U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Canada

Algemene toestand

Op 31 januari 2022 registreert Canada 3 055 826 gevallen van COVID-19, op een totale bevolking van 38 miljoen inwoners. Ontario en Quebec zijn, als grootste provincies, het zwaarst getroffen, met respectievelijk 1 033 294 en 861 891 gevallen op 14,5 miljoen inwoners in Ontario en 8.5 miljoen in Quebec. Op dezelfde datum registreert Canada 33 873 sterfgevallen, waarvan 11 444 in Ontario en 13 223 in Quebec.

De verschillende overheden (federaal en provinciaal) hebben sinds maart 2020 snel strenge maatregelen uitgevaardigd. Over het algemeen heeft de bevolking deze maatregelen, die langzamer dan in Europa en de US opgeheven worden, altijd goed geaccepteerd en opgevolgd. De laatste weken komt er echter meer en meer ongenoegen tot uiting, met grote manifestaties tot gevolg (o.a. van vrachtwagenchauffeurs).

Het aantal nieuwe besmettingen van de 5e golf is, na de piek van 15 december tot 15 januari, opnieuw in dalende lijn, net als het aantal hospitalisaties (2852 in Quebec, 3091 in Ontario) en opnames op intensieve zorgen (218 in Quebec, 568 in Ontario). Het aantal besmettingen is echter onderschat, aangezien PCR-testen in verschillende provincies, waaronder Quebec en Ontario, sinds enkele weken voorbehouden zijn voor een beperkt aantal doelgroepen (personeel uit zorgsector, onderwijs, kinderopvang, politie en brandweer, daklozen, zwangere vrouwen, mensen met een verzwakt immuunsysteem of mensen die opgenomen moeten worden voor een al dan niet covid-gerelateerde ingreep).

Verschillende economische sectoren lijden nog steeds onder de  pandemie. O.a. de luchtvaart, toerisme, horeca en cultuur kunnen rekenen op specifieke hulpprogramma’s. Er bestaan ook algemenere programma’s die zich richten op bedrijven en particulieren.

Voorzorgsmaatregelen

 • De federale overheid vraagt alle niet-essentiële internationale verplaatsingen te vermijden. 
 • Een bewijs van volledige vaccinatie (minstens 2 doses) en een negatieve PCR-test (max 72 uur voor vertrek) zijn nodig om naar Canada af te reizen. Bij aankomst, ook bij zakenreizen, kan men willekeurig geselecteerd worden voor een PCR-test. In dat geval is quarantaine verplicht in afwachting van het resultaat. (Deze maatregel wordt meer en meer ter discussie gesteld).
 • Bewijs van volledige vaccinatie is verplicht om aan boord te gaan van een vliegtuig of een trein, zelfs voor een binnenlandse reis.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in alle gebouwen en winkels, op het openbaar vervoer en op het vliegtuig, op school vanaf het 1e leerjaar en op de schoolbus.
 • Alle winkels zijn open, maar met beperkingen op het aantal toegelaten klanten.
 • Op verschillende plaatsen wordt een bewijs van vaccinatie (QR-code die je krijgt bij 2e dosis) gevraagd: restaurants, cinema, verschillende gebouwen, sommige winkels, events, … De details verschillen per provincie en van het stadium waarin de versoepelingen zich bevinden. Canada hanteert een 1G-beleid, een herstelbewijs of negatieve test wordt niet aanvaard. In de toekomst zullen mogelijk 3 doses vereist zijn voor een geldig vaccinatiebewijs.
 • Telewerk blijft verplicht waar het kan.
 • Horeca is gesloten, alleen afhalen of laten leveren is toegestaan.
 • Alle bijeenkomsten zijn verboden, zowel binnen als buiten. Dit geldt voor cinema’s en theaterzalen, grote optredens, sportwedstrijden (professioneel en amateur), fitness-zalen, maar ook voor beurzen, conventies en productpresentaties.
 • Ziekenhuizen staan nog steeds onder druk, zowel door het aantal patiënten dat opgenomen dient te worden als door het uitvallen van eigen personeel, en blijven niet-dringende zorg uitstellen.

Exitstrategie

Sinds het begin van de pandemie zijn er in Canada al verschillende versoepelingen en verstrengingen geweest, op het ritme van de verschillende golven en afhankelijk van de verschillende provincies, die het gezondheidsbeleid bepalen. Omikron heeft in december 2021 en januari 2022 opnieuw tot verstrengde maatregelen geleid, maar deze worden nu stilaan versoepeld.

Hieronder vindt u een overzicht van de voorziene kalenders in de provincies Ontario en Quebec. Beide provincies richten zich op 14 maart 2022 voor de opheffing van de meeste maatregelen, in verschillende stappen. Beide provincies hebben al laten weten dat mondmaskers en QR-code ook daarna nog deel zullen uitmaken van hun strategie tegen COVID-19. Andere provincies volgen hun eigen kalender, contacteer ons voor meer informatie (montreal@fitagency.com).

 • 17 januari 2022: afschaffing van avondklok in Quebec (ingegaan op 31 december 2021), heropening van lager en middelbaar onderwijs in Ontario en Quebec (scholen waren gesloten sinds ongeveer 21 december voor kerstvakantie, daarna afstandsonderwijs)
 • 31 januari 2022: Quebec: heropening van restaurants aan 50% van de zitcapaciteit (met QR-code, max 4 personen aan dezelfde tafel of bewoners van 2 verschillende adressen, sluiting om middernacht). Cafés blijven gesloten. Hoger onderwijs kan opnieuw volledig fysiek doorgaan, sportieve en culturele activiteiten zijn opnieuw toegelaten voor kinderen onder de 18 jaar, privé-bijeenkomsten zijn toegelaten: max 4 mensen of de bewoners van 2 adressen en gebedsruimtes blijven gesloten, behalve voor begrafenissen (max 25 aanwezigen).
 • 31 januari 2022: Ontario: privé-bijeenkomsten mag met max 10 personen binnen, max 25 personen buiten, publieke bijeenkomsten mag met max 25 personen binnen. Horeca (zonder dansvloer), fitnesszalen, cinema’s, theaterzalen, musea, casino’s: max 50% capaciteit, max 10 personen aan dezelfde tafel. Sportwedstrijden, concertzalen en theaters: de laagste van 2 opties: max 50% zitcapaciteit of max 500 toeschouwers. QR-code blijft vereist
 • 7 februari 2022: Quebec: heropening van cinema’s, theaterzalen, optredens, sportwedstrijden en andere evenementen: QR-code vereist, binnen max 50% van de zitplaatsen, met max 500 aanwezigen, buiten max 1000 aanwezigen. Heropening van gebedsruimtes voor erediensten (QR-code, 50% van de zitplaatsen, max 250 aanwezigen. Voor begrafenissen: max 50 personen (zonder QR-code)
 • 12 februari 2022: Quebec: privé-bijeenkomsten in huis: geen limiet op aantal aanwezigen, aangeraden om tot 10 personen te beperken. Restaurants: max 10 personen of de bewoners van 3 verschillende adressen aan dezelfde tafel.
 • 14 februari 2022: Quebec: cinema’s, theaterzalen, optredens, sportwedstrijden en andere evenementen: QR-code vereist, max 5000 aanwezigen als het event buiten doorgaat (limiet binnen blijft 50%, max 500 personen). Heropstarten van parascolaire activiteiten op alle onderwijsniveaus, zonder wedstrijden, QR-code vereist voor 13+. Heropening van fitnesszalen en sauna’s, QR-code, max 50% van capaciteit. Heropstarten van sportieve en culturele activiteiten voor volwassenen.
 • 21 februari 2022: Quebec: afschaffing van de beperkingen op aantal klanten in winkels en winkelcentra. Cinema’s, theaterzalen, optredens, sportwedstrijden en andere evenementen: QR-code vereist; geen limiet op aantal aanwezigen in zalen van max 10 000 plaatsen; max 50% in zalen van meer dan 10.000 plaatsen. Congressen en conferenties zijn opnieuw toegelaten, met QR-code, 50% capaciteit, max 500 aanwezigen. Gebedshuizen en begrafenissen: met QR-code, 50% capaciteit, max 500 aanwezigen. privé-bijeenkomsten in gehuurde zalen zijn opnieuw toegelaten, QR-code, max 50 personen
 • 21 februari 2022: Ontario: privé-bijeenkomsten: max 25 personen binnen, max 100 personen buiten. Publieke bijeenkomsten: max 50 personen binnen. Afschaffing van de limiet van 50% zitcapaciteit in horeca, fitnesszalen, cinema’s, vergaderzalen en conventiecentra, televisiestudio’s, casino’s. Afschaffing van de limiet van max 500 toeschouwers bij sportwedstrijden, concertzalen en theaters, max 50% zitcapaciteit blijft. Beperking van aantal bezoekers in alle openbare plaatsen, ook supermarkten, winkels en shoppingcentra, zodat afstand kan gehouden worden, zonder maximum aantal bezoekers vast te leggen. Beperking van aantal bezoekers aan gebedshuizen zodat deze 2 m afstand kunnen houden, geen beperking als men QR-code vraagt bij ingang. QR-code blijft vereist
 • 28 februari 2022: Quebec: telewerk is niet langer verplicht, progressieve terugkeer naar kantoor, maar hybride vorm van werken blijft streng aangeraden. Restaurants mogen open blijven tot 1 uur. Heropening van cafés en casino’s: QR-code, max 10 personen of bewoners van 3 verschillende adressen aan dezelfde tafel, max 50% van zitcapaciteit, aanwezigen moeten blijven zitten. Gebedshuizen en begrafenissen: met QR-code, zonder beperkingen op aantal aanwezigen. Wedstrijden zijn opnieuw toegelaten bij parascolaire activiteiten op alle onderwijsniveaus, QR-code verplicht voor 13+.
 • 14 maart 2022: Quebec: privé-bijeenkomsten in gehuurde zalen: met QR-code, geen beperking op aantal aanwezigen, zonder QR-code: max 20 personen. Horeca: QR-code blijft behouden, maar limieten op aantal aanwezigen worden afgeschaft, terugkeer naar normale openingsuren, dans en karaoke zijn opnieuw toegelaten. Cinema’s, theaterzalen, optredens, sportwedstrijden en andere evenementen: QR-code vereist, dansen is opnieuw toegestaan, afschaffing van de limieten op aantal aanwezigen, zowel binnen als buiten. Congressen en conferenties zijn toegelaten, met QR-code, zonder beperkingen op aantal aanwezigen. Fitnesszalen en sauna’s: QR-code, afschaffing van limiet op aantal aanwezigen.
 • 14 maart 2022: Ontario: afschaffing van alle beperkingen op aantal deelnemers/bezoekers/klanten. Privé-bijeenkomsten: max 50 personen binnen, geen beperking buiten, QR-code blijft vereist.

Economie

Economische impact

Het IMF en de meeste banken verwachten dit jaar een daling van de economie tussen 4 en 6,5 % van het bnp. Voor 2022 wordt niet verwacht om opnieuw het economische peil van voor de 'coranacrisis' te bereiken. De oliesector, één van de belangrijkste exportsectoren in Canada lijdt onder de historisch lage olieprijs en de overvolle oliereserves. Op 20 april werd de olie zelfs aan een negatieve prijs verhandeld. Samen met de daling van de olieprijzen verzwakte de CAD met ongeveer 4% t.o.v. EUR. Vooral de kmo-sector lijdt onder deze crisis. Hopelijk gebeurt de uitrol van de hoofdzakelijk federale steunmaatregelen ter waarde van 240 mld CAD (ongeveer 10% van het bnp) snel genoeg om deze bedrijven te ondersteunen. Daarnaast wordt de landbouwsector extra ondersteund.

April is de maand wanneer veel tijdelijke (vroeger veelal buitenlandse) werknemers starten. Momenteel hebben deze een probleem om naar Canada te reizen en als het al lukt dienen ze bij aankomst 2 weken in quarantaine te gaan. Daarnaast werkt een groot deel van de vleesverwerkende industrie aan een lager ritme door veel zieke werknemers en het probleem om in de werkplaatsen de nodige afstand te houden.

Vooral de autoverkoop stuikt in elkaar, alsook de retail waar voor april y-o-y een daling van 15% genoteerd werd. Online maakt dit met een stijging van 40% y-o-y, wellicht gedeeltelijk goed voor bedrijven die hun offline activiteiten (alvast gedeeltelijk) online kunnen verder zetten. Sommige grote bedrijven, vooral actief in de reissector, volgen de wereldwijde trend van massale ontslagen. Canada Goose (-2%) en Air Canada (tot -20.000). Tegelijk wensen de provinciale overheden gedurende de zomer massaal personeel aan te werven en op te leiden om in de verzorgingssector aan de slag te gaan. Enerzijds om de tekorten, die de voorbije weken pijnlijk duidelijk werden, op te vangen, maar anderzijds ook om een tweede golf van het Covid-19-virus op te kunnen vangen.

Handelsbelemmeringen

Momenteel zijn er weinig of geen handelsbelemmeringen. Voor de export van cruciale goederen in de medische sector geproduceerd in Canada is er een exportvergunning nodig.

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties. 

Relancemaatregelen

De federale overheid van Canada heeft na de uitbraak van Covid-19 heel wat economische steunmaatregelen geïmplementeerd. Deze steunmaatregelen belopen in totaal ongeveer 240 mld CAD (160 mld €), ongeveer 10% van het bnp. Vooral volgende economische sectoren worden direct ondersteund:

 • steun voor de oliesector (die lijdt onder een lage olieprijs),
 • steun aan de luchtvaartindustrie (zie boven),
 • steun aan de landbouwsector die momenteel veel tijdelijke arbeidscontracten aanbiedt (en er momenteel te weinig tijdelijke buitenlandse werknemers zijn, omdat die niet naar Canada kunnen reizen),
 • steun aan de cultuur- en mediasector, 
 • uitstel van betaling van verschillende belastingen en taksen.

Economische vooruitzichten

Het IMF en de meeste banken verwachten dit jaar een daling van de economie tussen 4 en 6,5 % van het bnp. Voor 2022 wordt niet verwacht om opnieuw het economische peil van voor de 'coronacrisis' te bereiken. De werkloosheid die voor de crisis onder de 5% was gedaald kan stijgen tot 15% waarna deze weer gradueel zal afnemen.

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het nieuwe coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier Coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be

11 februari 2022

Bijkomende informatie