U bent hier

Trends in de Europese economie en de vooruitzichten voor Griekenland

Op maandag 3 februari werd in Athene een event georganiseerd door het Instituut voor Economisch en Industrieel Onderzoek (IOBE) en de Konrad Adenauer Stiftung (KAS) in Griekenland en Cyprus over 'Trends in de Europese economie en de vooruitzichten voor Griekenland'.

Sprekers waren de vice-president van de Europese Centrale Bank, de heer Luis de Guindos, de minister van Financiën, de heer Christos Staikouras en de gouverneur van de Bank van Griekenland, de heer Yannis Stournaras.

De vice-president van de Europese Centrale Bank merkte in zijn toespraak op dat de groei van de wereldeconomie in 2019 traag bleef, met tekenen van verbetering na de recente overeenkomst tussen de VS en China. De afgelopen weken hebben de uitbraak van het coronavirus en de bezorgdheid over de gevolgen voor de Chinese economie in combinatie met de Brexit echter tot onzekerheid geleid. Wat betreft de economie van de eurozone merkte de vice-president van de ECB op dat de tekenen van stabilisatie en trage groei bemoedigend zijn, dat de risico's rond de economie van de eurozone blijven maar echter minder uitgesproken zijn.

Wat Griekenland betreft onderstreepte hij de versnelling van de groei van de Griekse economie, evenals de vooruitgang die geboekt is bij de uitvoering van de verplichtingen door de Griekse autoriteiten. Hij wees op de cruciale rol van bankleningen in de efficiënte werking van de economie en duidt als grootste zwakte de NPL's (non-performing loans) aan. Ondanks de geboekte vooruitgang benadrukte hij dat hun verdere vermindering een hoofddoelstelling moet zijn om de banken in staat te stellen hun kredietverlenende rol te vervullen. Tenslotte benadrukte de Guindos het belang van het herstel van de betalingscultuur en de lage efficiëntie van het gerechtelijk systeem in Griekenland, waardoor het probleem van de aanpak van de NPL’s nog groter werd.

De minister van Financiën, de heer Christos Staikouras, verwees in zijn multidimensionale toespraak naar de economische, sociale, institutionele en politieke crisis waarmee Europa onlangs geconfronteerd is. Let op de nieuwe uitdagingen zoals geopolitieke spanningen, de gevolgen van Brexit, de lage inflatie, de rol, richting en de combinatie van fiscaal en monetair beleid, de aanpassing aan een nieuw digitaal tijdperk, demografische verandering en klimaatverandering, die vragen om een ​​collectief antwoord van een veerkrachtiger, concurrerender en efficiënter Europa met een sterkere solidariteit.

De minister van Financiën somde in dit verband enkele basisvereisten op:

Versterking van de rol van het fiscaal beleid in het Europese ontwikkelingstraject. Een fiscaal beleid dat het bestaande monetair beleid van de ECB kan en moet helpen om zowel een hoge begrotingsdiscipline te bereiken als duurzame groeicijfers.

  1. De voltooiing van de Economische en Monetaire Unie. Een dynamische, complete en duurzame Unie is het beste instrument om de financiële stabiliteit te verbeteren en de internationale rol van de euro te versterken.
  2. De voltooiing van de bankenunie. Wat ontbreekt is de oprichting en werking van een volledig Europees Agentschap voor depositogaranties.
  3. Het bevorderen van een geïntegreerde kapitaalmarktenunie met het oog op het verbeteren van de liquiditeit en de introductie van een veilige Europese portefeuille.
  4. De strijd tegen de legalisatie van inkomsten uit illegale activiteiten met geplande verantwoordelijkheden en betere coördinatie.
  5. Aanpassing van het Europees economisch model aan de eisen van het digitale tijdperk.
  6. De overgang naar een milieuvriendelijk en klimaatneutraal continent verzekeren en tegelijkertijd iedereen de mogelijkheid geven om te profiteren van de kansen die zich voordoen.

Tenslotte benadrukte de minister van Financiën dat 'Griekenland de Green Deal ondersteunt.'

De gouverneur van de Bank van Griekenland, de heer Yiannis Stournaras, verwees in zijn toespraak naar de economische ontwikkelingen wereldwijd en in het eurogebied en benadrukte dat het fiscaal en structureel beleid een actievere rol moet spelen bij het stabiliseren van de economie van het eurogebied.

Wat betreft de Griekse economie onderstreepte hij de aanzienlijke vooruitgang die het land heeft geboekt en dat de Griekse economie zich nu herstelt. Voor het binnenlandse financiëel systeem noemde hij de positieve ontwikkelingen met verbeterde kapitaal, winst en liquiditeit maar hij benadrukte echter dat het grote volume van de NPL’s het belangrijkste probleem is.

De gouverneur van de Bank van Griekenland merkte op dat vier Griekse systeembanken een akkoord hebben met de Europese Centrale Bank en met het Single Supervisory Mechanism (SSM) en ambitieuze doelstellingen voor het verminderen van de NPL’s hebben. 'Op basis van deze doelstellingen zal het percentage van NPL’s naar verwachting onder 20% dalen tegen het einde van 2021. Maar zelfs als deze streefdoelen bereikt worden zal het percentage NPL's van de Griekse banken vijf keer zo hoog zijn als dat van het EU-gemiddelde.'

7 februari 2020