U bent hier

Dossier "Analyses en rapporten wereldeconomie"

Flanders Investment & Trade selecteert voor u relevante rapporten over de economische tendenzen wereldwijd.

Marktstudies

Onlangs verscheen Doing Business 2020, inmiddels de 17e editie in de reeks van jaarrapporten die voor 190 economieën — van Afghanistan tot Zimbabwe — nagaan welke regels en reglementeringen het zakenleven ten goede komen en welke er een rem op zetten. 

Tweemaal per jaar publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een (pan-regionale) sectorstudie, waarin de troeven worden uitgelicht van een spraakmakende Belgische economische tak uit de industrie of uit de dienstensfeer.

Nieuws

De WTO Goods Trade Barometer, een toonaangevende signaalindicator voor trendverschuivingen in de wereldhandel, geeft aan dat de mondiale goederenhandel ook tijdens het tweede kwartaal van 2020 zeer fel terug is gevallen. Toch vermoedt de meest recente editie ervan -  die van 19 augustus 2020 – her en der een hint van enig pril economisch herstel.