U bent hier

Dossier "Analyse Vlaamse in- en uitvoercijfers"

Onze kenniscel 'Statistiek' analyseert de trends en evoluties van de Vlaamse invoer en uitvoer wereldwijd.

Marktstudies

Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van 328 miljard euro, dan kwam er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit tot € 325,1 miljard, een daling met 1,29% tegenover 2018. 

Dat alles blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2019 van de Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde bracht 2019 geen nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 2,34% lager dan in 2018 en kwam uit op € 312,6 miljard.

Een recent NBB-artikel, “Economic flows between Regions in Belgium”, beschrijft – op basis van bedrijfsgegevens uit 2014 en 2015 – hoe sterk ontwikkeld de economische stromen zijn tussen de Belgische regio’s en de rol die afstand daarbij speelt als barrière voor de mobiliteit van  werknemers, kapitaal en goederen en diensten.

Het artikel bekijkt daarnaast ook in het bijzonder hoe de internationale handelsstromen – van goederen en diensten – zich verhouden tot het volume aan interregionale verkoopsactiviteiten.

Nieuws

Recent gaf de Nationale Bank van België de gewestelijke in- en uitvoercijfers voor de maand mei vrij. De uitvoer steeg opnieuw met ruim 35%. Tijdens de eerste vijf maanden van 2022 noteren we ondertussen een stijging met 33% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gezien het huidige economische klimaat is enige verduidelijking misschien wel opportuun, want de sterke waardestijging van het goederenverkeer heeft namelijk almaar meer te maken met prijsontwikkelingen. Dit is vooral het geval bij de sector van de minerale producten (aardolie, gas, etc.). Maar ook de hoge uitvoer van covidvaccins blijft voorlopig een bepalende factor bij de uitzonderlijke stijgingspercentages.

Tijdens het eerste exportkwartaal van 2022 bleef de waarde van de Vlaamse uitvoer aanzienlijk toenemen (+37,8%). Maar ook april 2022 bracht zo haar records met een maandklim van liefst 16,7% tegenover april 2021 tot 35,8 miljard euro, meteen - met voorsprong - de hoogste apriluitvoer sinds 2002. Daarnaast kleurde in april ook de invoer (40 miljard euro) diepgroen met 38,3% stijging t.o.v. april 2021 (28,9 miljard euro).