U bent hier

Vlaamse export tot oktober 2021 zoekt hogere sferen op

Om zicht te krijgen op hoe de Vlaamse export zich doorheen 2021 heeft herpakt, keren we nog even terug op de beginmaanden van datzelfde jaar: na exportdalingen in januari (-9,97%) en februari (-5,30%) kwam in maart 2021 dan toch de omslag met een — voor 2021 — eerste exportstijging (+21,11%). Daardoor liet de Q1-export in 2021 nog net een groeicijfer optekenen tegenover Q1-2020 (+1,69%). Maart 2021 luidde meteen ook het begin in van een continue reeks maandstijgingen voor onze export, die de tweedekwartaalsgroei (Q2-2021) zelfs op een fikse 46,8% brachten tegenover 2-2020, weliswaar het somberste coronakwartaal (-21,47%).
Ook in Q3-2021 ging de Vlaamse kwartaaluitvoer erg hard met alweer een toename van liefst 30,08% (in vergelijking met Q3-2020).

Ook het vierde kwartaal van 2021 zette behoorlijk in, want in oktober liep de export verder op en kwam uit op 34,88 miljard euro, ineens 28,66% hoger dan de gelijknamige maandinvoer in 2020 (27,11 miljard euro).
De uitvoerstijging in oktober was meteen ook de 8e maandklim op rij, niet alleen fors hoger (+28,66%) dan oktober 2020, maar ook al ruim 1/5 (+20,51%) boven de oktoberexport uit 2019, toch een onverdachte maand pre-pandemie.

Op basis van 10 maanden cijfers blijkt het exportherstel — aarzelend ingezet tijdens het eerste kwartaal van 2021 en intussen toch al toe aan de 8e maandstijging op rij — zich klaarblijkelijk door te zetten.
10 maanden ver in 2021 (jan-okt) blijven de cijfers steevast positief, met intussen al voor 308,1 miljard euro aan Vlaamse export, wat 61,41 miljard euro meer of 24,9% hoger is dan na 10 maanden in 2020, toen onze export al 8 maanden kreunde onder de coronagesel.
Dat het echt wel hard vooruitgaat met de export mag alvast hieruit blijken: met nog twee maanden te gaan tot het jaareinde van 2021 heeft Vlaanderen al 3,3% meer exportwaarde genoteerd dan in heel 2020 (298,23 miljard euro), ook al was dat zonder meer een rotjaar, met een totaaluitvoer die amper hoger lag dan in 2015 (298 miljard euro).
Alles wijst er ook op dat het uitvoerrecord uit 2018 (329 miljard euro) niet langer stand zal houden en allicht al in november 2021 wordt geëvenaard of zelfs overtroffen.

Aan de invoerzijde waren 10 maanden import in 2021 goed voor 289,7 miljard euro of 25,29% meer dan de 231,2 miljard euro in de gelijknamige periode van 2020.
Afgezet tegen de export tijdens de eerste 10 maanden van 2019 (pre-pandemie), dan lag de waarde intussen al 12,45% hoger, net als de invoer trouwens, die ook al 10,07% hoger ligt dan in 2019 na 10 maanden.

In haar novemberprognose begint begint ook de NBB stilaan minder cyclische en meer structurele trekken te ontwaren in het positieve trendverloop van de internationale handel van België: “In november 2021 zetten de uitvoer (+29,9 %) en de invoer (+32,2 %) hun forse groei in vergelijking met de overeenstemmende periode in 2020 voort, zodat in de laatste 3 maanden — van september tot en met november — ook het gemiddelde van de buitenlandse handel op kwartaalbasis sterk bleef stijgen en wel met 28,3% voor de uitvoer en 29,5% voor de invoer. In de periode van september tot november 2021 zetten zowel de ontwikkelingen qua land als qua product de tendens voort van de maanden ervoor. Naar land wordt de sterke groei van de uitvoer en de invoer duidelijk nog steeds gedragen door de handel met de EU, en in het bijzonder met Duitsland, Frankrijk en Nederland, en in veel mindere mate met Azië.
Naar product dragen steeds van de internationale handel in chemische en farmaceutische producten en in minerale producten nog altijd het meest bij tot de kwartaaltoename van de internationale handel, terwijl transportmaterieel daar net een negatieve impact op heeft.”

27 januari 2022