U bent hier

Zakendoen in Slovenië

Eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).

Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.

Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.

Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.

Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Slovenië moet benaderd worden als een westerse markt. De openheid van de lokale zakenlui werkt er verfrissend, alsook hun grondige product- en marktkennis. Typisch is dat er kan gewerkt worden via kleine distributeurs die zorgen voor de invoer en aanpassing aan Sloveense wetgeving op het gebied van bv. etikettering en verkoop aan supermarkten. Ook na de toetreding tot de EU zijn de vermelding van de producent en van invoerder vereist in het Sloveens.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Slovenië is een kleine markt die als voordeel heeft dat er rechtstreeks kan worden geleverd aan supermarkten of aan producenten (die soms complementaire ingevoerde producten opnemen in hun gamma).

Via een tussenpersoon

Het meest gebruikelijke distributiekanaal zijn groothandelaars/invoerders die over het hele land actief zijn. Belangrijk is om een verdeler te vinden die goede contacten heeft of kan uitbouwen met de lokale industrie en handelskanalen, en hem te overtuigen van de marktkansen van uw producten. Een prospectiebezoek om de distributeur te overtuigen van de kwaliteiten en marktkansen van het product is aangewezen en zelfs noodzakelijk.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

De meest voorkomende lokale ondernemingsvormen:

 • d.n.o. (cvoa - coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid)
 • d.o.o. (bvba - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
 • k.d. (cv - commanditaire vennootschap)
 • d.d. (nv - naamloze vennootschap)
 • s.p. (éénmanszaak/zelfstandig ondernemer)

Meer weten:

 • Sloveense Kamer van Koophandel: een mooie site die uitleg geeft over hun activiteiten, het zakenklimaat, pers, economie, zakencontacten, tentoonstellingen en exposities, met veel nuttige links.
 • Informatie over wetgeving, handel, politiek en economisch nieuws over investeringen in Slovenië.

Er zijn 2 subsecties, nl. investeren en handel:

Slovenian Business Portal: veel nuttige informatie m.b.t. zakendoen in Slovenië. Klik op “Doing Business” (aan de linkerkant) en u krijgt een nieuw scherm, waar u vervolgens op de tabs van de verschillende hoofdstukken (de cijfers in de rechterkolom van het scherm) klikt.

PIRS-database met informatie over ruim 75.000 Sloveense bedrijven.

Digitale communicatiekanalen

In Slovenië heeft 83% van de bevolking tussen 16 en 74 jaar in 2019 regelmatig gebruik gemaakt van internet (49% van instant messaging, 47% van e-bankieren). 
De grote meerderheid had toegang tot internet via smartphone (92%) (85% in 2018), 61% via portable computer (63% in 2018), 48% via desktop computer (zelfde als in 2018), 26% via tablet computers (25% in 2018) and 6% via andere mobiele apparaten, zoals games player, e-reader, smart watch (4% in 2018).

E-mail: is nog steeds veelgebruikt kanaal - zeker voor de generatie die nog niet zo bekend is met modernere manieren van communicatie zoals WhatsApp; vrijwel iedereen met een internetconnectie heeft ten minste één e-mailadres.
WhatsApp - Slovenen gebruiken deze app dagelijks om te communiceren met vrienden, familie en bedrijven.
Meest gebruikte zoekmachine: Google search en Najdi.si (enkel in het Sloveens)
Sociale media: Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter

Wegens de coronamaatregelen is vergaderen op afstand (tijdelijk) de norm geworden; video is dé oplossing voor communicatie tijdens het virus. De virtuele vergaderingen en conferenties worden gehouden via applicaties als Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, en steeds meer ook Cisco Webex and BigBlueBotton. 

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Flanders Investment & Trade organiseert tweejaarlijks een multisectoriële zakenreis naar Zuidoost-Europa, waarbij in Slovenië een dag wordt uitgetrokken voor b2b-meetings met potentiële Sloveense zakenpartners. De formule van een multisectorale handelsmissie is ideaal voor Vlaamse bedrijven die nog geen zaken doen in de regio. De sterkte van de formule bestaat erin dat Vlaamse bedrijven binnen het tijdsbestek van een kleine week een goed inzicht kunnen verwerven in drie belangrijke markten, nl. Kroatië, Servië en Slovenië.

Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Ljubljana begeleidt ook individuele prospectiereizen van Vlaamse bedrijven naar Slovenië. Dat is een meer geschikte formule voor bedrijven die al deelnamen aan een groepszakenreis of die al zakendoen in het land, waarbij het kantoor een afsprakenprogramma “op maat” van het Vlaamse bedrijf kan maken.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Betalingsvoorwaarden hangen af van de sector. Men verwacht niet dezelfde gunsttermijnen als uw Italiaanse klanten, maar evenmin een significant andere benadering dan u zou toepassen voor een Oostenrijkse klant. Bij een eerste commerciële transactie en levering is het normaal om te werken met voorafbetaling (de Sloveense partner is dat gewoon) of desgevallend het risico in te dekken via kredietverzekering. Bij herhaaldelijke deals, zal de Sloveense afnemer aandringen op uitstel van betaling. Uiteraard had de recente economische crisis een impact op de kredietvoorwaarden: waar men vroeger al tevreden was met betalingsuitstel van 30 dagen, vergrootte de druk op de Sloveense invoerder/verdeler, zodat die sneller zal vragen voor uitstel van 60 en soms zelfs 90 dagen.

Vanaf 2010 hebben we vastgesteld dat Sloveense bedrijven hoe langer hoe meer niet in staat zijn om stipt te betalen aan de Belgische/Vlaamse leverancier, dit als gevolg van de financiële crisis. Meestal gaat het daarbij niet om slechte wil van de Sloveense distributeur, maar zit hij zelf noodgedwongen te wachten tot de eindcliënt hem betaalt. In dergelijke situaties is het enige pijnpunt dikwijls de slechte communicatie, met name het feit dat de Sloveense distributeur onbekwaam is (allicht uit schaamte) om uit te leggen waar het schoentje wringt.

Tips bij het zakendoen

 • Slovenen zijn bijzonder trots op hun land en taal alsook op de toeristische toppers (Bled, Bohinj, Postojna, kust), wijnen en streekgerechten (Potica, Gibanica, ...). Ze zullen niet nalaten uw indrukken over hun land te vragen. Het is aan te raden u hierop in de mate van het mogelijke enigszins voor te bereiden.
 • De recente economische geschiedenis (staatseconomie) laat nog zijn sporen na in de economische realiteit en in de mentaliteit. Al te kapitalistische stellingen of ultraliberale houdingen inzake aandeelhouderschap van buitenlandse groepen worden best vermeden.
 • Er wordt grote waarde gehecht aan persoonlijk contact ter plaatse. Eens een afspraak gemaakt, wordt ook de stipte naleving ervan verwacht. Bij verhindering of vertraging is het aangeraden telefonisch contact op te nemen.
 • Zowel bij de eerste contacten als in een later stadium van de zakenrelatie zal een kleinigheid (bv. een doosje pralines) sterk gewaardeerd worden. Het is niet ongebruikelijk dat uw Sloveense zakenpartner u een flesje (excellente) Sloveense wijn cadeau doet.
 • Uitvoerige beschrijvingen van uw bedrijf zullen de Sloveense gesprekspartner nauwelijks interesseren. Kom daarom quasi onmiddellijk ter zake betreffende het product/de dienst die u hem/haar wenst aan te prijzen (technische kennis is daarbij belangrijk) en de voordelen die hij/zij er mee kan doen om ze in Slovenië te vertegenwoordigen. De prijs is vaak, maar niet altijd, meer doorslaggevend dan de prijs-kwaliteitverhouding of exclusiviteit van het product.
 • Als het contact u belangrijk genoeg lijkt, nodigt u bij voorkeur uw gesprekspartner uit voor een voortzetting van het gesprek tijdens een dinertje of (uitgebreide) lunch op restaurant, al zal de eerste uitnodiging ook vaak spontaan van hun kant komen. Lunchtijden zijn heel flexibel: meestal wordt er slechts 1 keer per dag echt uitgebreid getafeld, en dit kan zowel om 13.00u als om bv. 15.00u. Diner of lunch zullen in quasi alle gevallen op restaurant doorgaan, slechts in heel uitzonderlijke gevallen zal u bij uw contacten thuis uitgenodigd worden.
 • Kleding: modern klassiek, d.w.z. kostuum en das, al is dit laatste attribuut niet meer 100% noodzakelijk in alle sectoren. Meer en meer wordt ‘business casual’ de norm, zeker tijdens de warme zomermaanden.

Duurzaam Internationaal Ondernemen

Bepaalde aspecten van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn zeker bekend en geïntegreerd in het Sloveense regeringsbeleid. Duurzame ontwikkeling gebaseerd op solidariteit en respect voor natuur, milieu en mensenrechten, is echter een van de nationale prioriteiten van Slovenië. Het maakt integraal deel uit van alle belangrijke nationale documenten. De Sloveense ontwikkelingsstrategie 2030 die de regering in december 2017 goedkeurde, heeft als primair doel ‘Slovenia, a country with a high quality of life for all’. Met vijf strategische doelstellingen en twaalf onderling verbonden ontwikkelingsdoelen wordt de nieuwe basis gelegd voor de toekomstige ontwikkeling van Slovenië.

Meer weten:

 • Slovenian Research Agency: dit Sloveense onderzoeksagentschap werkt volgens de regels van het nationale onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma. De regering co-financiert via SRA duurzame projecten.
 • Instituut voor Macro-economische Analyse en Ontwikkeling: deze onafhankelijke regeringsinstelling begeleidt projecten op het vlak van economisch beleid, ontwikkelingsstrategie en opleiding. Ze neemt ook maatregelen voor het behalen van de Lissabon-doelstellingen.
 • The Environmental Agency: dit agentschap controleert alle milieuvoorschriften.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Slovenië