U bent hier

Marktstudies

Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van 328 miljard euro, dan kwam er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit tot € 325,1 miljard, een daling met 1,29% tegenover 2018. 

Dat alles blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2019 van de Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde bracht 2019 geen nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 2,34% lager dan in 2018 en kwam uit op € 312,6 miljard.

Een recent NBB-artikel, “Economic flows between Regions in Belgium”, beschrijft – op basis van bedrijfsgegevens uit 2014 en 2015 – hoe sterk ontwikkeld de economische stromen zijn tussen de Belgische regio’s en de rol die afstand daarbij speelt als barrière voor de mobiliteit van  werknemers, kapitaal en goederen en diensten.

Het artikel bekijkt daarnaast ook in het bijzonder hoe de internationale handelsstromen – van goederen en diensten – zich verhouden tot het volume aan interregionale verkoopsactiviteiten.

Tijdens de eerste zes maanden van 2019 (jan-jun) bedroeg de totaalwaarde van de Vlaamse uit- en invoer resp. 166,3 miljard euro en 161,6 miljard euro. Vergeleken met de gelijknamige periode in 2018, betekende dat - maar - 118 miljoen euro extra uitvoer (+0,07%).

De allereerste cijfers voor 2019 - die voor januari - geven te zien dat de Vlaamse export tijdens in die maand net geen 27 miljard euro (26,99 miljard euro) heeft gehaald, een bedrag dat 3,48% lager lag dan de januari-uitvoer in 2018 (27,97 miljard euro).

Vlaamse bedrijven bereikten in 2018 een exportbedrag van €328 miljard. Voor de Vlaamse export betekende dat 3,45% vooruitgang tegenover de €317 miljard uit 2017.
Meteen werd dat ook de 9e uitvoerstijging op rij en één van de hoogste groeipercentages sinds 2010, het jaar waarin de export zich aan de economische crisis begon te ontworstelen.

In 2018 noteerde de Vlaamse eerstekwartaalsexport — met 83,2 miljard euro — zijn hoogste Q1-peil sinds 2002, na een toename van 3,05% tegenover Q1-2017. Ook april 2018 werd een recordmaand voor de Vlaamse uitvoer (25,5 miljard euro) na een jaar-op-jaartoename van 2,93% tegenover april 2017. Ook de maandinvoer ging in april licht omhoog (+2,27%) en kwam uit op 24,4 miljard euro.

Een heel jaar lang had het er aan zitten te komen dat in 2017 de Vlaamse jaaruitvoer zou gaan culmineren in een nieuwe recordwaarde. En dat bleek ook zo want onze regio scoorde in 2017 voor 317,1 miljard euro aan internationale verkopen, dat na een jaartoename van 5%. Aan de invoerzijde van de goederenbalans noteerde de Vlaamse import 299,4 miljard euro, ook al 3,1% hoger dan in 2016 én meteen ook een nieuw invoerrecord.

De oktobercijfers voor 2017 geven aan dat de Vlaamse wereldwijde maandexport alweer een meer dan behoorlijk cijfer heeft laten optekenen: na stijging van 6,23% tegenover oktober 2016, bereikte de 26,84 miljard euro aan maanduitvoer immers zijn — op één jaar na (2014) — hoogste peil van welke oktobermaand ook sinds 2002. De 25,01 miljard euro oktoberinvoer in 2017 kwam er na een lichte verhoging (+2,91%) t.o.v. die in 2016.

Op gezette tijden publiceert het Agentschap voor Buitenlandse Handel sectorstudies, waarin de specifieke kenmerken en troeven van een spraakmakende Belgische economische tak onder de aandacht worden gebracht.

In september 2017 noteerde de Vlaamse maandexport — met 26,67 miljard euro — sinds 2002 alweer het hoogste peil van welke septembermaand ook, na een jaar-op-jaarstijging van 2,24% (tegenover september 2016). De 24,4 miljard euro septemberinvoer in 2017 betekende dan weer een lichte achteruitgang (-1,73%) tegenover die in 2016.

2017 is van start gegaan met 2 ongemeen sterke exportkwartalen: Q1-2017 liet een toename optekenen van 7,43% (tot 80,72 miljard euro, de hoogste Q1-exportwaarde ooit) en ook in het tweede kwartaal kwam er nog altijd 5,12% exportgroei op het bord tot 80,43 miljard euro, ook al een Q2-exportrecord.
In juli 2017 boekten de Vlaamse uit- en invoer een maandwaarde van resp. 25,03 en 22,92 miljard euro. Voor de Vlaamse uitvoer betekende dat een toename van 4,36% tegenover juli 2016, terwijl bij de maandinvoer 0,39% bijkwam.

In maart 2017 boekten de Vlaamse uit- en invoer een maandwaarde van resp. 30,43 en 27,98 miljard euro.
Voor de uitvoer betekende dat een kleine 4 miljard euro meer dan in maart 2016 en meteen ook een forse stijging van 15,11%. Ook bij de import ging het in maart 2017 behoorlijk hard want daar lag de bijna 28 miljard euro maandinvoer ook al 3,3 miljard euro hoger dan vorig jaar, een stap vooruit van niet minder dan 13,47%.

Vlaanderen exporteerde in 2016 voor 302,4 miljard euro, het hoogste bedrag ooit. Dat is alvast de meest saillante bevinding uit de analyse die Flanders Investment & Trade maakte van de in- en uitvoercijfers voor 2016 van de Nationale Bank van België (INR-NBB).
Tegenover het jaar ervoor heeft 2016 niet meteen grote schommelingen laten zien in de waarde van de Vlaamse uitvoer (+1,47%) of invoer (-0,43%), die dus wel licht terugliep tot 284,9 miljard euro. Het Vlaamse aandeel in de totale Belgische export klopte af op ruim 83,8%.
Sectorduo chemie en farma bleef met afstand aan kop in de rangschikking van de Vlaamse sectorale exportportefeuille. De uitvoer van minerale brandstoffen – intussen gezakt tot een vijfde plaats in diezelfde lijst – kende al voor het derde jaar op rij een zware terugval, een gevolg vooral van de fluctuerende olieprijs.

Even preciseren: de 1,47% stijging deed zich voor bij de export volgens de "brede" (communautaire) definitie ervan, waarin ook heruitvoer en doorvoer vervat zit.
Maar een nóg beter groeicijfer verscheen bij de "zuivere" uitvoer (volgens de nationale definitie), die enkel de waarde meerekent van exportgoederen van Vlaams product. Van dat binnenlands geproduceerde exportgoed ging de export in 2016 een heuse 9,79% omhoog.

Pagina's