U bent hier

Nieuws

06/10/2020 - Het WTO voorspelt dat het mondiaal verhandelde volume aan goederen 9,2% terug zal lopen in 2020, waarna het in 2021 weer 7,2% zou gaan aantrekken. Dat cijfer ligt lager dan de aprilprognose, die nog uitging van 21,3% groei. Daardoor zal de goederenhandel in 2021 nog altijd fors beneden het pre-pandemietrendverloop presteren.Toch waarschuwt het dat die ramingen erg onzeker blijven zolang de pandemie niet definitief is bedwongen en overheden wereldwijd hun respons erop zowat continu moeten bijstellen. De wereldeconomie zelf - het mondiale BBP -  zal in 2020 4,8% krimpen, vóór het in 2021 weer bij 4,9% groei zou aanknopen. 

Tijdens het tweede kwartaal van 2020 is de wereldhandel in diensten een volle 30% gezakt tegenover Q2-2019. Dat was meteen de sterkste krimp die verhandelde diensten te incasseren kregen sinds de financiële crisis in 2009, toen de internationale dienstenhandel tijdens het tweede kwartaal “maar” 17% achteruit ging.

De WTO Goods Trade Barometer, een toonaangevende signaalindicator voor trendverschuivingen in de wereldhandel, geeft aan dat de mondiale goederenhandel ook tijdens het tweede kwartaal van 2020 zeer fel terug is gevallen. Toch vermoedt de meest recente editie ervan -  die van 19 augustus 2020 – her en der een hint van enig pril economisch herstel.

Het doel van deze gids is om een breed publiek van gebruikers bij te brengen hoe - op het Europese niveau - statistieken omtrent de goederenhandel tussen EU-lidstaten onderling én die met niet-EU- lidstaten precies worden verzameld, opgemaakt geïnterpreteerd, verwerkt én gepubliceerd. De diverse aandachtspunten komen er in aan bod in een heldere dialoog van vraag en antwoord.

In een recent persbericht voorspelt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat het wereldhandelsvolume in 2017 en 2018 weer bij groei zou aanknopen. Veel zal er wel van afhangen of het herstel van de wereldeconomie effectief doorzet en regeringen de juiste beleidsmix implementeren. 

Het Europees bureau voor de Statistiek (Eurostat) brengt een nieuwe lijst van de meest competitieve regio's. Deze “Regional Competitiveness Index" maakt op basis van een aantal criteria een rangschikking van de regio’s (soms landen voor kleine lidstaten) op NUTS1 of NUTS2-niveau, voor 263 entiteiten in het totaal.

Dit NBB-rapport houdt de productiestructuren van het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest tegen het licht en gaat concreet na in hoeverre ze met elkaar verweven zijn. Hoe groot ramen we het handelsverkeer tussen deze gewesten onderling en zijn er onoverkomelijke barrières die het intergewestelijke handelsverkeer in België parten spelen ?