U bent hier

Dossier "Analyse Vlaamse in- en uitvoercijfers"

Onze kenniscel 'Statistiek' analyseert de trends en evoluties van de Vlaamse invoer en uitvoer wereldwijd.

Marktstudies

Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van 328 miljard euro, dan kwam er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit tot € 325,1 miljard, een daling met 1,29% tegenover 2018. 

Dat alles blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2019 van de Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde bracht 2019 geen nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 2,34% lager dan in 2018 en kwam uit op € 312,6 miljard.

Een recent NBB-artikel, “Economic flows between Regions in Belgium”, beschrijft – op basis van bedrijfsgegevens uit 2014 en 2015 – hoe sterk ontwikkeld de economische stromen zijn tussen de Belgische regio’s en de rol die afstand daarbij speelt als barrière voor de mobiliteit van  werknemers, kapitaal en goederen en diensten.

Het artikel bekijkt daarnaast ook in het bijzonder hoe de internationale handelsstromen – van goederen en diensten – zich verhouden tot het volume aan interregionale verkoopsactiviteiten.

Nieuws

Tijdens de eerste 9 maanden van 2022 is de Vlaamse uitvoer blijven oplopen: 3 maanden ver in 2022 boekte die een
vooruitgang van 29,7% tegenover dezelfde periode in 2021, het jaar waarin ook nog eens een exportrecord op het bord was gekomen.
Met name de uitvoer van vaccins én de ongeziene prijspieken van aardgas en aardolieproducten hadden zonder meer een stevige hand in de toename van de exportwaarde vanuit Vlaanderen.

Recent gaf de Nationale Bank van België de gewestelijke in- en uitvoercijfers voor de maand mei vrij. De uitvoer steeg opnieuw met ruim 35%. Tijdens de eerste vijf maanden van 2022 noteren we ondertussen een stijging met 33% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gezien het huidige economische klimaat is enige verduidelijking misschien wel opportuun, want de sterke waardestijging van het goederenverkeer heeft namelijk almaar meer te maken met prijsontwikkelingen. Dit is vooral het geval bij de sector van de minerale producten (aardolie, gas, etc.). Maar ook de hoge uitvoer van covidvaccins blijft voorlopig een bepalende factor bij de uitzonderlijke stijgingspercentages.