U bent hier

Vlaamse februari-uitvoer gaat (nog maar) 4,4% achteruit

Lieten de januaricijfers nog een exportdaling zien van 8,61% tegenover januari 2020, dan ging in februari de maanduitvoer – 25,84 miljard euro — toch al wat minder diep (-4,4% jaar-op-jaar tegenover 27 miljard euro in februari 2020).
Ook de februari-invoer (24,5 miljard euro) kleurde een lichtere tint rood met 3,28% achteruitgang t.o.v. dezelfde maandinvoer vorig jaar (25,3 miljard euro). In januari 2021 had nog een min 2,4% op het bord gestaan.


Op eerstekwartaalcijfers voor 2021 is het voorlopig nog even wachten tot medio juni 2021, maar als we voor 2021 januari en februari cumuleren, dan levert dat het volgende resultaat op: na 2 maanden in 2021 beliep de Vlaamse export 51,5 miljard euro, wat 3,6 miljard euro of 6,54% minder was dan in diezelfde periode in 2020. Bij de invoer stellen we vast dat 2 maanden import goed waren voor 48 miljard euro of 7,98% minder dan de 52,2 miljard euro in de gelijknamige periode vorig jaar. 

Dat de exportcijfers enigszins de goeie kant op blijken te gaan, mag ook blijken uit het volgende: wanneer we het procentuele verloop bekijken tussen het “kwartaal”gemiddelde van dec. 2020, jan. 2021 en feb. 2021 (25,9 miljard euro), t.o.v. 26,6 miljard euro, het overeenstemmende “kwartaal”gemiddelde van het jaar ervoor (dec. 2019 + jan. 2020 + feb. 2020, allemaal pre-Covidmaanden) dan beloopt de daling van de Vlaamse export nog maar 2,66%.

In de januaricijfers van 2021 was al opgevallen dat er een tijdlang een zeker “covid -& brexiteffect” zou gaan spelen. Ook in februari was dat logischerwijs niet anders en vaccins bleven nadrukkelijk aanwezig in de uitvoertabellen: liet de export ervan in januari al meer dan een verdubbeling optekenen (+107,5%), dan nam die in februari een nóg hogere vlucht en verviervoudigde bijna (+299%) vergeleken met februari 2020

Van de subcategorie “covidvaccins” exporteerde Vlaanderen er in 02/2021 voor 567 miljoen euro, zowat de volledige Belgische maanduitvoer (99,14%) van dat specifieke vaccintype.
In twee maanden tijd (jan-feb 2021) exporteerde vlaanderen al voor 1,65 miljard euro aan covidvaccins.
Iets meer dan de helft (51%) van de totale Vlaamse vaccinuitvoer gingen concreet over covidvaccins, al bleven de 809 miljoen euro aan andere vaccinsoorten – goed voor 49% van de uitvoer ervan — uiteraard ook nog altijd een exportpost van formaat.

Ook voor de tweede maand post-Brexit moeten we met het Verenigd koninkrijk alweer sombere handelscijfers presenteren: ook in februari zat het VK in de hoek met de felst verliezende partnermarkten na alweer een exportdaling van 19,8%, eenzelfde verliespercentage als dat in januari trouwens.
Twee maanden ver in 2021 is onze export naar het VK jaar op jaar al ruim 815 miljoen euro kwijtgespeeld (-19,8%), een krimp die zich vooral laat voelen bij benzinewagens en middelgrote diesels, maar ook bij schoenen, biodiesel, machines en apparatuur (mechanisch & elektronisch).

De cijfers richting UK bleven tot nog toe negatief ondanks forse exportstijgingen bij aardgas en farmaceutica (het gros ervan covidvaccins, waarvoor het VK in de beginmaanden van 2021 topklant is gebleken, goed voor 17,7% van onze internationale afzet ervan).

Na de meer-dan-een-halvering in januari (-53,7%) liep ook onze import uit het VK in februari verder terug (-9,5%). Ook gecumuleerd – in de periode januari-februari — blijft het van alle importleveranciers die met de grootste absolute waardedaling (-32,2% tegenover dezelfde periode in 2020).

Ook voor maart 2021 voorspelt een NBB-prognose trouwens weinig hoopvols met nog steeds hardnekkige dalingen van resp. 14,3% en 23,8% voor het driemaandelijkse export- en importgemiddelde naar en uit het VK.

25 mei 2021