U bent hier

Samenwerkingsakkoord tussen Litouwen en de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een samenwerkingsovereenkomst ter waarde van 6,4 miljard euro afgesloten met Litouwen. Dit akkoord geldt tot 2027.

De focus bij deze samenwerking ligt voornamelijk op duurzaamheid, competitiviteit, sociale zaken, betrekking van de burgers en connectiviteit. Vooral de door de EU vooropgestelde groene en digitale transities staan centraal.

Duurzaamheid

De focus op duurzaamheid wordt onderstreept door de beslissing om meer dan 2,1 miljard euro - bijna een derde van het totale budget - te besteden aan investeringen die de groene transitie moeten verwezenlijken, zoals die vooropgesteld is in de EU Green Deal. Op vlak van energie en duurzaamheid heeft Litouwen grote plannen: 4.000 appartementsgebouwen renoveren en ervoor zorgen dat 50% van de elektriciteit en 67% van de verwarming in het land afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De ambities gaan zelfs nog verder: er zijn concrete plannen voor het beschermen van de biodiversiteit, de ontwikkeling van duurzame transportmogelijkheden en de circulaire economie.

Onderzoek en ontwikkeling, mede mogelijk gemaakt door een goed geoliede samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven en de commercialisatie van kennis, zijn een hoeksteen in deze groene transitie. Om die reden plant Litouwen om er € 954 miljoen in te investeren.

Sociale gelijkheid

Meer dan 1,8 miljard euro, zal geïnvesteerd worden aan het implementeren van de EU-aanbevelingen ter bevordering van de sociale cohesie in het land. Men zou werken aan, o.m. de bestrijding van armoede en inkomensongelijkheid, voornamelijk via het doorvoeren van aanpassingen in het belastingsysteem, alsook een betere toegang tot de gezondheidszorg.

Ook toegang tot onderwijs is een van de speerpunten die de Litouwse sociale cohesie kunnen vooruithelpen. Het land wil evolueren van een institutioneel systeem naar een systeem met gemeenschap-gebaseerde zorgdiensten. Verder moeten de investeringen meer mensen assisteren bij het verwerven van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de digitale transitie.

Inbreng van de bevolking

Het betrekken van de bevolking ziet men als een cruciale factor in de besluitvorming bij duurzame stedelijke en landelijke projecten. Dit zowel op vlak van het besluiten over de strategie als bij de implementering van die strategieën. Ongeveer 962 miljoen euro werd vrijgemaakt voor dergelijke projecten, zowel in de steden als op het platteland.

Duurzame visserij

In een duurzaamheidsplan mag natuurlijk het onderdeel over duurzame visserij niet ontbreken. Het Litouwse visserijplan zal zo’n 61 miljoen euro toegekend krijgen, een bedrag dat zal dienen voor investeringen die de ecologische impact van de visvangst moet verlagen.

28 april 2022