douanevergunningen’). 


STAP 3 – Ga na of uw transporteur goed voorbereid is (aan weerszijden van het kanaal)

Wij stellen vast dat er soms onduidelijkheden zijn over wie welke verantwoordelijkheden heeft in het aanleveren van bepaalde informatie in het douaneproces. Maak daarom goede afspraken met uw logistieke dienstverlener en ga na of uw transporteur ervaring heeft met handel buiten het EU-douanegbied.
 

STAP 4 - Neem de nodige stappen inzake het regelen van de invoer-btw en invoerrechten

De importeur is  vanaf 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de btw bij de aankomst van de goederen bij de douane, tenzij u over een ET 14.000-vergunning beschikt. Met de ET14.000 vergunning kan u de btw verleggen naar de volgende btw-aangifte. Ontdek alle details over de btw-procedure via deze link. Daarnaast is het mogelijk dat u invoerrechten moet betalen voor de producten. Lees hier hoe u kan controleren of er tarieven voor uw goederen gelden.

Bij het kopen van diensten in een B2B-context bent u doorgaans btw verschuldigd in België. Er gelden enkele uitzonderingen op deze regel. Consulteer de website van de FOD Financiën voor meer informatie.


STAP 5 – Wees bewust over uw verantwoordelijkheden als importeur

Bij invoer uit niet-EU-landen moeten importeurs controleren of de producten aan alle EU-voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieubescherming voldoen voordat ze in de handel worden gebracht:

  • De importeur moet controleren of de fabrikant in het VK de nodige stappen heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat de producten aan EU-regelgeving voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan CE-markering.
  • Daarnaast moet de importeur ook beschikken over de conformiteitsverklaring en technische documentatie.
  • U moet er ook over waken dat u de fabrikant van de goederen in het VK ten allen tijde kan contacteren.
  • Als de importeur de producten in eigen naam op de markt brengt, dan bent u wettelijk verantwoordelijk voor de productveiligheid en het naleven van alle EU-wetgeving.

Ga daarnaast na of uw producten gekeurd zijn door een Britse ‘aangemelde instantie’ en laat uw certificaatdossier overdragen naar een Europese tegenhanger. Meer informatie hier.
 

STAP 6 - Bereken alle interne meerkosten

Breng de meerkosten van vertegenwoordigers, logistieke dienstverleners, importheffingen, certificering, IT-infrastructuur en andere importformaliteiten in kaart. 
Zorg dat u rekening houdt met deze kosten wanneer u uw contract met de Britse exporteur onderhandelt.  


STAP 7 - Dek u in tegen wisselkoersschommelingen

Na de Brexit is het Britse pond volatieler geworden, waardoor u met hogere wisselkoersrisico’s wordt geconfronteerd. U kan zich hiertegen beschermen door contracten in euro te onderhandelen of door een wisselkoersclausule te voorzien. Is dit alles niet mogelijk, ga dan te rade bij uw bank voor ondersteuning op maat.

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.