U bent hier

Nieuws

Het doel van deze gids is om een breed publiek van gebruikers bij te brengen hoe - op het Europese niveau - statistieken omtrent de goederenhandel tussen EU-lidstaten onderling én die met niet-EU- lidstaten precies worden verzameld, opgemaakt geïnterpreteerd, verwerkt én gepubliceerd. De diverse aandachtspunten komen er in aan bod in een heldere dialoog van vraag en antwoord.

In een recent persbericht voorspelt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat het wereldhandelsvolume in 2017 en 2018 weer bij groei zou aanknopen. Veel zal er wel van afhangen of het herstel van de wereldeconomie effectief doorzet en regeringen de juiste beleidsmix implementeren. 

Het Europees bureau voor de Statistiek (Eurostat) brengt een nieuwe lijst van de meest competitieve regio's. Deze “Regional Competitiveness Index" maakt op basis van een aantal criteria een rangschikking van de regio’s (soms landen voor kleine lidstaten) op NUTS1 of NUTS2-niveau, voor 263 entiteiten in het totaal.

Dit NBB-rapport houdt de productiestructuren van het Vlaamse, Waalse en Brusselse gewest tegen het licht en gaat concreet na in hoeverre ze met elkaar verweven zijn. Hoe groot ramen we het handelsverkeer tussen deze gewesten onderling en zijn er onoverkomelijke barrières die het intergewestelijke handelsverkeer in België parten spelen ?