U bent hier

Voeding

Nieuwe export- en importvereisten

Voor de export van voeding naar het VK verwijzen wij graag door naar de duidelijke uitleg op de website van onze partner Fevia.

Ook op de website van de Britse overheid staat gedetailleerde informatie:

  • Voor het invoeren van dieren, dierlijke producten, risicovolle levensmiddelen en dierenvoer van niet-dierlijke oorsprong, consulteer deze link.
  • Voor het invoeren van planten en plantaardige producten, consulteer deze link.
  • Voor het invoeren van vis bedoeld voor menselijke consumptie, consulteer deze link.
  • Voor het invoeren van bedreigde dieren- en plantensoorten en afgeleide producten, consulteer deze link.
     

Wat met de controle van voedingswaren?

Bij de in- en uitvoer van voedingsproducten voert het FAVV strenge controles uit op het vlak van planten- en dierengezondheid en voedselveiligheid. Brexit heeft een impact op de uit te voeren controles en bijbehorende regels.

Sinds 1 januari 2021 gelden voor het VK immers dezelfde procedures en certificaatvereisten als voor andere landen buiten de EU. Wat dat betekent voor de in- en uitvoercontroles van uw voedingswaren ontdekt u op de website van het FAVV. In het VK is het Food Standards Agency verantwoordelijk voor de voedselveiligheid.

Meer weten?

Ontdek alles over de huidige Europese voorschriften omtrent voedselveiligheid en etikettering op de website van de Europese Commissie.

 
 

Naast andere invoerprocedures, brengt Brexit nog een aantal veranderingen met zich mee.

Wat verandert er op korte termijn?

Labels van voorverpakte voeding

Verhandelt u voorverpakte voeding in het VK, dan volstaat het vanaf 1 oktober 2022 niet meer om labels met enkel een EU-adres op uw producten te plaatsen. Op de labels moet dan een naam en adres staan van een verantwoordelijke Britse firma. Dat kunnen de gegevens van een Britse invoerder zijn, of van een Brits filiaal van een Belgische onderneming. Verder geldt een uitzondering voor goederen die al op de markt zijn. Die mogen in omloop blijven zolang de voorraad strekt, ook al vermelden ze alleen een EU-adres.

Een overzicht van de etiketteringsnormen vindt u op de website van de Britse overheid
 

Traceerbaarheid van biologische producten

Vanaf 1 januari 2021 zal u nog steeds biologische producten mogen vermarkten in het VK, mits certificatie en traceerbaarheid uiteraard. Wel zal er een nieuw Brits systeem komen om ingevoerde producten te traceren. Het VK heeft dan immers geen toegang meer tot het Europese systeem (TRACES.NT).

> Ontdek alles over labels voor voorverpakte voeding na de Brexit
> Leer meer over organische voeding verhandelen in het VK
 

Wat verandert er op de lange termijn?

Verdeelde besluitvorming

Door de Brexit zal het VK geen deel meer uitmaken van de Europese dialoog en besluitvorming, en omgekeerd. En hoewel voedselveiligheid voor beide partijen een topprioriteit is, zullen de Europese en Britse voorschriften voor etikettering toch geleidelijk beginnen af te wijken van elkaar. Exporteert u voedingswaren naar de Britse markt, volg dan de evoluties en onderzoeksprojecten binnen de Britse voedingsindustrie op de voet.
 

Verschillen in consumentenvoorkeur en terminologie

Niet alleen liggen de voorkeuren van Britse en Europese consumenten soms ver uit elkaar, de lokale voedingsindustrieën lanceren ook verschillende markt- en gebruikerstesten. Denk aan verschillen in de kleur of opmaak van verpakkingen.

Daarnaast is soms andere terminologie gangbaar. Een voorbeeld: wat u in het VK onder de noemer ‘milk chocolate’ verkoopt, mag u op het Europese vasteland niet altijd als ‘melkchocolade’ aan de man brengen. Of u die term mag gebruiken, hangt af van de hoeveelheid cacaopoeder in het product. Belangrijk is om dergelijke verschillen op te volgen zodat uw bedrijf er behendig kan op inspelen.
 

Zo houdt u een vinger aan de pols omtrent verpakking en etikettering

  • Onderhoud nauwe banden met uw sectorfederatie in België.
  • Ga te rade bij BVI, het Belgische Verpakkingsinstituut. Deze organisatie volgt de wetgeving voor verpakking in het VK nauw op. Contactgegevens vindt u op www.ibebvi.be.
  • Check regelmatig welke bedrijven en organisaties de Britse Public Health Responsibility Deal hebben ondertekend. Dat kan via www.responsibilitydeal.dh.gov.uk/food-pledges.

 

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.