U bent hier

Dossier "Analyse Vlaamse in- en uitvoercijfers"

Onze kenniscel 'Statistiek' analyseert de trends en evoluties van de Vlaamse invoer en uitvoer wereldwijd.

Marktstudies

Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van 328 miljard euro, dan kwam er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit tot € 325,1 miljard, een daling met 1,29% tegenover 2018. 

Dat alles blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2019 van de Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde bracht 2019 geen nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 2,34% lager dan in 2018 en kwam uit op € 312,6 miljard.

Een recent NBB-artikel, “Economic flows between Regions in Belgium”, beschrijft – op basis van bedrijfsgegevens uit 2014 en 2015 – hoe sterk ontwikkeld de economische stromen zijn tussen de Belgische regio’s en de rol die afstand daarbij speelt als barrière voor de mobiliteit van  werknemers, kapitaal en goederen en diensten.

Het artikel bekijkt daarnaast ook in het bijzonder hoe de internationale handelsstromen – van goederen en diensten – zich verhouden tot het volume aan interregionale verkoopsactiviteiten.

Nieuws

Na 5 opeenvolgende maanddalingen sinds februari 2023 en een bijzonder zwak tweede kwartaal (-11,5%) verzeilde de Vlaamse export tijdens de eerste jaarhelft in de rode cijfers (-5,95%). Ook de invoer had al twee kwartalen lang negatieve cijfers laten noteren, waardoor ook die medio 2023 al 7,33% achteruit was gegaan.

NBB-cijfers voor juli 2023 - net uit - blijken geen soelaas te brengen, want die geven aan dat de Vlaamse export verder wegzakt (-14,7% voor juli en -7,85% over de periode januari tot juli 2023). Meer zelfs: in een provisoire raming voor augustus ziet de NBB het nog somberder in en begroot voor die maand de daling van van de (Belgische) export op -21,3% en zelfs -28% voor de import.

Maar voor alle duidelijkheid: in de analyse hierna, hebben we het voorlopig nog even over de Vlaamse handelscijfers tot juni 2023. 

In het jaaroverzicht van 2022 gaven we al aan dat het derde kwartaal van datzelfde jaar het begin inluidde van een stapsgewijze verzwakking van het groeiritme van de Vlaamse uit- en invoer, met in december 2022 weliswaar nog positieve groeicijfers van resp. 4,89% en 0,6%, maar wel van een ander gehalte dan de forse stijgingspercentages, waaraan we doorheen 2022 waren gaan wennen (en die steevast tussen 17,9% en 43,6% hadden gelegen).