U bent hier

Dossier "Analyse Vlaamse in- en uitvoercijfers"

Onze kenniscel 'Statistiek' analyseert de trends en evoluties van de Vlaamse invoer en uitvoer wereldwijd.

Marktstudies

Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van 328 miljard euro, dan kwam er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit tot € 325,1 miljard, een daling met 1,29% tegenover 2018. 

Dat alles blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2019 van de Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde bracht 2019 geen nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 2,34% lager dan in 2018 en kwam uit op € 312,6 miljard.

Een recent NBB-artikel, “Economic flows between Regions in Belgium”, beschrijft – op basis van bedrijfsgegevens uit 2014 en 2015 – hoe sterk ontwikkeld de economische stromen zijn tussen de Belgische regio’s en de rol die afstand daarbij speelt als barrière voor de mobiliteit van  werknemers, kapitaal en goederen en diensten.

Het artikel bekijkt daarnaast ook in het bijzonder hoe de internationale handelsstromen – van goederen en diensten – zich verhouden tot het volume aan interregionale verkoopsactiviteiten.

Nieuws

Na exportdalingen in januari (-8,65%) en februari (-4,74%) volgde uiteindelijk een “verlossende” exportstijging (+22,74%) tijdens de recordmaand maart, die meteen ook het eerste exportkwartaal van 2021 net in de groene cijfers wist te tillen (+2,85%). Maar ook april 2021 bracht zo haar records met een maandklim van liefst 54,03% tegenover april 2020 tot 30,9 miljard euro, meteen de hoogste apriluitvoer sinds 2002.

Lieten de januari- en februaricijfers nog een exportdaling zien van resp. 8,65% en 4,74% tegenover     januari en februari 2020, dan presteerde de maanduitvoer in maart – met 32,3 miljard euro — opnieuw op pre-covidniveau na een toename met 21,5% tegenover maart 2020 (26,6 miljard euro).
Meer nog: maart 2021 noteerde daarmee zelfs de hoogste maandexport sinds 2002.