U bent hier

Vlaamse oktoberuitvoer zakt 6%

De Vlaamse maanduitvoer in oktober 2021 daalde met 6,04% tegenover dezelfde maand vorig jaar. De invoer liep 10% terug: het blijven uiteraard dalingen, maar wel van een andere orde dan de recordverliezen in april en mei.

Vlaanderen heeft in oktober 2020 voor 27,2 miljard euro geëxporteerd, 6,04% minder dan in oktober vorig jaar. Dat is opnieuw een relatief ‘normaal’ resultaat. De Vlaamse export noteerde in oktober 2019 bijvoorbeeld ook een achteruitgang (-1,8%). Bij de import noteerde Vlaanderen in oktober 2020 een bedrag van 24,1 miljard euro. Dat is een daling van 10% tegenover oktober 2019. Ook hier dus een heel wat minder slecht resultaat dan in april (-29,9%) en mei (-30,2%).

Januari, februari en maart 2020 waren al geen topmaanden, met als gevolg een exportdaling van 1,6% in het eerste kwartaal. De bijzonder zwakke april- en meicijfers maakten dat het tweede kwartaal een verlies van maar liefst 21,4% liet optekenen. In het derde kwartaal lag het exportverlies al een stuk lager: -8,8%. Voor de gecumuleerde exportcijfers voor de eerste tien maanden van 2020 betekent dit een voorlopige terugval met 10,10% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Tijdens diezelfde tien maanden verloor de import dan weer 11,8% tegenover vorig jaar.

Het Vlaamse aandeel in de Belgische totaaluitvoer bedroeg in de periode januari-oktober 81,1% van de totale Belgische uitvoer. De inbreng van Wallonië (export -7,2%) in de nationale uitvoer beliep 16,3% terwijl Brussel (export -8,5%) instond voor de resterende 2,7%. Ten opzichte van de buurlanden oogt het verloop van de Vlaamse exportcijfers van oktober 2020 (-6,04%) op zich nog vrij behoorlijk. Ook schurkt het tegen het EU-gemiddelde aan (-6,69%). Eurostatcijfers voor oktober 2020 geven te zien dat Nederland zijn oktoberexport iets meer zag teruglopen dan de onze met een daling van bijna 8,36%. Duitsland boekte een exportverlies van 6,33%, maar in Frankrijk was de terugval nog altijd heel wat feller (-12,72%), net als het Britse exportcijfer dat in oktober zelfs 19,88% in de min ging.

20 januari 2021