U bent hier

Swissbau Compact 2022 - Bazel

Swissbau is de toonaangevende Zwitserse bouwbeurs die de beursorganisator MCH elke twee jaar organiseert in het grote beurscomplex in Bazel. Bij de vorige edities 2018 en 2020 gingen zowel het aantal bezoekers als het aantal exposanten achteruit (een algemene trend). Daarom zag Swissbau zich in 2020 genoodzaakt om zich te herdefiniëren en profileerde zich nu als een netwerkplatform in drie formaten:

  1. de eigenlijke beurs (met exposanten),
  2. Swissbau Focus
  3. en Swissbau Innovation Lab.

Zoals de naam van de 2022 editie ‘Swissbau Compact’ aangeeft, onderging de eerste component (de beurs met exposanten) een serieuze ‘downsizing’ in 2022, zelfs in die mate dat de editie 2022 in 1 hall paste.

Gelukkig werden de twee andere componenten behouden in 2022, want dat zijn de interessantste onderdelen.

Swissbau Focus had als thema: “neue Perspektiven für eine nachhaltige Zukunft”, de focus lag m.a.w. volledig op het aspect ‘duurzaamheid’ in de bouwindustrie. Experten gingen in talrijke voordrachten en panelgesprekken in op de verschillende aspecten en dat in verschillende zalen. Veel aandacht dus voor kennisoverdracht naar de bezoekers. De aandacht voor het gebruik van en toepassingen van hout in de bouw viel daarbij op, met een prominente aanwezigheid van Holzbauschweiz.

Bij het Swissbau Innovation Lab draaide alles om “die Wertschöpfungskette im Kontext der Digitaliserung” en stond de digitale bouw centraal. Een 80-tal partners afkomstig uit verschillende domeinen (zoals onderzoek, planning, bouw en exploitatie) gingen dieper in op de digitalisering en op de innovatieve aspecten van de bouw. Het was interessant om vast te stellen hoe “innovatie”, een concept waarop Zwitserland erg zwaar inzet sinds de voorbije twintig jaar, werd doorgetrokken naar een klassieke industrie als de bouwindustrie. Dit was zonder meer het meest interessante onderdeel. Een belangrijk aspect van digitalisering is uiteraard de veiligheid, een aspect dat ruim aan bod kwam, onder meer in een ‘Sicherheitskongress’.

Swissbau Compact 2022 liep over vier dagen (3-6 mei 2022) en was een bijzondere editie in een sterk gereduceerde vorm. Daarom heeft het weinig zin om cijfers (zoals aantal bezoekers, exposanten of expositieruimte) aan te halen. De downsizing maakt Swissbau Compact 2022 ook niet interessant voor Vlaamse exposanten. De componenten Swissbau Focus en Swissbau Innovation Lab werden gelukkig behouden en zorgen ervoor dat Swissbau Compact 2022 een bezoek waard is om voeling te krijgen, niet alleen met het Zwitserse aanbod, maar ook met de richting waarin de Zwitserse bouwindustrie evolueert.

De volgende editie Swissbau is gepland voor 16-19/01/2024. Dat wordt allicht opnieuw een volwaardige beurseditie, met meer exposanten in meerdere hallen.

5 mei 2022