U bent hier

Arbeidsrecht

Nu de brexit een feit is, loopt er een overgangsperiode waarbij er tot 31 december 2020 niets verandert voor Europese burgers en bedrijven die werkzaam zijn in het VK. Maar daags na de overgangsperiode – dus vanaf 1 januari 2021 – stopt het vrij verkeer van personen van en naar het Britse grondgebied en komt er wellicht een nieuw migratiesysteem in het VK. Daarom is het van belang dat bedrijven met medewerkers in het VK zich voorbereiden op elke mogelijke uitkomst. En daar begint u beter vandaag al mee.

Wat gebeurt er indien er een akkoord komt tussen de EU en het VK?

In dat geval treedt na de brexit een overgangsperiode in werking die tot 31 december 2020 of langer duurt. Die kan eenmalig verlengd worden. In die tijdspanne zullen beide partijen concrete afspraken moeten maken over onder meer de toepasbare sociale zekerheid, verblijfsvergunningen en werkvergunningen voor de periode vanaf 2021.

Wat gebeurt er zonder akkoord?

Komt er geen akkoord tussen het VK en de EU, dan spreken we van een ‘harde brexit’. Dat brengt belangrijke gevolgen met zich mee voor Vlaamse werkgevers én hun medewerkers in het VK:

Scenario 1: uw bedrijf heeft een vaste Vlaamse medewerker in dienst in het VK

In het geval van een harde brexit wordt het voor diverse hr-processen uitkijken naar de nieuwe Britse regelgeving hieromtrent, die dan in sneltempo moet worden uitgewerkt. Waarschijnlijk zal deze gebaseerd zijn op de regelgeving die momenteel gehanteerd worden voor landen buiten de EU, maar ook dat is nog onzeker.

Verwacht wordt dat uw Vlaamse medewerker die nu reeds in het VK woont en werkt zich zal kunnen aanmelden voor een zogenaamde ‘settled status’. Zo hebben zij dan de mogelijkheid om een permanente verblijfs- en werkvergunning te verkrijgen. De Britse overheid heeft ondertussen een ‘statement of intent’ en documenten gepubliceerd over hoe die ‘settled status’ verkregen kan worden.

Ontdek meer over de ‘stettled status’
Ontdek de volledige ‘statement of intent’ over de ‘settled status’

Scenario 2: uw bedrijf detacheert regelmatig Vlaamse medewerkers voor een tijdelijke tewerkstelling in het VK

Voor deze groep is de impact het grootst:

  • Vlaamse medewerkers in het VK kunnen onder zowel de Belgische als de Britse socialezekerheidswetgevingen vallen, waardoor twee keer verschuldigde bijdragen mogelijk zijn.
  • Het ‘vrij verkeer van werknemers’-principe is niet langer geldig, dus uw Vlaamse medewerker moet in bepaalde gevallen zowel een arbeids- als een verblijfsvergunning aanvragen.
  • Zolang de medewerker in het VK is, gelden Britse loon- en arbeidsvoorwaarden, waardoor hij of zij mogelijk de huidige Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden verliest.
  • U moet mogelijk een dubbele payroll voor uw medewerker voorzien: een Vlaamse en een Britse.

Bij een brexit zonder akkoord zal het VK – in afwachting van een nieuwe ‘Immigration Bill’ – tot eind 2020 een aantal tijdelijke regels hanteren voor wie op Britse bodem werkt:

  • Voor een periode van minder dan 3 maanden zullen Europese burgers vrij naar het VK kunnen afreizen om er te werken (zoals nu het geval is).
  • Voor een periode van meer dan 3 maanden moeten Europese burgers een ‘European Temporary Leave to Remain’ bekomen. Die toelating is 3 jaar geldig.
Scenario 3: uw bedrijf heeft Britse medewerkers in het VK onder een lokaal contract

Deze medewerkers blijven onder de Britse sociale wetgeving vallen. Voor hen verandert er in principe dus weinig of niets. Wil u hen echter permanent of tijdelijk in Vlaanderen tewerkstellen?

Dan zullen zij een Belgische verblijfs- en werkvergunning nodig hebben voor een langdurig verblijf of de Belgische regels voor detachering volgen in geval van tijdelijke tewerkstelling.

Ontdek al onze adviezen

Hoe kan u zich optimaal voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.