U bent hier

Shanghai aan het begin van 2023: Een stad vol plannen en ambitie

Het bbp (bruto binnenlands product) van Shanghai overstijgt de 4 biljoen Yuan (546,60 miljard euro) en het gemiddeld inkomen bedraagt 79.000 Yuan per persoon per jaar (10.796 euro). De haven van Shanghai blijft de grootste containerhaven ter wereld. De buitenlandse investeringen (Foreign Direct Investment) bereikten een totale som van 95,50 miljard euro met bijna 900 regionale hoofdkwartieren van multinationals. De luchtkwaliteit is de laatste jaren sterk verbeterd en bedraagt nu gemiddeld 24 microgram fijn stof per kubieke meter (particulate matter 2,5). Het ecologische aspect wordt inderdaad belangrijker en het aantal "groene nummerplaten" (electrische wagens) neemt elk jaar toe. Het verkeer is hierdoor een stuk stiller dan in veel West-Europese steden. Er zijn ruim 100.000 publieke laadpalen voor electrische wagens waardoor deze zonder problemen in de stad kunnen rondrijden.

In 2023 wil Shanghai het bpp met nog eens 5,5% doen groeien en het gemiddelde loon laten toenemen. Dit maakt dat Shanghai met meer dan 25 miljoen inwoners op zich al een belangrijke consumentenmarkt is. De levensstandaard ligt er een stuk hoger dan in heel wat andere Chinese steden en regio's. Shanghai voelt ook erg westers aan en westerse merken en producten zijn overal terug te vinden.

Hi-tech speelt een steeds grotere rol in de economie en men streeft naar een aandeel van 18% in het bbp van Shanghai. Ondanks tegenstrijdige berichten over de terugval in investeringen wil Shanghai een actieve politiek voeren om het aantal regionale hoofdkwartieren van multinationals nog te verhogen.

Wat betreft de infrastructuur is de stad voorzien van een efficiënte metro (gedeeltelijk volledig geautomatiseerd) en ook het wegennet is uiterst modern waardoor men niet het gevoel heeft zich in een stad van 26 miljoen mensen te bevinden. Shanghai heeft een goede reputatie qua veiligheid en wil verder inzetten op groene en low carbon-productie.

De COVID-aanpak is sinds eind vorig jaar drastisch gewijzigd en richt zich nu op het beperken van ernstige gevallen, het promoten van vaccinatie en de versnelde commercialisatie van vaccins en anti-COVID-geneesmiddelen.

Voor informatie over het bewerken van de Chinese markt en de mogelijke valkuilen kan u steeds terecht bij de FIT kantoren in China. Een gewaarschuwde exporteur is er immers twee waard!

18 januari 2023