U bent hier

Verloren marktaandeel in het VK? Maak gebruik van de Brexit-korting om uw exportmarkten te diversifiëren.

Bedrijven die nadeel ondervinden van de Brexit en hierdoor hun afzetmarkten wensen te diversifiëren, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een korting van 25% op de deelnamekosten voor een beurs of groepszakenreis. Dit wordt gefinancierd vanuit het Brexit Adjustment Reserve van de Europese Unie. 

Om aanspraak te kunnen maken op deze korting, geeft u bij de inschrijving aan of u voor de Brexit reeds exporteerde naar het VK en op welke manier u negatieve impact door de Brexit ondervindt. Daarna bekijkt één van onze medewerkers of u voldoet aan de voorwaarden van het Brexit Adjustment Reserve en de korting. Deze wordt verrekend op het moment van de facturatie, mits aan de voorwaarden van het Brexit Adjustment Reserve voldaan wordt. 

Het voordeeltarief voor negatief Brexit-geïmpacteerde bedrijven loopt tot eind 2023. Bij vragen, contacteer brexit@fitagency.be.

13 oktober 2022