U bent hier

Dossier "Analyse Vlaamse in- en uitvoercijfers"

Onze kenniscel 'Statistiek' analyseert de trends en evoluties van de Vlaamse invoer en uitvoer wereldwijd.

Marktstudies

Boekte de Vlaamse export in 2018 nog een hoogterecord van 328 miljard euro, dan kwam er in 2019 een abrupt eind aan de continue reeks exportstijgingen sinds 2009. In 2019 ging de jaaruitvoer licht achteruit tot € 325,1 miljard, een daling met 1,29% tegenover 2018. 

Dat alles blijkt uit een eerste analyse door Flanders Investment & Trade van de in- en uitvoercijfers 2019 van de Nationale Bank van België (INR-NBB). Ook aan de importzijde bracht 2019 geen nieuw recordbedrag, want de Vlaamse jaarinvoer ging 2,34% lager dan in 2018 en kwam uit op € 312,6 miljard.

Een recent NBB-artikel, “Economic flows between Regions in Belgium”, beschrijft – op basis van bedrijfsgegevens uit 2014 en 2015 – hoe sterk ontwikkeld de economische stromen zijn tussen de Belgische regio’s en de rol die afstand daarbij speelt als barrière voor de mobiliteit van  werknemers, kapitaal en goederen en diensten.

Het artikel bekijkt daarnaast ook in het bijzonder hoe de internationale handelsstromen – van goederen en diensten – zich verhouden tot het volume aan interregionale verkoopsactiviteiten.

Nieuws

Ook in september is de Vlaamse buitenlandse handel de coronacrisis nog volop aan het verteren. In die maand daalde de Vlaamse maanduitvoer 2,55% tegenover september vorig jaar. De maandinvoer liep dan weer 0,65% terug. Vergeleken bij de recordverliezen tijdens lockdownmaanden april en mei, lijkt onze uitvoer voorzichtig de betere kant op te gaan,

De coronacrisis blijft de Vlaamse buitenlandse handel besmetten, zo blijkt uit een analyse van Flanders Investment & Trade (FIT) op basis van cijfers die de Nationale Bank van België (NBB) eerder deze week vrijgaf.
In augustus 2020 is de Vlaamse maanduitvoer 9,7% teruggelopen tegenover augustus 2019. De invoer kromp 10,7%. Het blijven uiteraard dalingen, maar wel van een andere orde dan de recordverliezen in april en mei, die toen tegen 30% aanschurkten.