U bent hier

Onbekend maakt onbemind: Armenië

Armenië blijft meestal onder de radar van de Vlaamse bedrijven. Als lid van de Euraziatische Economische Unie is het echter een interessante toegangspoort, temeer omdat het land erg Europees en westers gericht is en markttoegang er eenvoudiger is dan in de andere lidstaten van de Euraziatische Economische Unie. U moet dus Armenië niet als een zich alleenstaande markt bekijken maar als een springplank naar onder andere Rusland en zelfs Iran. Dit korte overzicht over de mogelijkheden van zaken doen met Armenië biedt u alvast een realistisch voorsmaakje van het economisch potentieel van het land:

Armenië telt 2.96 miljoen inwoners en heeft een BNP van 12,4 miljard USD wat vrij weinig is. Het gemiddelde loon schommelt rond 400 USD. Acht miljoen Armeniërs wonen in het buitenland en zijn een belangrijke bron van steun (ook financieel) voor het land.

Het BNP groeide sterk de laatste jaren met in 2019 een uitschieter van 7,6%. In 2020 wordt (onder andere door de coronacrisis) een daling verwacht met 1,1% maar voor 2021 hoopt men op een stijging van 4%.

De inflatie bedroeg in 2019 1,4% en ook voor 2020 wordt een inflatie van slechts 1,3% verwacht.

De import bedroeg in 2019 zo’n 4,9 miljard USD en gaat in stijgende lijn. De export daarentegen bedroeg in 2019 slechts 2,9 miljard USD en is nog dalend. Deze cijfers leggen meteen 1 van de voornaamste zwaktes van de Armeense economie bloot.

De werkloosheid is vrij hoog met 19,5% in 2019 en voor 2020 wordt een stijging verwacht tot 20,5%.

Het onderwijs is goed ontwikkeld in Armenië met ruim 30 staats- en privé-universiteiten waar IT als opleiding een belangrijke rol speelt. In de scholen is schaken een verplicht vak.

Belangrijke economische centra zijn Gyunri (metaal en IT), Vanadzor (chemie) en Yerevan (hoofdstad en motor van de economie). Er zijn 5 vrijhandelszones verspreid over het land.

EU-onderdanen kunnen 180 dagen per jaar zonder visum in Armenië verblijven.

Een werkvergunning voor buitenlanders is niet nodig indien men de eigenaar, directeur of vertegenwoordiger is van een lokaal bedrijf met buitenlands kapitaal. Ook de buitenlandse personeelsleden van de Armeense vertegenwoordiging van een buitenlans bedrijf hebben geen werkvergunning nodig.

De persoonlijke inkomstenbelasting bedraagt 23 procent (voor IT startups is dat 10%). De vennootschapsbelasting is 18% en de BTW 20%. De grondtax bedraagt 15% voor landbouwgronden en 0,5% tot 1% voor eigendom in de stad.

Voor IT startups gelden tot eind 2022 belangrijke belastingsvoordelen: de persoonlijke inkomstenbelasting is slechts 10% en vennootschapsbelasting 0%. De firma moet echter 70% van haar inkomsten uit IT-diensten of -producten halen en niet meer dan 30 personen tewerk stellen. Het moet om een start-up gaan (= niet lang geleden opgericht).

De belangrijkste transportroute voor cargo vanuit de EU naar Armenië verloopt via Georgië. De cargo’s komen Georgië binnen via Turkije, Bulgarije (per schip) en Roemenië (per schip). Batumi is de Georgische haven die de goederen per schip ontvangt. Er is geen spoornetwerk dat Armenië met de EU verbindt maar er is wel een spoorverbinding tussen Georgië en Armenië.

Voor wat betreft uitvoer naar Armenië is het belangrijk te weten dat het land deel uitmaakt van de Euraziatische Unie. Het 'Certificate of Conformity' van de Euraziatische Unie is een document dat zo goed als alle goederen nodig hebben, aangevuld met eventuele bijkomende meer specifieke certificaten. Armenië is echter een interessante toegangspoort voor de Euraziatische Unie omdat de voorwaarden voor West-Europese leveranciers en investeerders veel flexibeler zijn dan in bijvoorbeeld Rusland.

Armenië wordt ook steeds meer gebruikt als uitvalsbasis voor verkoop aan buurland Iran.

De sectoren die momenteel de meeste perspectieven bieden voor buitenlandse firma’s zijn:

  • Energie (ook hernieuwbare energie)
  • Infrastructuur en toerisme (bijvoorbeeld hotels)
  • Landbouw en de voedselverwerkende nijverheid
  • Textielsector
  • Diamantsector (slijperijen)
  • Goudbewerking (juweliers)
  • Farmaceutische industrie
  • Financiële sector
  • IT-sector

Een interessante site voor tenders is de link: www.gnumner.am/en .

Er zijn momenteel twee grote tenders in de maak voor projecten betreffende hernieuwbare energie (120 megawatt). Dit kan interessant zijn voor Vlaamse leveranciers.

Kortom:

Laat Armenië niet links liggen. Het land biedt mogelijkheden die veel verder gaan dan de eigen grenzen.

19 juni 2020