U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.
• Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen. 
• Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
• Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
• Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

De Europese Unie (EU) heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten, waarin gunstige invoerrechten voorzien zijn. Zo kan een Belgische exporteur er voor zorgen dat zijn klant buiten de Europese Unie in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten.

De preferentiële invoerrechten per land van oorsprong, kunt u vinden op de Market Access Database (knop “Applied Tariffs”) van de Europese Commissie.

Om van deze preferentiële invoerrechten te kunnen genieten moeten er twee dingen gebeuren:

  1. De preferentiële oorsprong van de goederen moet aangetoond worden met een certificaat uitgegeven door de overheden van het uitvoerende land en moet, in principe, kunnen voorgelegd worden, op het moment van dedouanering.

    Op de Market Access Database kunt u nagaan welk certificaat u bij export moet bijvoegen. (Knop Procedures and Formalities - kies een land en druk op search - in de kolom General requirements kunt u dan de proof of preferential origin aanklikken.) ​Dat bewijs moet u met de uitgevoerde goederen meezenden.

  2. Registreer u voor REX (Geregistreerd exporteur) zodat uw invoerder kan genieten van vermindering of vrijstelling van invoerrechten.

Hoe registreren: Stuur dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend - per e-mail (pdf) - naar da.ops.douane1@minfin.fed.be.

Producteisen

Voor meer informatie over verpakking en etikettering, gelieve het National and Trade Measurement Decree, de National Trade Measurement (Pre-Packed Articles) Packaging Regulation 1989 en de Reglementering van het Departement Gezondheid te raadplegen.

Andere nuttige contacten:

Biosecurity Authority of Fiji (BAF)

Adres: Level 3, Provident Plaza I, Ellery Street, Suva, Fiji
T: +679 331 2512
E: info@baf.com.fj
http://www.baf.com.fj/contact
Beschrijving: De Biosecurity Authority of Fiji (BAF) is verantwoordelijk voor de quarantaine reglementering.

Fiji Revenue and Customs Service

Adres: Revenue & Customs Services Complex, Lot 1, Corner of Queen Elizabeth Drive & Ratu Sukuna Road, Nasese (Suva), Fiji

T: +679 324 3000
E: info@frcs.org.fj
https://www.frcs.org.fj/
Beschrijving: Informatie betreffende tarieven en productbeschrijvingen zijn beschikbaar bij de Fiji Revenue and Customs Service.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Fiji