U bent hier

Dossier "Analyse Vlaamse in- en uitvoercijfers"

Onze kenniscel 'Statistiek' analyseert de trends en evoluties van de Vlaamse invoer en uitvoer wereldwijd.

Marktstudies

Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van 328 miljard euro, dan kwam er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit tot € 325,1 miljard, een daling met 1,29% tegenover 2018. 

Dat alles blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2019 van de Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde bracht 2019 geen nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 2,34% lager dan in 2018 en kwam uit op € 312,6 miljard.

Een recent NBB-artikel, “Economic flows between Regions in Belgium”, beschrijft – op basis van bedrijfsgegevens uit 2014 en 2015 – hoe sterk ontwikkeld de economische stromen zijn tussen de Belgische regio’s en de rol die afstand daarbij speelt als barrière voor de mobiliteit van  werknemers, kapitaal en goederen en diensten.

Het artikel bekijkt daarnaast ook in het bijzonder hoe de internationale handelsstromen – van goederen en diensten – zich verhouden tot het volume aan interregionale verkoopsactiviteiten.

Nieuws

Na een hoogterecord in 2018 (ruim 329 miljard euro), meteen de finale van een continue reeks exportstijgingen sinds 2009, haperde de Vlaamse jaarexport al even in 2019 en zakte toen wat terug (-1,46% tot 324,6 miljard euro). En dan kwam 2020, het jaar waarin de Covidpandemie ook in de Vlaamse buitenlandse handel lelijk huis hield met 8% minder jaaruitvoer en 10% minder jaarinvoer. 
Dat blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade op basis van de in- en uitvoercijfers 2020 van de Nationale Bank van België (INR-NBB).  

Brussel, 15 februari 2021 – De coronacrisis blijft de Vlaamse buitenlandse handel parten spelen, zo blijkt uit een analyse van Flanders Investment & Trade (FIT) op basis van cijfers die de Nationale Bank van België (NBB) eerder vrijgaf.
De Vlaamse maanduitvoer in november 2020 daalde alweer met 1,4% tegenover november 2019. De invoer verminderde 1,25%. Al bij al zijn dat dalingen van een totaal ander gehalte dan de recordverliezen uit april en mei.