U bent hier

Marktstudies

Onlangs verscheen Doing Business 2020, inmiddels de 17e editie in de reeks van jaarrapporten die voor 190 economieën — van Afghanistan tot Zimbabwe — nagaan welke regels en reglementeringen het zakenleven ten goede komen en welke er een rem op zetten. 

Tweemaal per jaar publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel een (pan-regionale) sectorstudie, waarin de troeven worden uitgelicht van een spraakmakende Belgische economische tak uit de industrie of uit de dienstensfeer.

Tweemaal per jaar rolt bij Agentschap voor Buitenlandse Handel een verse sectorstudie van de persen, waarin de troeven worden uitgelicht van een spraakmakende Belgische economische tak uit de industrie of uit de dienstensfeer.
Een brede economische situering van de belichte branche wordt daarbij ook telkens gestoffeerd met sprekende getuigenissen van sterspelers uit de niche én aangevuld met een multiregionaal bedrijvenrepertorium.

Deze indrukwekkende reeks sectorrapporten telt inmiddels al 11 dergelijke publicaties, waaronder de meest recente, Industrie 4.0 - Belgium made Different, begin maart 2019 is uitgekomen. U vindt ze hier.

Op gezette tijden publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel sectorstudies, waarin de specifieke kenmerken en troeven van een spraakmakende Belgische economische tak onder de aandacht worden gebracht.

In deze tweede editie van de Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers wordt niet alleen gekeken naar onze kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook naar de ondernemers.

Hoe doen onze kmo's en zelfstandigen het? Is het ondernemerschap in België op de goede weg? Gaat het vrouwelijke ondernemerschap er op vooruit? Deze onderwerpen en nog andere worden uiteengezet in dit instrument; het is zowel een kennisinstrument over de voornaamste economische actoren als een meetinstrument voor het federale kmo-beleid.

Als kleine en open economie reageert België sneller op schommelingen in de wereldconjunctuur dan een economie met een minder uitgesproken internationale handel.

De analyse van de buitenlandse prestaties (lopende rekening, buitenlandse handel en marktaandelen) laat toe om de comparatieve voor- en nadelen die in de loop van de jaren zijn gegroeid in kaart te brengen. Het marktaandeel van de uitvoer van goederen van België in het wereldtotaal bedroeg 1,9 % in 2016, tegenover 1,7 % in 2015.

De World Trade Outlook Indicator (WTOI), is een samengestelde index van indicatoren die specifiek te maken hebben met de wereldhandel, met name data rond situatie rond internationale exportbestellingen, verscheepte luchtvracht, containertrafiek, rond productie en -verkoop van auto's, elektronische componenten en basisgrondstoffen. 
Ook al geeft hij een indicatie van de evolutie van de wereldgoederenhandel in de nabije toekomst, toch geeft de WTOI zelf geen kortetermijnvoorspellingen. 
​Wat de indicator wél doet, is keerpunten identificeren en groei- of krimpscenario's detecteren in de wereldhandel. De WTOI biedt daarbij een welkome aanvulling op handelsstatistieken en - prognoses van de WTO en andere organisaties. 
In de meest recente editie van augustus 2017 geeft de WTOI aan dat 4 van die deelindicatoren de afgelopen maanden winst hebben geboekt en zodoende uitzicht geven op een fellere toename van de mondiale goederenhandel in het derde kwartaal van 2017.

Voor wie zich met met cijfers rond internationale handel bezighoudt, is het ieder jaar opnieuw uitkijken naar de Trade Profiles, een even boeiende als lijvige publicatie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Op 21 juli publiceerde WTO een nieuw  jaarrapport, het “World Trade Statistical Review”. Aan de hand van een analyse van de recentste handelscijfers binnen de huidige economische context, biedt de studie inzicht in het verloop van de wereldhandel tijdens de afgelopen jaren.