U bent hier

Marktstudie ‘Ease of Doing Business Index 2020’

Onlangs verscheen Doing Business 2020, inmiddels de 17e editie in de reeks van jaarrapporten die voor 190 economieën — van Afghanistan tot Zimbabwe — nagaan welke regels en reglementeringen het zakenleven ten goede komen en welke er een rem op zetten.
Doing Business presenteert kwantitatieve indicatoren omtrent het zakenklimaat in die 190 markten en de regels die er gelden o.a. rond de bescherming van eigendomsrechten.
Concreet wordt de reglementering onder de loep genomen vanuit 12 zakelijke invalshoeken:

 1. een zaak opstarten;
 2. bouwvergunningen rondkrijgen;
 3. electriciteitsaanluiting regelen;
 4. eigendomsrechten registreren;
 5. krediet aanvragen;
 6. bescherming van minderheidsaandeelhouders;
 7. belastingregimes;
 8. grensoverschrijdend zakendoen;
 9. contracten afdwingen;
 10. insolventie tegengaan;
 11. personeel aanwerven;
 12. zakendoen met de overheid.  

Een opvallende vaststelling in deze editie was trouwnes dat de 10 economieën die het meest vooruitgingen in de Doing Business 2020-ranglijst, bepaald sterk hadden ingezet op de volgende domeinen: een zaak opstarten, een bouwvergunning verkrijgen en grensoverschrijdend zakendoen.

Daarnaast is het ook zo dat de best scorende landen over het algemeen systematisch electronische systemen en online digitale platformen hebben opgezet om zakenlui vlotter om te laten gaan met de regelgeving in land X.

Het DB 2020-rapport geeft ook aan dat sommige ontwikkelingslanden enigszins de mature economieën stilaan beginnen bij te benen qua "ease of doing business", maar toch gaapt er nog een hemelsbrede kloof tussen “rijk en arm”: zo spendeert een ondernemer in een low-income economy pakweg 50% van het per capita inkomen van dat land om een bedrijf op te starten; in een a high-income economy is dat amper 4,2 %. Daarnaast duurt in de 50 laagst gerangschikte economieën gemiddeld ook 6 maal langer om een bedrijf op te richten dan in de top 20 het geval is.
Vooral op het stuk van wettelijke rechten presteren vooral de low- and middle-income economies nog altijd het zwakst.

In het DB 2020-rapport haalt België een score van 75, wat goed is voor een 46e plaats, één plaatsje lager dan in 2019.
Ter vergelijking: Nederland staat op 42 (met 76,1), Duitsland op 22 (met 79,7), Frankrijk op 32 (met 76,8), het Verenigd Koninkrijk op 8 (met 83,5).
Voeren in 2020 de lijst aan: Nieuw-Zeeland, Singapore, Hongkong en Denemarken.

24 februari 2020

Blijf op de hoogte

Wil u geen enkel handelsvoorstel, nieuwsbericht of marktstudie missen? Via uw MyFIT account kan u zelf kiezen over welke landen en sectoren u informatie wil ontvangen.

Maak een MyFIT account aan en stel uw voorkeuren in