U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Tunesië

Algemene toestand

Tunesië registreerde zijn eerste geval van COVID-19 op 2 maart, slechts enkele dagen nadat een nieuwe regering onder leiding van premier Elyes Fakhfakh was ingezworen. In een poging een grote uitbraak van het virus in te dammen, kondigde de regering meteen strenge maatregelen aan. 

Sinds 28 oktober zijn opnieuw strengere maatregelen van kracht, waaronder een avondklok. 

Economie

Economische impact

Er wordt verwacht dat de economie van Tunesië zwaar getroffen wordt door de uitbraak van COVID-19. Het IMF spreekt voor 2020 van een negatieve groei van -4,3%, het laagste niveau sinds de onafhankelijkheid van Tunesië in 1956. 

De toerismesector, die 7% van het bbp vertegenwoordigt, en de industrie, die voornamelijk aan de Europese auto- en textielindustrie leveren, ondervinden al een sterke negatieve impact. Naarmate de crisis zich door de binnenlandse economie verspreidt, zal er meer druk op de economie komen. Huishoudens zullen moeten besparen en de consumptie zal verminderen. De werkloosheid, die nu al 15% bedraagt, zal verder stijgen, de inkomens zullen dalen en de invoerprijzen zullen stijgen. Veel bedrijven zullen waarschijnlijk geconfronteerd worden met cashflow-tekorten vanwege tijdelijke sluitingen en lagere inkomsten uit consumptie en export.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Steun- en relancemaatregelen

Om de sociaal-economische impact van de lockdown te milderen, werd een eerste pakket begeleidende maatregelen voorzien voor een totale waarde van 2,5 miljard TND (ca. € 800 miljoen). De belangrijkste maatregelen voor particulieren betreffen steunfondsen voor arbeiders die technisch werkloos zijn en voor de laagste inkomens. Voor bedrijven kwam er naast een tijdelijke opschorting van belastingen, sociale bijdragen en de terugbetaling van leningen, een bijzonder investeringsfonds van 700 miljoen TND (€ 220 miljoen) om de heropstart na de lockdown te bewerkstelligen en een garantiefonds van 500 miljoen TND (€ 158 miljoen) voor nieuwe leningen.

De verlenging van de quarantainemaatregelen midden april ging in Tunesië gepaard met extra steunmaatregelen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Naast mensen met een beperking, werklozen, gepensioneerden en migranten, hoort daar ook een grote groep dagloners bij, vaak in de informele sector, die van de ene op de andere dag zonder inkomsten gevallen zijn. Ook in de formele economie is er meer en meer technische werkloosheid, met stopzetting van het uitbetalen van loon door werkgevers. De regering voorziet zowel cash steun voor de meest kwetsbaren als de mogelijkheid om de terugbetaling van leningen uit te stellen met drie tot zes maanden.

De internationale partners van Tunesië hebben steun toegezegd voor de strijd tegen het virus en zijn socio-economische repercussies. Het IMF en de EBRD zegden noodleningen toe van respectievelijk 400 miljoen USD en 400 miljoen EUR. De Wereldbank kondigde een gift van 13 miljoen euro aan voor de gezondheidssector. De EU voorziet 247 miljoen euro aan versnelde budgetsteun en een verhoging van het bedrag voorzien voor een programma ter ondersteuning van de gezondheidszorg van 20 tot 60 miljoen euro.

Bron: FOD Buitenlandse Zaken

Opportuniteiten op korte en lange termijn

De toeristische sector was voor de coronavirusuitbraak goed voor ongeveer 8% van het bbp en bood indirect werk aan ongeveer 400.000 mensen. Vorig jaar bezocht een recordaantal van 9,4 miljoen toeristen het land. Het verlies voor de sector dit jaar wordt op 1,4 miljard dollar geschat. Met de goede cijfers die Tunesië momenteel kan voorleggen wat het aantal nieuwe besmettingen betreft, hoopt het land met het zomerseizoen een deel van dit verlies te kunnen compenseren. 

Terwijl de ineenstorting van de wereldwijde vraag naar industrieproducten de lokale exportgerichte bedrijven op korte termijn zal schaden, zou het land wel kunnen profiteren van de trend om de toeleveringsketens in het licht van COVID-19 te diversifiëren. Als gevolg van de verstoring van de toeleveringsketens die met de coronacrisis gepaard is gegaan, overwegen sommige bedrijven een deel van hun productieactiviteiten uit China te verplaatsen en dichter hun belangrijkste markten te komen. Voor op Europa gerichte bedrijven is Tunesië - met zijn ontwikkelde industriële sector en lage arbeidskosten - een potentiële kandidaat om in te spelen op dergelijke verschuivingen.

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

29 oktober 2020