U bent hier

SERV: uitgebreid cijferdossier over impact coronapandemie op Vlaamse economie en samenleving

De SERV publiceerde op 22 juni een lijvig cijferdossier dat ingaat op de brede impact van de coronacrisis op de Vlaamse economie en samenleving. Het rapport bevat cijfers over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en doden, maar ook en vooral over de aanpak van de crisis en de brede impact ervan: sociaal-economisch, maatschappelijk, financieel, op omgeving, e.d.

Het rapport bevat na een probleemanalyse (deel 0) die uitlegt hoe het virus werkt en hoe het bestreden kan worden/wordt, 6 delen die ingaan op de impact van de coronacrisis op de diverse aspecten van het maatschappelijk weefsel:

  • Deel I: Mens: gezondheid en kwetsbaarheid
  • Deel II: Maatschappij en non profit
  • Deel III: Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Deel IV: Economie (waaronder buitenlandse handel)
  • Deel V: Overheid
  • Deel VI: Infrastructuur en omgeving

Deze delen trachten in beeld te brengen hoe de coronacrisis de verschillende onderdelen van het maatschappelijk weefsel beïnvloedt.

Met de publicatie ervan wil de SERV de transparantie over de corona-epidemie en de impact ervan vergroten en bijdragen aan de lopende en geplande beleidsdiscussies.

29 juni 2020