U bent hier

Vlaamse export 8,65% achteruit in januari 2021

De allereerste cijfers voor 2021 - die voor januari - geven te zien dat de Vlaamse export tijdens die maand 25,7 miljard euro heeft gehaald, een bedrag dat 8,65% lager lag dan de januari-uitvoer in 2020 (28,1 miljard euro). Wel moet daarbij gezegd dat januari 2020 voor de Vlaamse uitvoer echt wel een recordmaand was, de op één na sterkste beginmaand trouwens sinds 2002. De maandinvoer in januari 2021 kwam uit op 23,0 miljard euro, wat 14,55% minder was dan in januari 2020 (26,9 miljard euro).

Maandcijfers over de buitenlandse handel zijn niet altijd even veelzeggend en op de eerstekwartaalcijfers voor 2021 is het nog wachten tot medio juni 2021.
Wél al voelbaar in de exportcijfers voor januari, is wat men een zeker “covid -& brexiteffect” zou kunnen noemen.

Dat vaccins nóg meer dan voorheen onze uitvoertabellen zullen gaan domineren, werd in januari 2021 al meteen duidelijk : vaccins (+108,6%) en de aan vaccins gerelateerde productgroep immunologische producten (+42,9%) lieten die maand al uitgesproken exportstijgingen noteren. Binnen de vaccinfamilie kreeg de subgroep “covidvaccins” zelfs een eigen douanecode toegewezen (HS30022010).
Dáárvan exporteerde Vlaanderen er in 01/2021 al voor 279 miljoen euro, zowat de volledige Belgische maanduitvoer (97,9%) van dat specifieke type vaccin.
Om en bij de helft (46,5%) van de totale Vlaamse vaccinuitvoer in januari 2021 ging op aan covidvaccins, al blijven ook de overige vaccintypes uiteraard een substantiële exportpost.

Daarnaast was januari 2021 ook de eerste maand waarin het Verenigd Koninkrijk aan de zijlijn van de EU postvatte en er werd dan ook uitgekeken naar de impact daarvan op onze handel met die buurmarkt. Zowel aan de export- als aan de importzijde ogen de januaricijfers alvast somber, want het VK was in januari meteen al een van de sterk verliezende partnermarkten na een exportdaling van 19,7%. De krimp voltrok zich in het bijzonder bij personenwagens en farmaceutica.

Maar vooral de import uit het VK kreeg een klap van liefst 53,7%. De januari-invoer alleen al viel derhalve terug tot minder dan de helft van die in januari 2020, meteen de meest felle absolute waardedaling van alle importleveranciers. De NBB omschreef het zo: “Met name de scherpe daling van de invoer van chemische en farmaceutische producten, alsook van machines en elektrische apparatuur, volgde op een omgekeerde beweging eind 2020, toen de handel tussen België en het Verenigd Koninkrijk een tijdelijke opleving kende, waarschijnlijk om voorraden aan te leggen met het oog op toekomstige handelsbelemmeringen van de toen nakende Brexit.”

28 april 2021