U bent hier

Vlaamse export krimpt alweer 9,7% in augustus, maar kruipt weg van bodem

Vlaanderen heeft in augustus 2020 ongeveer voor 21,8 miljard euro geëxporteerd, wat 9,7% minder is dan in augustus vorig jaar. Dat is opnieuw een vrij ‘normaal’ resultaat. De Vlaamse export noteerde in augustus 2019 bijvoorbeeld een achteruitgang van 7,2% ten opzichte van dezelfde maand in 2018.
Bij de import noteerde Vlaanderen in augustus 2020 een bedrag van 20,4 miljard euro, een daling van 10,7% tegenover augustus 2019. Ook hier dus een heel wat minder slecht resultaat dan in april (-29,9%) en mei (-30,4%).

Januari, februari en maart 2020 waren al geen topmaanden, met een exportdaling tot gevolg van 1,6% in het eerste kwartaal. De bijzonder zwakke april- en meicijfers maakten dat het tweede kwartaal een verlies van maar liefst 22,2% liet optekenen (zie grafiek verderop met het maandverloop van de export).
Voor de gecumuleerde exportcijfers voor de eerste acht maanden van 2020 betekent dit voorlopig een terugval met 12,15% tegenover dezelfde periode in 2019. Tijdens diezelfde acht maanden verloor de import voorlopig dan weer 14,2% tegenover vorig jaar.

Het Vlaamse aandeel in de Belgische totaaluitvoer bedroeg in augustus 82% van de totale Belgi­sche uitvoer. De inbreng van Wallonië (export -16,3%; algemene achteruitgang, maar vooral bij chemie en farma) in de nationale uitvoer beliep 15,1% terwijl Brussel (export -16,1%; daling vooral bij auto’s en onderdelen) instond voor de resterende 2,9%.

Ten opzichte van de buurlanden lijkt de Vlaamse export in augustus (-9,7%) wat te zijn opgeschoven vanuit de middenmoot naar de betere helft van de tabellen. Tussentijdse cijfers van de nationale statistiekdiensten geven immers te zien dat Nederland zijn augustusexport (-10,4%) iets meer zag teruglopen dan de onze (-9,7%).. De Duitse export liet die maand 10,2% liggen en in Frankrijk bleef de terugval nog altijd een pak feller (-17,4%). Opvallend was ook nog dat Italië zijn export in augustus (-7%) heel wat minder sterk terug zag lopen dan de maanden voorheen, minder nog dan de krimp die Spanje liet optekenen(-9,1%).

19 november 2020