U bent hier

Dossier "Analyse Vlaamse in- en uitvoercijfers"

Onze kenniscel 'Statistiek' analyseert de trends en evoluties van de Vlaamse invoer en uitvoer wereldwijd.

Marktstudies

Tijdens de eerste zes maanden van 2019 (jan-jun) bedroeg de totaalwaarde van de Vlaamse uit- en invoer resp. 166,3 miljard euro en 161,6 miljard euro. Vergeleken met de gelijknamige periode in 2018, betekende dat - maar - 118 miljoen euro extra uitvoer (+0,07%).

Tot medio juni 2019 blijven de Vlaamse eerstekwartaalcijfers voor 2019 nog even uit, maar de Belgische werden wel al gepubliceerd en laten het volgende verloop zien tegenover Q1-2018: Belgische Q1-uitvoer in 2019 (99 miljard euro), 0,84% minder dan in Q1-2018; Belgische Q1-invoer (95,8 miljard euro), 0,21% lager dan in Q1-2018).

Bekijken we dan weer de gecumuleerde periode januari-februari, dan stellen we vast dat in 2019 de eerste twee maanden aan Vlaamse uitvoer 54 miljard euro hebben opgebracht, na een lichte daling (-0,36%) tegenover de gelijknamige periode in 2018 (54,2 miljard euro).

Tot medio juni 2019 blijven de eerstekwartaalcijfers voor 2019 nog even uit, maar de Belgische werden wel gepubliceerd en laten het volgende verloop zien tegenover Q1-2018: Belgische Q1-uitvoer in 2019 (99 miljard euro), 0,84% minder dan in
Q1-2018; Belgische Q1-invoer (95,8 miljard euro), 0,21% lager dan in Q1-2018).

Bekijken we dan weer de gecumuleerde periode januari-februari, dan stellen we vast dat in 2019 de eerste twee maanden aan Vlaamse uitvoer 54 miljard euro hebben opgebracht, na een lichte daling (-0,36%) tegenover de gelijknamige periode in 2018 (54,2 miljard euro).

Nieuws

Vlaamse bedrijven bereikten in 2018 een exportbedrag van maar liefst €328 miljard. Claire Tillekaerts, CEO van Flanders Investment & Trade: “In 2018 steeg de Vlaamse export met 3,45% in vergelijking met €317 miljard in 2017. Dit is de 9e uitvoerstijging op rij en één van de hoogste groeipercentages sinds 2010, het jaar waarin onze export zich uit de economische crisis hees”. Flanders Investment & Trade (FIT) baseerde de analyse op de in- en uitvoercijfers 2018 van de Nationale Bank van België (NBB).

Vlaamse bedrijven exporteerden in 2017 voor €317 miljard aan goederen. Dat is een stijging van 5% in vergelijking met de 302 miljard euro in het jaar voordien, en meteen ook een nieuw absoluut record. Flanders Investment & Trade maakte deze analyse op basis van de jaarcijfers van het Instituut voor de Nationale Berekeningen (NBB).