U bent hier

Welke VS-staten doen het economisch het best?

De economische groei van de Verenigde Staten als geheel hangt vanzelfsprekend samen met de prestaties van de 50 individuele staten. Maar sommige daarvan dragen meer bij dan andere. Zo is Californië bijvoorbeeld sinds 2017 de vijfde grootste economie ter wereld, met een bruto binnenlands product (bbp) dat groter is dan dat van Groot-Brttannië, Frankrijk of India. Alaska, nochtans een staat die rijk is aan waardevolle grondstoffen, kampt met de hoogste werkloosheid in de VS (6,5% in voorjaar 2019).

Om te kijken welke staten het hardst aan de gezamenlijke kar duwen, vergeleek de financiële nieuwssite WalletHub de 50 staten plus het hoofdstedelijke gebied Washington, DC, aan de hand van 28 belangrijke indicatoren van economische prestaties en sterkte. Zo werd onder meer gekeken naar bbp-groei, startup-activiteit, aandeel van jobs in high-tech industrieën, werkloosheidsgraad, mediaan gezinsinkomen, aantal patenten van ‘onafhankelijke’ uitvinders … Op die manier werden drie “deelscores” berekend (Economische Activiteit, Economische Gezondheid, en Innovatiepotentieel) en natuurlijk ook een totaalscore. Het onderzoek werd medio 2019 gepubliceerd.

Wie doet het best?

 • Qua “Economische Activiteit” scoort Washington (niet de hoofdstad aan de Oostkust, maar de staat aan de Westkust) het best, gevolgd door Utah en California;
 • qua “Economische Gezondheid” is het Utah op één, Idaho op twee en Colorado op drie;       
 • en qua “Innovatiepotentieel” leidt Massachusetts, gevolgd door Washington (staat) en Californië.

De totaalscore van “Beste Staat qua Economie” levert daarmee volgende top-vijf:

 1. Washington;
 2. Utah;
 3. Massachusetts;
 4. California;
 5. Colorado.

En onderaan de rangschikking zijn dit de hekkensluiters: 49. Mississippi; 50. Louisiana; 51. Alaska.

De volledige ranking vindt u in het pdf-document “US State Economies - Ranking” dat u bij dit artikel kan downloaden.

Deelscores

Het is ook interessant om te kijken naar de specifieke scores op een aantal van de 28 gehanteerde parameters.

 • Zo is bijvoorbeeld de grootste economische groei te vinden in Washington (staat), Utah, Idaho, Arizona en Florida, in die volgorde.
 • de meeste start-up activiteit is er in Florida, Nevada, Colorado, Utah, en Missouri;
 • het hoogste mediaan inkomen per gezin in Virginia, Utah, Minnesota;
 • de laagste werkloosheid in Vermont, Iowa en Hawaii;
 • het hoogste percentage jobs in high-tech industrieën in Massachusetts, New Mexico, New Hampshire, Washington en Californië.

Meer dergelijke lijstjes vindt u in het document “Some Parameters” dat u bij dit artikel kan downloaden.

Is dit nu een definitieve en onaanvechtbare rangschikking? Nee, dat niet. Alles hangt af van de geselecteerde parameters. Wie andere indicatoren kiest, zal allicht met – lichtjes of fel – verschillende resultaten komen. Maar een zeer verdienstelijke oefening, op basis van een doordachte set van 28 graadmeters, is het zeker wél.

Wie er de originele publicatie en de methodologie van het onderzoek wil op nalezen, kan die vinden op de website van WalletHub.

21 november 2019

Bijkomende informatie