U bent hier

Vernieuwde subsidies voor internationaal ondernemen

PERSBERICHT - De Vlaamse regering hervormt subsidies voor internationaal ondernemen.

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Buitenlands beleid, heeft de Vlaamse regering de regels van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen hervormd.

De krachtlijnen van de nieuwe regeling zijn:

  • beperking van het aantal steuntypes (van acht naar vier);
  • uniform steunpercentage aan ondernemingen van 50%;
  • meer zelfstandige keuzevrijheid voor de ondernemers uit de verschillende types steun;
  • grotere nadruk op startende exporteurs (met 75% steunpercentage aan startende ondernemingen);
  • administratief eenvoudiger en digitaal

Voortaan hanteert FIT een tweesporenbeleid: generieke subsidies in combinatie met ‘internationaal maatwerk’.

Vier afgebakende internationale activiteiten komen nog in aanmerking voor generieke financiële steun:

  • prospectiereizen buiten de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland ;
  • de deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen;
  • de oprichting van een buitenlands prospectiekantoor;
  • de aanmaak van productdocumentatie en digitale commerciële bedrijfscommunicatie.

Naast dit generieke kader kunnen bedrijven, ondernemingsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel een maatproject indienen ter bevordering van het internationaal ondernemen. Met het internationaal maatwerk wil FIT nog flexibeler en vraaggerichter inspelen op projecten van ondernemingen of ondernemingsgroepen. Daarbij ligt de klemtoon op groeilanden en opkomende economieën.

Om de hervorming van de subsidieregeling verder in detail toe te lichten aan bedrijven, organiseert FIT, samen met een aantal partners, de komende maanden infosessies:

Vlaanderen leeft van de export. Om de internationalisering van de Vlaamse economie kracht bij te zetten hervormden we het financieel instrumentarium. De subsidies van FIT om internationaal ondernemen te bevorderen zijn erg populair bij Vlaamse exporteurs. Om de beschikbare middelen in de toekomst nog gerichter in te zetten, werkten we een gloednieuw subsidiesysteem uit waarbij we sterk inzetten op startende exporteurs en opkomende economieën.” - Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering

Uit recent onderzoek van de KU Leuven blijkt eens te meer dat onze subsidies hun doel niet missen. In opdracht van Vives, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, becijferden de onderzoekers de impact van indirecte overheidssteun tijdens de financiële crisis van 2008-2009. Daaruit bleek dat ondernemingen die in die periode exportsteun kregen, gemiddeld 20% meer volume exporteerden dan bedrijven die het alleen moesten rooien. Bovendien hadden ze gemiddeld 6% meer kans om de crisis te overleven.” - Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade

Perscontacten

Benjamin Muylaert, woordvoerder van Geert Bourgeois, minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Tom Vermeulen, woordvoerder Flanders Investment & Trade

11 maart 2016