U bent hier

Rex-certificatie verplicht voor Ivoorkust

Wat is REX-zelfcertificatie

Sinds 1 januari 2017 is er, voor bepaalde vrijhandelsovereenkomsten, een nieuwe vorm van certificatie inzake preferentiële oorsprong van kracht. Via deze zelfcertificatie is het mogelijk om zelf, zonder tussenkomst van de douane, een zogenaamd ‘attest van oorsprong’ aan te brengen op een handelsdocument (factuur of pakbon). In tegenstelling tot de vergunning toegelaten exporteur, is er voor het bekomen van deze registratie geen voorafgaand oorsprongsonderzoek van de douaneautoriteiten vereist. 

Alle nieuwe vrijhandelsovereenkomsten tussen de EU en partnerlanden zullen van dit systeem gebruik maken. Op dit moment geldt de zelfcertificatie voor EU-operatoren met uitvoer naar Canada, Japan en Ivoorkust met een waarde hoger dan € 6000.

Bij invoer vanuit Ivoorkust kan er wel nog steeds een EUR.1 certificaat worden voorgelegd. Ivoorkust heeft immers een overgangsperiode van maximaal 3 jaar om ook over te stappen naar een systeem van zelfcertificering.

Meer informatie

Voor meer informatie en het aanvragen van een REX-registratie kan u terecht op de website van de FOD Financiën.

4 mei 2020